Logo used for printing

HN afstemning
Hvor meget betaler du i staldleje pr hest? (Foreslag: Sebrina )

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater

Heste-branchen viser vejen til bæredygtig energiproduktion

Helsinki International Horse Show 2019 blev for femte år i træk afviklet med selvforsynet energi, prduceret ud fra heste-møg genereret under showet. Finland er langt fremme med miljøvenlig energiproduktion fra hestemøj og et godt eksempel for andre hesterige nationer

 

Finland langt fremme

Hestemøg som bio-affald eller potentiel ressource til energiudnyttelse er en diskussion der har være på dagsordenen i en de lokalpolitiske kredse også rundt om i vort eget land Danmark, men udviklingen er langsommelig og fortsat alene på forsøgsstadiet og primært på private hænder. Andre steder er man langt længere i ideen om at udnytte heste-møg til energiudvinding. Særligt Finland er langt fremme i udnyttelsen af heste-møj til energiproduktion, og samtidig en betydelig reduktion af affaldsrproduktion. Her har man bl.a. indledt et samarbejde med virksomheden Fortum med henblik på miljøvenlig og bæredygtig energiproduktion fra bl.a heste-møg.

 

Helsinki International Horse Show - verdens mest klimevenlige hestesportsbegivenhed

I år var det 5 gang i træk at Helsinki International Horse Show blev sponseret af og forsynet energimæssigt fra et anlæg, der omsætter hestegødning til energi under afviklingen af det store internationale ridestævne. Samtidig erklærer kræfterne bag Helsinki International Horse Show, at målsætningen er at gøre begivenheden til det mest klimavenlige hestestævne i verden, hvilket de allerede er godt i gang med.

 

 

Direktør for Helsinki International Horse Show Tom Gordin udtaler: " Vores vision er at blive ledende på verdensplan for bæredygtighed ved store hestesportsbegivenheder. Ud fra egne erfaringer ved vi at det kræver arbejde og engagement, men resultaterne opvejer det til fulde. Vi er stolte af at arbejde med Fortum og være en del af genanvendelige energi ressourcer".

 

Selvforsynet for femte år i træk

For femte år i træk blev al elektricitet til Helsinki Horse Show, alene genereret ud af heste-møg. Mere end 150 megawatt timer blev genereret fra 100 tons møg, der blev indsamlet fra de konkurrerende heste under den fire dage lange begivenhed, der afholdes i Finlands hovedstad.

 

Genanvendelsessystemet til hestemøg, der blev anvendt under Helsinki International Horse Show, er udviklet af virksomheden Fortum, der specialiserer sig i energiproduktion, varme produktion, affald og genanvendelse. Virksomheden stillede et anlæg til rådighed for Helsinki Horse Show, inklusive til al belysning, storskærme og tavler, mobil-ladestationer etc., og formåede hermed at forsynede alle energikrævende aktiviteter under showet med strøm, alene ud fra det hestemøg, der blev genereret af de deltagende heste under showet. Der blev ovenikøbet produceret så meget energi under de 5-dages show, at der blev energi til overs til gavn for de lokale borgere. Overskudsproduktionen blev nemlig ledt tilbage til forsyningsnettet til brug for opvarmning af hjem i Helsinki området.

 

Tænk ud af boksen

Eventyret om genanvendt hestemøg startede ud som en idt skør og kreativ ide og et skrivebordsprojekt i 2014. I dag er energiproduktion ud af hestemøg, i stedet en pålidelig energikilde, ikke bare noget der kan anvendes ved store internationale hesteevents, men også en energikilde til gavn for små lokale samfund, idet mindre anlæg også kan etableres.

 

"Møg til energi-systemet indebærer et meget potentiale for lande og regioner med store heste populatoner, og projektet har vist, at der skal tænkes ud af boksen, hvis det skal lykkedes at bevæge sig væk fra vores afhængighed af fossile brændstoffer" udtaler Anssi Paalanen, der er vicepræsident for Fortrum HorsePower, og fortsætter:

"Det er muligt at oplade en mobiltelefon med blot 0,2 deciliter hestemøg, og den mængde affald der produceres dagligt fra to heste, er tilstrækkeligt til at forsyne et parcelhus med et helt års forbrug af varme".

 

Lokal energiproduktion med heste-møg

Initiativerne mod et bedre mljø ved Helsinki International Horse Show rækker også videre end energiforsyningen. Initiativerne har taget om sig, og indebærer nu også andre genbrugsinitiativer og minimering af papirforbrug, samt bæredygtig madproduktion under stævnet.

 

Reduktion af affald

Genanvendelsessystemet til energiproduktion af heste-møg, har også den store fordel, at det anviser en løsningsmodel til håndtering af gødningsaffald og bortskaffelse heraf. I lande som f.eks. Danmark betragtes hestegødning rent politisk fortsat som et affaldsprodukt til bortskaffelse, der hermed indebærer økonomiske og miljømæssige omkostninger. Danmark, der tillige strenge krav til kontrol af møddinger og anvendelse af hestemøg som gødningskilde og anden bortskaffelse. Skal vi i Danmark kaste os over denne nye sympatiske måde at producere energi på, ja, så skal der også politisk vilje til at lave om på tingene.

 

Finland er langt fremme

Finland er meget lagt fremme i genanvendelsen af hestemøg til energiproduktion. Fortum har en række stalde, hvor heste star på kvalitetsspåner produceret af en bæredygtig træproduktion fra Finlands store træproduktion. Hestemøget indsamlet fra staldene og bliver herefter leveret til forskellige anlæg rundt om i Finland, hvor det anvendes som råstof til at producere ren, genanvendelig og økovenlig lokal energiforsyning.

 

I omegnen 70.000 tons hestemøg er blevet indsamlet fra heste rundt omkring i Finland siden der første anlæg blev etableret i 2015. Anlægget der ligger i Jävenpää lige uden for Helsinki, producerer alene varme til 1250 konkrete kunder i området, foruden overskudsenergi der føres tilbage ind i forsyningsnettet.

 

Reducerer afhængigheden af fossile brændstoffer

Systemet bidrager til at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer, reducere mængden af affald, og er med til at mindste klimaforandringerne. Når hestemøg erstatter andre biomasser i energiproduktionen, reducers tillige udslippet af kuldioxid med ca. 200 kg per ton hestemøg. Tilsvarende, hvis heste-møg erstatter fossile brændstoffer, så som kul, er fordelene endnu større.

 

"Anlægget til udnyttelse af heste-møg til energiforsyning er et bevis på, at nye ideer til alternativ energiproduktion kan springe ud af de mindst forventede steder" bemærker FEI Præsident Ingmar De Vos. Helsinki initiativerne yder et enormt bidrag til dette, ikke bare i form af den støtte de yder til hestesporten, men også i støre almene sammenhæng og bidrag til lokale samfund. Det viser tydeligt at hestesektoren tager ansvaret for miljøet seriøst", slutter de Vos.

 

FEI har også miljømæssig bæredygtighed på agendaen, hvor organisationen samarbejder med forskellige parter om at udvikle en guideline for afviklinger af større hestesportsbegivenjeder bl.a. med guidelinen FEI Sustainability Handbook for Event Organisers (se her) der blev produceret første gang i 2014. Den blev udarbejdet, for at opfordre arrangører af større hestesportsbegivenheder til at bidrage til den miljømæssige påvirkning og udvise miljømæssig ansvarlighed, som jo netop Helsinki Horse Show er et glimrende og rent skoleeksempel på.

 

Billede

 

Helsinki International Horse Show 2019 blev for femte år i træk afviklet med selvforsynet energi, prduceret ud fra heste-møg genereret under showet. Finland er langt fremme med miljøvenlig energiproduktion og et ekud fra hestemøj og et eksempel for andre hesterige nationer

 


Tilføjet d. 12-01-2020 kl. 12:11 af i kategorien Ridesport.
Tags: Energi og Heste-møg.
Forsidebillede: Ingen titel af Tinele (hesti)

Seneste relaterede nyheder
08-10-17 Hestemøg kaster lys over World Cup stævne!
08-10-17 Tid til omlægning af hestens foder?
07-08-15 Hvorledes tolkes en hø-analyse?
30-06-15 Hvilke næringsstoffer har hesten brug for og hvad gør de for hesten?
27-11-17 Mangler din hest energi i træningen?
02-07-14 Fodring af diegivende hopper
03-07-14 Heste der taber sig i sommervarmen
18-01-14 Øger du kerne-rationen om vinteren?


Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider