Logo used for printing

HN afstemning
Køber du dyrt udstyr for hestens eller din egen skyld?

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater

Kendt DV-avler midtpunkt i uhyrlig vanrøgtsag

John Byrialsen, der er særdeles kendt som avler, træner og formidler af top kvalitetsheste på internationalt plan, er midtpunktet i en særdeles grov vanrøgtsag af varmblodsheste i Polen. En videooptagelse offentliggjort på YouTube, der viser særdeles stærke billeder af udsultede og vanrøgtede heste på Byrialsens polske stutteri har efter offentliggørelsen vagt stor bestyrtelse i polske avlerkredse og blandt dyreelskere på de elektroniske medier.


Forholdene på Byrialsens stutteri i Posadowo i Polen er ifølge de polske kilder så kritiske, at flere af hestene, efter en større lokal redningsaktion, ikke stod til at redde. Et stort antal heste er blevet fjernet af lokale dyreværnsfolk og det polske politi efterforsker nu sagen, efter at uhyrlige billeder og en videooptagelse af vandrøgtede og udsultede heste på Byrialsens polske stutteri er blevet offentliggjort. Byrialsen er øjeblikkeligt blevet påbudt at forbedre forholdene for de tilbageblevne heste på stutteriet i Polen.


Staldpige greb selv til handling
Som følge af længere tids frustration og afmagt overfor de særdeles usle forhold, som de mange varmblodsheste på Byrialsens polske stutteri levede under og hvor udsultede og døde heste blev en del af staldpersonalets dagligdag, fik den tidligere staldpige Milena Wzodarczyk til at tage sagen i egen hånd. Siden i vinters har Milena forgæves forsøgt at få veterinærmyndighederne til at gå aktivt ind i sagen. I desperation optog hun og uploadede den 8. august 2013 en særdeles chokerende video til YouTube, der dokumenterer den opsigtsvækkende dårlige forfatning, som mange af stutteriets varmblodsheste befinder sig i.

 

Videoen viser ekstremt afmagrede og vandrøgtede heste med store ubehandlede sår, samt en døende hest der sagte vrinsker ved videofotografens tilnærmelse, som om den beder hende hjælpe sig ud af dens desperate og håbløse situation. Videoen er absolut ikke for sarte sjæle. Efter videoens offentliggørelse, og den øjeblikkelige offentlige reaktion er den polske dyreværnsorganisation og det polske politi gået aktivt ind i sagen.


Den tidligere staldpige Milena udtaler til den polske avis Gazeto Poznan "De gav os besked om at hestene kun skulle fodres en gang om dagen, og en dansker på stedet fastsatte minimumsrationer og kontrollerede at vi ikke gav dem mere. Mange af hestene var så udmattede at de ikke længere var i stand til at rejse sig. Når de ikke længere havde kræfter til at stå, væltede de omkuld og fik deraf følgende store sår. Når de prøvede at rejse sig, faldt de gentagne gange omkuld igen, indtil de ikke længere kunne rejse sig. I stedet for at afslutte deres lidelser, blev de udmattede og udsultede heste smidt ud på en fold og der fik de så lov at dø. Hver dag kom der en vogn for at hente de døde heste. Om det var til brug for et eller andet, eller om de blev kørt til destruktion, kan jeg ikke lige afgøre. Undtagelsesvist blev kun salgshestene fodret forsvarligt", udtaler den tidigere staldpige.


Dyreværnet træder til
I lørdags da dyreværnsforeningen ankom til stalden fandt man ca. 250 heste. Hvor mange der havde været oprindeligt vides ikke, da de ansatte ikke ønskede at udtale sig oplyser Grzegorz Bielawski fra den lokale polske dyreværnsforening. Formentlig er de ansatte bange for repressalier.


Der er nu fjernet i alt 48 udsultede og vanrøgtede heste, som alle er bragt ud til forskellige opholdssteder i oplandet. Tiden vil vise hvor mange af disse der står at redde og hvilke der er for afkræftede og derfor må aflives. Der er endvidere etableret en pengeindsamling af midler til fordel for at hjælpe de berørte og nødlidende heste.


Sagen er samtidig overdraget til politiet for yderligere efterforskning. Der forlyder at være særdeles belastende bevismateriale mod stutteriets ledelse og ejeren John Byrialsen, der i sidste ende er ansvarlig for stutteriets drift. Flere vidner har meddelt at de er villige til at vidne i sagen, i håb om at bringe uhyrlighederne på Byrialsens stutteri til ophør. Strafferammen for dyremishandling af denne karakter er i Polen op til to års fængsel.


Ikke første gang
For mindre end to år siden blev de lokale myndigheder for første gang alarmeret af en kvinde, der var på lokal rideferie i området. Grazyna Kopizska, der var kvinden der anmeldte de kummerlige vilkår for stutteriets varmblodsheste, var chokeret over at finde heste stående i dyb mudder i regnen, tynde og udsultede, uden foder og tilsyneladende ude i stand til at bevæge sig. Den Polske avis bragte på foranledning heraf i september 2011 en artikel om forholdene på stutteriet. De lokale myndigheder foretog en inspektion af Byrialsens lejede bygninger, på baggrund af anmeldelsen fra Grazyna Kopizska.

 

Allerede på daværende tidspunkt bekræftede repræsentanter for det lokale opland, at der var problemer på stutteriet. Den tilkaldte lokale dyrlæge Tomasz Jurkiewicz, konstaterede da også, at flere af hestene var kraftigt under- og fejlernærede, men konstaterede samtidig, at andre blev fundet i god tilstand. Stedet virkede imidlertid nedkørt og hestene bar generelt præg af mangel på korrekt fodring. Konfronteret med myndighedernes fund, virkede Byrialsen ved sin ankomst i Polen tilsyneladende meget overrasket over tilstandene på hans stutteri, og beklagede sagen adskillige gange, under henvisning til, at han åbenbart havde indkøbt hø af for dårlig kvalitet. Han fik ved denne lejlighed en måned til at forbedre de ringe forhold for sine heste. Ud fra videoen at dømme, er tilstandene siden hen blot blevet forværret.

 

Manglende indgriben
Udfra tidligere observationer og udtalelser fra lokale borgere i forbindelse med anmeldelsen i 2011, befandt der sig på daværende tidspunkt ca. 300 heste på ejendommen. Ifølge et interview med Vladimir Chmielnik fra Posadowskiego Equestian Association, til den polske avis i 2011, blev det oplyst, at det var helt usandsynligt at det store antal heste kunne passes forsvarligt af de blot 4 hestepassere, der var ansat til opgaven.


På baggrund af staldpigen Milenas opsigtsvækkende videooptagelse, stiller den polske avis Gazeta Poznan, i deres artikel om den danske storavler af varmblodsheste, offentliggjort samme dag som videoen, spørgsmålet, hvorledes det kan være muligt at de lokale veterinærmyndigheder kunne konkludere, at der ikke var tale om kritiske forhold på stutteriet, ved den seneste inspektion igen i maj måned i år, hvorefter Milena besluttede sig for at dokumentere de groteske tilstande med video og fotooptagelser.

 

Milenas video har på ingen tid foranlediget den nødvendige indgriben fra myndigheder og dyreværnet. Den har tillige affødt en mediestorm på onlinemedierne blandt forargede dyreelskere, der føler med de nødlidende heste og det magtesløse personale, der hver dag blev konfronteret med de barske realiteter på stutteriet, og retter deres vrede mod den danske ejer af stutteriet, John Byrialsen.


Ikke hvem som helst
John Byrialsen er ellers ikke hvem som helst. Hverken i Danmark eller på internationalt plan. I Danmark er han kendt for eliteavl af Dansk Varmblods heste. Han står blandt andet bag det store Viegård Stutteri og Viegård Sport Horses i Skals ved Viborg. John Byrialsen er tillige hingsteholder, der bl.a. står bag den kendte avlshingst Come Back II.


John Byrialsen var en overgang landstræner for det kinesiske landshold i dressur, hvor han i den grad formåede at løfte niveauet til internationalt plan. Han er desuden medejer af den Olympiske rytter Tina Konyot's Calecto V, og har produceret mange andre internationale heste, der I hvert fald frem til finanskrisen i 2008, solgtes til svimlende summer. John Byrialsen er blevet beundret for at have formået at skabe en professionel forretning ud af hesteavl, men måske der er en bagside af medaljen?


Nu et blakket ry
Ifølge den polske avlssammenslutning Horse Breeders Association of Wielkopolska, som omfatter omkring to tusinde polske hesteavlere og farmere, har Byrialsen nu et så blakket ry, at det vil være næsten umuligt for ham at genoprette, udtaler præsidenten for foreningen, Marek Zulawski til den polske avis Gazeta Pozan. John Bryialsen er i modsætning til de polske avlere ikke medlem af sammenslutningen. Derfor er det begrænset hvilke sanktionsmuligheder de rent faktisk har overfor den danske varmblodsavler.


John Byrialsen skulle ifølge Gazeta Poznan i disse dage befinde sig i Polen og har efter sigende oplyst, at hans heste ikke er i nød, men at enkelte heste nu er under behandling. Den tidligere staldpige Milena udtaler som kommentar til avisen "Jeg tror John Byrialsen lider af vrangforestillinger". Ifølge den polske avis, er der ingen, der længere tror på udtalelserne fra den danske storavler af varmblodsheste, John Byrialsen.


Heste-Nettet vil forsøge at følge sagens videre udvikling og vil så opdatere nyheden. Samtidig forsøger vi fortsat at komme i kontakt med John Byrialsen for hans kommentarer til sagen.


Se staldpigen Milenas uploadede video her

 

ADVARSEL - videooptagelsen er ikke for sarte sjæle. Der er tale om særdeles stærke og chokerende optagelser

 

Se indslag fra TV MidtVest fra den 12. august her

 

Opdatering eftermiddag tirsdag den 13/8:

Yderligere 16 heste er blevet fjernet fra stutteriet mandag aften. Således er ialt 64 heste nu fjernet fra det polske stutteri. Flere af staldende er blevet inspiceret efter at der måtte indhentes dommerkendelser, da John Byrialsen efter sigende indfandt sig på stutteriet og havde foranlediget at staldende blev låst af for at hindre den polske dyreværnsorganisation adgang til staldene. Dyreværnsorganisation, politiet og de tilkaldte dyrlæger har foreløbigt besluttet at lade de resterende heste forblive på stutteriet indtil videre, da tilstanden på disse heste ikke er kritisk. Flere af hestene bærer DV brændemærke.

 

Opdatering tirsdag aften den 13/8:

På opfordring af Dyrenes Beskyttelse, er politiet og myndighederne også i Danmark gået ind i sagen og John Byrialsens danske stutteri og udvalgte omkringliggende gårde er i dag også blevet ransaget. Politiet oplyser overfor BT og TV Midt Vest, at man ved ransagningen af det danske stutteri ikke har fundet tilstande på niveau med det polske stutteri, men konkluderer umiddelbart, at der også her er tale om overtrædelser af Dyreværnsloven. Overtrædelserne er blevet påtalt overfor personalet med påbud om udbedring. Det er endnu uvidst om politiet vil vælge at rejse sigtelse af John Byrialsen for de påtalte forhold på hans danske stutteri.

 

Se indslag fra den 13. august fra TV Midt Vest

 

Opdatering tirsdag aften den 13/8:

Mens John Byrialsen fortsat ikke er til at få i tale, lyder der nu skarp kritik fra nogle af hans avler kollegaer og tidligere staldpersonale. I et interview for TV Midt Vest udtaler de to store avlere Ib Kirk fra Stutteri Katrinelund og Per Skjærbæk fra Stutteri Priess, sig i skarpe vendinger om den verserende vanrøgtssag mod avlerkollegaen. Begge har de kendt og handlet med Byrialsen i mere end to årtier, og de er chokerede over de dokumenterede tilstande på Byrialsens polske stutteri. De anerkender begge hans avlsmæssige og faglige præstationer, men mener samtidig sagen bør få store konsekvenser for Byrialsen. Også tidligere ansatte rejser nu skarp kritik af Byrialsens måde at drive forretning på, hvoraf flere tidligere ansatte ryttere og standpiger har deltaget i den heftige debat af sagen her på Hestenettet. Til trods for en udbredt faglig respekt for Bryagers avls- og ridemæssige præstationer, ytrer både tidligere ansatte og avlerkollegaer sig i kritiske vendinger når det gælder Byrialsens personlige og menneskelige egenskaber.

 

Se aftenens indslag fra 13. august med de to kendte jyske avlere fra TV Midt Vest her

 

 

Link til Viegårdens danske hjemmeside

 

 

Billede


Forsidefoto: Pogotowie dla Zwierzat


Tilføjet d. 13-08-2013 kl. 09:16 og sidst rettet den 14-08-2013 kl. 18:13 af i kategorien Nyheder generelt.
Forsidebillede: Ingen titel af Tinele (hesti)

Seneste relaterede nyheder
18-10-17 Bilist går amok over hestevogn
03-10-17 Formidabel debut for Emma og Cracker!
06-03-17 Pas på - politiet kommer!
05-01-17 Kritik af dressurrytters anholdelse
05-01-17 Wladimir nær endt i skandalesag
10-12-16 Vanrøgt afsløret af heste-selfie
30-08-15 Vanrøgt: meter lange hove!
03-09-15 Tidligere døende føl vinder championat
06-08-15 Stjålne sadler fundet i polen
07-06-15 Gode danske resultater i Sopot!


Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider