Logo used for printing

HN afstemning
Hvor meget betaler du i staldleje pr hest? (Foreslag: Sebrina )

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater

Sælger du foder?   VIGTIGT

Køber du så meget foder til dine heste, at du sælger noget af foderet til andre? Så skal du være opmærksom på, at du skal være registreret hos Fødevareministeriet. Nærmere bestemt Plantedirektoratet.


Formålet med registreringen er ikke at genere dem, der måtte sælge foder, selvom det måske kan opfattes sådan! Formålet med registreringen er derimod at sikre:

  • Sundt og sikkert foder
    Lovgivningen på foderområdet omfatter foder til alle dyr, og lovgivningen har til formål at sikre, at foderet er sundt, godt og sammensat således, at det ikke kan skade dyrene.
  • Sunde og sikre fødevarer
    Lovgivningen og dermed registreringen af de, der sælger foder, skal samtidig sikre, at foderet ikke er til fare for fødevaresikkerheden, når vi spiser kød og æg eller drikker mælk fra dyr, der anvendes til fødevareproduktion.
  • God og fyldestgørende information
    Endelig er formålet med registreringen at mindske vildledende salg af foder, så foderet ikke sælges på en måde, der kan virke vildledende for den, der køber. Når du sælger foder videre, er du en fodervirksomhed, som skal registreres, så kunder og myndighed kan tilse, at du overholder reglerne

Man må kun købe foder fra virksomheder, der er registreret og som kontrolleres af myndighederne. Det er et krav fra EU, hvor der er fælles regler på hele foderområdet. I Danmark er det Fødevareministeriet, der er myndighed på foderområdet.


De eneste virksomheder, som er undtaget fra registrering, er virksomheder eller butikker, der sælger foder til kæledyr direkte til slutbrugere - altså detailhandel.


Heste regnes i EU som et fødevareproducerende dyr
Nu vil mange nok sige - jamen vi spiser jo ikke heste - de er jo vores kæledyr! Men i EU er heste fødevareproducerende dyr på linje med bl.a. køer, grise og høns, og mange europæere spiser faktisk en del hestekød. Derfor, når du sælger foder til heste, skal du registreres på lige fod med andre virksomheder eller forhandlere, der sælger foder til andre fødevareproducerende dyr.


Hvad koster det?
I Danmark er det som nævnt Plantedirektoratet, der har ansvaret for den offentlige kontrol med at foderreglerne overholdes, og denne kontrol er brugerbetalt.


På Plantedirektoratets hjemmeside Godkendelse og registrering af fodervirksomhed kan du se, hvad det koster at være registreret. I øjeblikket koster det årligt cirka 2.000,- kr. at være registreret. Men så må du også sælge så meget foder, som du lyster.


Hvad sker der, hvis jeg ikke lader mig registrere?
Så overholder du ikke loven, og du kan risikere at få en bøde. Dernæst betyder det, at du kører på frihjul i forhold til de virksomheder, der har ladet sig registrere, og som sikrer, at deres foder lever op til foderreglerne. Men først og fremmest kan den manglende registrering og manglende opmærksomhed om reglerne på foderområdet, herunder krav til indhold, kvalitet, mærkning, sporbarhed m.m. være en risiko i forhold til foder- og fødevaresikkerheden. Og så er der selvfølgelig også lige den vinkel at - hvis du ikke er registreret - så må andre faktisk ikke købe foder af dig.


Kontrolkampagner
Plantedirektoratet gennemfører i øjeblikket en kontrolkampagne for at sikre, at alle de, der måtte sælge foder, er registreret. Det foreløbige resultat viser, at virksomheder, der sælger hestefoder, ofte glemmer at lade sig registrere. Disse er alle blevet kontaktet med henblik på at få deres registrering bragt i orden.


Hvor kan jeg få mere at vide om reglerne på foderområdet?
På Plantedirektoratets hjemmeside kan du finde flere oplysninger om registrering.


Desuden har Plantedirektoratet udarbejdet en vejledning om foder og fodervirksomheder. Vejledningen er en god indgang til lovgivningen på området. Her kan du bl.a. læse mere om foderhygiejneforordningen, der fastsætter krav om registrering, regler om kvalitetssyring, sporbarhed m.m., og hvor det også fremgår, at det er foderstofvirksomhederne (altså også dig som forhandler af foder), der har ansvaret for, at foderet er sundt og sikkert.


Du kan bl.a. følge disse link, hvis du vil vide mere:


Kilde: Pressemeddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Plantedirektoratet.


Tilføjet d. 07-07-2011 kl. 13:29 af i kategorien Nyheder generelt.
Forsidebillede: Ingen titel af Cat *May Ray*

Billede
Seneste relaterede nyheder
02-09-20 Overgangsfodring: fra sommer til vinter uden kvaler
02-05-19 Indførelse af midlertidigt CBD rapporteringsniveau
08-10-17 Tid til omlægning af hestens foder?
05-04-17 Fiber bedre end stivelse til præstationsheste
08-07-18 Giv masser af fiber i varmen
14-12-14 Vent med at bygge stalden om!
18-01-14 Øger du kerne-rationen om vinteren?
13-04-13 Få gratis overblik over hestefoder - ny hjemmeside
22-03-13 Fodring - de 9 gyldne huskeregler!
26-05-10 Ulovligt salg af for gamle Blue Hors-produkter


Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider