Logo used for printing

HN afstemning
Hvor meget betaler du i staldleje pr hest? (Foreslag: Sebrina )

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater

Vil du hjælpe dyr i nød? (Aprilsnar)   Fagligt

APRILSNAR

Nedenstående historie var - desværre eller heldigvis (afhængig af hvordan man ser på det) - rent opspind uden relation til faktuelle forhold eller begivenheder hos EU eller Dyrenes Beskyttelse. Hvis den skulle blive til realiteter, skal man nok vogte sig for at komme for tæt på de bødeudskrivende og provisionslønnede kredsinspektører sidst på måneden. Men indtil videre kan de nuværende kredsformænd i Dyrenes Beskyttelse altså ånde lettet op.

 

Dyrenes beskyttelse har siden 1875 kæmpet for dyrenes velfærd i Danmark. I starten modtog man blot anmeldelser om dyremishandling, som straks blev ekspederet videre til politiet. Det blev for stor en byrde for politiet, så Dyrenes Beskyttelse sendte selv inspektører ud for at vurdere sagerne. Det blev senere til ordningen med kredsformænd, der i dag fungerer som opsøgende dyrebeskyttere i lokalsamfundene. Idag er der 200 frivillige kredsformænd fordelt over hele landet. Men Heste-Nettet kunne i forrige uge berette om hvordan antallet af sager nærmest er eksploderet i 2012 hvilket stiller øgede krav til hele organisationen.

 

EU sætter fælles regler for dyreværnsarbejdet
Der har været stor forskel på hvordan dyreværnsarbejdet foregår i de europæiske lande. I mange syd- og østeuropæiske lande er standarden for dyrevelfærd langt fra den vi har i Danmark og vore nabolande. I 2009 vedtog EU derfor en fælles forordning for området. Den kræver at der senest fra 2016 er mindst én organisation i hvert land, som er godkendt efter ny fælles regler. I modsat fald skal opgaverne varetages af særligt uddannede politienheder, altså et egentligt dyreværnspoliti som tidligere foreslået af Dansk Folkeparti med støtte fra SF.

 

Første og eneste EU-godkendte dyreværnsforening i Danmark
EU forordningen stiller krav til både faciliteter, arbejdsgange og uddannelse af medarbejdere, som ingen danske organisationer umiddelbart kan leve op til. Men Dyrenes Beskyttelse kan nu berette at man er blevet enige med EU myndighederne og justitsministeriet om de tiltag, der skal til for at blive godkendt. Den mest synlige forandring vil være at de 200 frivillige kredsformænd erstattes af et mindre antal kredsinspektører. I hovedkontoret på Frederiksberg arbejdes der netop nu på højtryk for at blive klar med ny regelsæt, jobbeskrivelser, uddannelsesplaner samt opdatering af hjemmesiden inden sommerferien. Dyrenes Beskyttelse vurderer samtidigt at det vil være umuligt for de mange mindre specialorganisationer som f.eks. Hestens Værn og Kattens Værn at opfylde kravene og opnå de rettigheder, der følger med godkendelsen.

 

Mulighed for at udstede påbud og give administrative bøder
Den væsentligste fordel ved EU-godkendelsen er at Dyrenes Beskyttelse får hjemmel til at udstede påbud vedrørende dyrehold og til at uddele administrative bøder, hvis disse påbud ikke overholdes. Det vil give en større ensartethed i behandlingen af dyreværnssager end idag, hvor der ikke stilles særlige krav om dyrefaglig indsigt til de medarbejdere hos politiet, der behandler dyreværnssager. Samtidigt undgår man spild af resurser som nu, hvor mange sager bliver anmeldt til og behandles parallelt i flere dyreværnsorganisationer.

 

Krav om uddannelse og aflønning
En række tilfældigt udvalgte kredsformænd har deltaget i en test, der har vist at under halvdelen af kredsformændene har de kvalifikationer, der skal til for at opfylde kravene i EU-forordningen. Dyrenes Beskyttelse er derfor igang med at udvikle både optagelsesprøver og uddannelsesprogrammer for de kommende kredsinspektører. Deltagelse i uddannelsesprogrammet er obligatorisk og ulønnet. Selve arbejdet som kredsinspektør bliver derimod aflønnet, da forordningen kun tillader personer med et egentligt ansættelsesforhold at udstede påbud og uddele bøder. Derfor skal alle jobbene som kredsinspektør slås op. Aflønning vil ske på timebasis for udkald samt i form af provision af de uddelte bøder, som forventes at blive en væsentlig indtægtskilde for Dyrenes Beskyttelse. Typisk arbejdstid for en lokal kredsinspektør vil blive 5-10 timer ugentligt - så der bliver tale om attraktive bijobs for personer med de rette kvalifikationer.

 

Åbent for interessetilkendegivelser
De første optagelsesprøver vil foregå til efteråret, og derfra kan der gå op til et år inden Dyrenes Beskyttelse har uddannet nok kredsinspektører til at EU-godkendelsen kan træde i kraft. Men man kan allerede nu indsende interessetilkendegivelse for at få svar på eventuelle spørgsmål og modtage besked når der foreligger nærmere om jobbene som kredsinspektør. Interessetilkendegivelse indsendes til kredsinspektor@dyrenebeskyttelse.dk. For at komme i betragtning til optagelsesprøverne er det vigtigt at man beskriver sin erfaring med dyr og dyrevelfærd.

 

Heste-Nettet ønsker Dyrenes Beskyttelse tillykke med EU-godkendelsen og det store projekt, som utvivlsomt vil føre til bedre velfærd for såvel vore heste som dyr i almindelighed.

 

Forsidefoto: Arkivfoto, JP-Photo.dk


Tilføjet d. 31-03-2013 kl. 23:56 af i kategorien Røgt og Pleje.

Seneste relaterede nyheder
29-05-20 Advarsel: heste døde af giftig Ahorn
07-12-19 Dyrenes vagtcentral sikret midler for 2020
01-04-18 Er den gal igen hos John Byrialsen?
24-06-15 Overgangsregler for ridehjelme på plads
22-09-14 Hestepas - nye stramninger
15-01-14 Veterinær-sygeplejerske dømt for vanrøgt
10-01-14 Rollkur forbudt ved lov
14-08-13 Kendt DV-avler midtpunkt i uhyrlig vanrøgtsag
19-03-13 Antallet af henvendelser til Dyrenes Beskyttelse eksploderer
17-09-12 Vanrøgt eller bare rygter - døm selv


Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider