Logo used for printing

HN afstemning
Hvor meget betaler du i staldleje pr hest? (Foreslag: Sebrina )

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater

Kværke-bakterie - ekstrem sejlivet!

Et nyt forskningsforsøg har vist at kværkebakterien streptococcus equi er ekstremt sejlivet og endnu mere overlevelsesdygtig under bestemte miljøbetingelsere end hidtil antaget. Derfor skal man være nærmest hysterisk disciplineret med procedurer og rengøring, når man har haft kværke i stalden, såfremt man skal lykkedes med at komme bakterien til livs

 

Kværke - frygtet og besværlig!

Alle der har prøvet at have kværke i stalden ved hvor ubehageligt det er og arbejdsbelastende at få denne uønskede gæst indenfor stalddøren, foruden den helbredsmæssige og økonomiske byrde der følger med.

 

Får man kværke indenfor stalddøren skal det til enhver tid tages seriøst. Jo før jo bedre, man får bremset spredningen jo bedre. Stalden skal i karantæne, de syge individer skal isoleres, og resten observeres, og alt skal gøres pinligt rent, og der skal følges strenge faste procedurer i hele karantæne og observationsperioden.

 

Hvis du skal sikre dig effektivt hurtigt at komme af med denne ubudne gæst, er der ingen steder du kan springe over, og det involverer ikke mindst en masse arbejde og besvær. Men det er strengt nødvendigt at være næsten hysterisk disciplineret og omhyggelig, når det gælder, for at du kan sikre dig du kommer af med en kværkeinfektion, så den ikke bare bliver ved med at cirkulere rundt i stalden.

 

Vanskelig at komme af med

Et nyligt udført britisk forskningsforsøg, påviser netop hvor levedygtig kværkebakterien streptococcus equi, egentlig er, hvilket understreger betydningen af, hvor vigtigt det er at være disciplineret og omhyggelig med procedure og forholdsregler når man har med en kværkeepidemi at gøre.

 

Forskerne fandt nemlig at kværkebakterien kunne overleve hele 34 dage i en almindelig spand! De fandt endvidere, at de bedste betingelser for bakteriens overlevelse blev var i våde, fugtige og kolde omgivelser - alle parametre der meget ofte er karakteristiske for staldmiljøer.

Det er vigtigt at få belyst under hvilke betingelser bakterien trives bedst og dårligst, så denne viden kan anvendes som et ekstra middel til bekæmpelse af bakterien.

 

 

 

Miljøet er afgørende

Forskerne bag forsøget observerede derfor bakterien på forskellige almindelige overflader og af veterinærer benyttede remedier, under forskellige klimatiske betingelser - sommer og vinter. Overfladerne omfattede en almindelig plastik spand, er havde været vand i, en tandraspe, en plastik slange til veterinær brug, og en hegnspæl. Det blev hyppigt taget prøver fra de inficerede området, hvorefter de blev dyrket, og dette blev gentaget dag efter dag indtil der ikke længere kunne spores rester af bakterier. De inficerede områder blev besluttet fra direkte sollys i hele perioden.

 

Forsøget viste måske ikke overraskende, at bakterierne overlevede i længst tid, når de befandt sig i våde, fugtige og kolde omgivelser, mens overlevelsen var kortere om sommeren under tørre og varme omgivelser. [red. Derfor er vores varme og tørre vejr denne sommer ikke befordrende for kværkeepidemier, mens der fx i 2017 var bedre betingelser, med det kølige, fugtige og våde vejr].

Forskerne fandt at bakterien om sommeren overlevede fra mellem 2-9 dage - alt efter hvor fugtigt og vådt miljøet var (jo fugtigere/vådere desto længere overlevede bakterien).

 

I den anden ende af skalaen, kom så eksemplet med en bakterieforekomst i en våd plastic spand, hvor bakterien i vinterperioden kunne overleve helt op til 34 dage - altså i mere end en måned!

 

Kulde og fugt giver bedste betingelser

De bedste vækstbetingelser for bakterien, var det beskyttede miljø på indersiden af plasticslangen, der anvendes til veterinært brug, hvor bakterierne havde optimale betingelser for at trives og formere sig. Her overlevede bakterierne i det beskyttede miljø i op til 21 dage, men det understreger samtidig, hvor vigtigt det er at veterinærer i forbindelse med besøg i inficerede stalde, er ekstremt omhyggelige med udstyr og hygiejne, for at de ikke risikerer at bære smitte over i andre stalde eller tilbage til klinikken.

 

Forskerne konkluderede på baggrund af undersøgelsen at kværkebakterien streptococcus equi, under de rette betingelse, er i stand til at overleve i nærmiljøet, betydeligt længere end hidtil antaget.

 

Tag højde for modstandsdygtighed i kværkestrategien

Selvom ekstrapolering af de isolerede forskningsforsøg til et givent naturligt miljø er vanskeligt at forudsige resultatet af, vurderes det at være absolut sandsynligt at tilsvarende lange overlevelsesperioder er muligt ved kværkeusbrud, og kan være årsag til re-inficering med kværkebakterier i stalde, og herfor skal tages med i overvejelserne, når man følger udviklingen af et udbrud, og anlægger de specifikke strategier for lokal bekæmpelse af epidemier.

 

Studiet blev ledet af professor Andy Durham ved Liphook Equine Hospital og blev publiceret I Equine Veterinary Journal.

 

Kilde: A study of the environmental survival of Streptococcus equi subspecies equi, A.E. Durham, Y.S. Hall, L. Kulp,Equine veterinary Science

 

Billede

 

Et nyt forskningsforsøg har vist at kværkebakterien streptococcus equi er ekstremt sejlivet og endnu mere overlevelsesdygtig under bestemte miljøbetingelsere end hidtil antaget. Derfor skal man være nærmest hysterisk disciplineret med procedurer og rengøring, når man har haft kværke i stalden, såfremt man skal lykkedes med at komme bakterien til livs. Billede: En hest med kværkebylder.


Tilføjet d. 02-08-2018 kl. 22:21 af i kategorien Røgt og Pleje.
Forsidebillede: Ingen titel af Tinele (hesti)

Seneste relaterede nyheder
14-02-19 Fedme-epidemi blandt heste
24-01-18 Nyt kværke tilfælde på Nordsjælland
22-12-16 Advarsel: Sverige ramt af EVH-1
09-12-16 Spændende ny forskning i kværke (2)
04-12-16 Spændende ny forskning i kværke (1)
03-06-15 Dansker smittet med meningitis via hest


Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider