Logo used for printing

HN afstemning
Hvor meget betaler du i staldleje pr hest? (Foreslag: Sebrina )

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater

Værn om græsset i vinterhalvåret!

Det er vigtigt at værne om græsfoldene i vinterhalvåret, hvis der skal være frodige og givtige sommerfolde til hestene til sommer. Det gælder derfor allerede nu om at sætte med de rigtige foranstaltninger

 

Græsningsperioden er så småt ved at rinde ud, efteråret er ved at melde sin ankomst og det mørke, våde vinterhalvår står foran os. Flere ser måske allerede frem imod sommerens grønne marker, men de færreste tænker det nok den tanke, at vi allerede nu skal tænke på, hvorledes vi forbereder os på den næste græsningssæson. Skal du imidlertid have frodige og givtige græsmarker til næste sommer, er det vigtigt allerede at sætte ind nu med de rigtige foranstaltninger, så hestene kan boltre sig på overdådige græsfolde i det lyse halvår.

 

Pas på det værdifulde græs

Hvis du er heldig nok til, at have rigeligt med græs og lader dine heste græsse året rundt og er det meningen at græsset skal udgøre en væsentlig del af foderet i sommerhalvåret, så er det vigtigt at sætte ind allerede nu. Så bør du sætte ind med de rigtige tiltag, og passe godt på græsset i den kolde til, så græset får de bedste betingelser for at klare sig igennem den periode hor væksten er i hvile.


Græsrødder holder på de værdifulde toplag, og forhindrer erosion. Desuden filtrerer græsplanter affaldsstoffer i luft og jord, og har derfor mange gavnlige egenskaber for både vores og hestenes miljø. Vigtigst af alt er, at huske på, at passende pleje af græsset en forudsætning for, at hestene kan nyde godt af gode græsarealer i hele det lyse halvår, og det er der som regel rigtig god økonomi i.


De færreste tænker på, hvor vigtigt det reelt er, at etablere de bedste forudsætninger for græssets genvækst, langt inden sne og frost dækker jorderne, for at græsset skal have de bedste betingelser for genvækst når først foråret melder sin ankomst igen.

 

Undgå nedgræsning
Det er en gylden regel, at græs aldrig må græsses længere ned end 5-8 cm. Dette er der rigtig mange hesteejere, med begrænset foldareal, der ikke tænker på i græsningssæsonen. Det er imidlertid yderst uhensigtsmæssigt ikke at tage denne regel alvorligt, da det hindrer at man i alle tilfælde får optimalt udbytte af sine græsarealer. Græssets vækst går i stå, og resultatet er at hestene får skambidt græsset og må affinde sig med uindbydende marker allerede midt på sommeren, som aldrig når at komme sig, inden sæsonen er slut.


Slå græsmarkerne af til efteråret

Heste er selektive græsædere. Det betyder at sommerfoldene ved græsningssæsonens afslutning, ofte er nedgræsset nogle steder, mens græsset hvor hestene gøder og ukrudt som hestene ikke spiser står højt andre steder. Før sommerfoldene får lov til at hvile bør hestepærene fjernes eller spredes ud, og græsset slås. Herved gives de bedste betingelser for at græsset styrkes, og ukrudtet ikke får taget over i stedet for, når foråret igen melder sin ankomst.


Begræns adgangen til græsningsarealer
Regnmættede jorder og græsarealer hvor planterne er i dvale eller hvor jorden er frossen, er ikke i stand til at overleve kontinuerlig afgræsning og trafik på arealerne i løbet af vintermånederne. Jordlagene komprimeres, ved større hesteflokke på mindre arealer. Det anskeliggør vandgennemtrængningen i jorden og planternes mulighed for vækst. Hestehove på våd jord, virker som stempler, som træder jorden op og ødelægger græssets rodnet. I værste fald ender man op med en knoldet jordfold til foråret, der er hård og uden græs. Samtidig løsnes de fine og næringsrige partikler i det øverste jordlag, som risikerer at blive vasket væk af regnen, og hermed afvaskes vigtig næring fra jorden, som skal være med til at sikre de bedste betingelser for græsset i vækstperioden. Alt dette tilsammen, skader græsningsarealerne, reducerer græsvæksten i forårets vækstsæson og åbner op for, at uønsket plantevækst som tidsler og brændenælder og andet ukrudt, lettere får fat i jorden i stedet for det hårdt trængte græs.

 

Etabler en vinterfold
At etablere en vinterfold, indebærer at man inddrager et stykke jordareal, som indrettes med henblik på en funktion som luftefold for hestene i vinterperioden. Endvidere bør den anvendes i de forårs og efterårs perioder, hvor jorden er meget mættet af vand og græsvæksten endnu ikke har fået fat, og jorden derfor let bliver trådt op og bliver mudret.


En ideel placering for en vinterfold, er at den ligger højt og er godt drænet. Overvej evt. at udlægge plastikriste med stabilgrus over, flis, knust tegl, eller lignende, så overfladen har let ved at aflede vand og hurtigt tørrer op. Da arealet er afgrænset, er det også lettere at fjerne hestepærer fra, således at de heller ikke bidrager til at tilmudre området, og samtidig er med til at reducere en evt. parasitbyrde på området.


Husk, at hvis hestene er ude i længere tid, skal de både have adgang til grovfoder og vand. Det kan også spare jer for mange overgnavede hegnspæle og andet nedbidt træværk, foldskader og andet, som følge af at hestene keder sig og ikke har mulighed for at æde.


Vintergræsning - utopi?
Ovenstående hensyn til græsarealer, betyder, at selv om man har store græsarealer til rådighed og derfor har mulighed for at lade hestene gå på græsfold hele året, kan det i praksis være næsten umuligt, ikke at udøve uoprettelig skade på det eksisterende græs på arealerne i løbet af vinteren, selvom man udviser hensyn og tager sine forholdsregler.


Græs der ikke er i vækst vil meget hurtigt blive græsset ned under den kritiske grænse. Selvom man opdeler større marker i mindre arealer som man roterer med, for at opnå en mere jævn afgræsning, bliver græsset hurtigt nedbidt. Heste kan nemt spise op mod 50kg græs om dagen, og der skal således kun ganske få heste til hurtigt at græsse et større areal ned, som ikke er i vækst.


Selvom man skulle have meget store græsarealer til sin rådighed, er det således næsten umuligt, ikke at kompromittere græssets vækstbetingelser og kvalitet, ved at lade heste afgræsse markerne i vinterhavåret. Har man begrænset areal til græsning, bliver det blot tilsvarende endnu vigtigere at give græsset de bedste betingelser for at gro i vækstperioden. Slevom det kan gøre ondt i sjælen at se noget af ens sparsomme græsmark blive omlagt til en gold vinterfold, er der fornuft i galskaben. Uanset, giver det rigtig god mening i det lange løb, og din hest vil med sikkerhed påskønne det, når den midt på sommeren mæsker sig i langt saftigt græs!

 

Billede

 

Forsidefoto: Tine Lessèl


Tilføjet d. 28-09-2013 kl. 06:00 og sidst rettet den 05-10-2013 kl. 10:34 af i kategorien Ejendomme og teknik.
Forsidebillede: Ingen titel af Tinele (hesti)

Seneste relaterede nyheder
28-05-20 Nu skal græsset snart slås
03-06-20 Sådan får du prima hø og wrap
17-06-20 Stil krav til din hø og wrap leverandør!
08-03-20 Snart er det højsæson for forfangenhed
12-07-19 Når græsset skal slås flere gange
26-06-19 Reguler hestens græsindtag på overdådige marker
25-11-18 Hvornår skal der lukkes af for græsset?
08-10-17 Tid til omlægning af hestens foder?
21-04-17 Pas på græsset i disse dage!
21-12-14 Luk dine græsfolde af nu!


Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider