Logo used for printing

HN afstemning
Hvor meget betaler du i staldleje pr hest? (Foreslag: Sebrina )

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater

Stigende resistens bekymrer forskere

Et storstilet amerikansk studie afslører omfattende resistens mod antimikrobielle stoffer blandt heste. Studiet er endnu et forskningsprojekt, der konkluderer at der er en alvorlig sundhedsrisiko der truer både dyr og mennesker, hvis ikke udviklingen stoppes eller der findes nye metoder til bekæmpelse af bakterier

 

Et globalt voksende problem

Antimikrobiel resistens er ved at blive en alvorligt globalt problemområde, der tillige truer den almene sundhed hos både mennesker og dyr, og samtidig er med til at begrænse de traditionelle behandlings alternativer og øge omkostninger til sundhedsområdet

 

Flere og flere studier gennemført i forskellige lande, peger på at der i alle dele af verden observeres og registreres flere og flere tegn på udbredt resistens mod gældende behandlingsformer. Det gælder såvel blandt mennesker, som blandt de kæle- og produktionsdyr vi anvender stofferne på. At der også er udprægede resistensudfordringer i verdens hestebestand, er der ligeledes flere og flere forskningsundersøgelser der peger på. Senest er et omfattende amerikansk studie, kommet frem til de samme nedslående konklusioner som tilsvarende studier gennemført i bl.a. Frankrig og i New Zeeland.

 

Et studie i resistens mod kendte midler mod bakterier

Forskere ved University of Tennesee og University of Kentucky har undersøgt omfanget af modstand mod antimikrobielle stoffer, på baggrund af staphylococcus prøver udtaget fra heste der er blevet indleveret til University Kentucky's veterinære laboratorie i perioden fra 1993 til 2009 i et omfattende studie bestående af i alt 1711 prøver over denne 17-årige periode.

 

 

Prøverne kom fra i alt 26 hesteracer, og analysen var koncentreret om til at identificeret forekomsten af resistens mod 16 forskellige præparater. Samlet viste 63% af prøverne at der var resistens mod minimum et antimikrobielt stof, oftest staphylococcus aureus (77,1 %), mens en fjerdedel af hestene blev identificeret som multiresistente.

 

Udbredt resistens mod penicillin

Den højeste andel af resistens som blev fundet af forskerne var overfor penicillin (52,9 %), og næsten halvdelen af de multiresistente prøver i studiet havde resistens profiler der omfattede gængse kemigrupper som penicillin, kanamycin, trimetoprim-sulfadiazin og sulfa præparater.

Nogle prøver afslørende resistens i op til hele 12 af de 16 antimikrobielle stoffer, der blev undersøgt for i studiet, til stor bekymring for forskerne.

 

Forskerne fandt endvidere sammenhæng mellem resistensudbredelse og hesteracer, typer af organisme og alderen på hestene.

 

Forskelle på hesteracer

Den største andel af resistente prøver fandt forskerne i fuldblodsheste (70,5 %), travheste (68,6 %), fuldblodsarabere (68,4 %), mens den laveste tendens blev fundet i blandingsracer (40 %).

 

Travheste havde den højeste andel af multiresistente prøver (37,1 %), efterfulgt af fuldblodsheste (31,1 %) og quaterheste (18,3 %). Den laveste andel af multiresistens blev fundet i tennessee walking horses (3,4 %).

 

Selvom hopper forekom at have en smule forhøjede niveauer af antimikrobiel resistens (68,1 % mod 64,0 % i hingste og vallakker), så var forskellen ikke statistisk signifikant, og kan derfor bero på tilfældigheder. Den samme tendens kunne nemlig heller ikke påvises i de multiresistente prøver. Faktisk forholdt det sig her således, at vallakker og hingste havde en betydeligt højere andel af multiresistente prøver (32,9 %) end hopperne (25,4 %).

 

Hestens alder har betydning

På tilsvarende vis blev der fundet sammenhæng mellem forskellige multiresistente prøver, hesteracer og hestenes alder.

 

Prøver fra føl under et år gamle viste den største andel af antimikrobiel resistens (75,9 %), efterfulgt af heste i alderen 2-4 år gamle (67,3 %) og årringe 1-2 år gamle (65,6 %). Heste der var 4 år eller ændre havde den laveste andel af antimikrobiel resistens (60 %).

 

Føl udviste tillige de største andele af multiresistens (37,6 %), når de blev sammenlignet med de andre aldersintervaller. Niveauerne blandt heste i alderen 2-4 år var 29,9 % og i alderen 1-2- år 18,8 %.

 

Selvom nogle prøver viste resistens i op mod 12 antimikrobielle stoffer, var det også her mere udbredt at finde resistens mod et enkelt stof som penicillin, end hvor der var tale om resistens mod flere antimikrober

 

Demografiske faktorer blev fundet til at være signifikante indikatorer for antimikrobiel resistens og multiresistens. Det faktum at der i nogle tilfælde blev målt resistens i op til 12 af de 16 antimikrober, var umiddelbart stærkt bekymrende for forskerne. Samtidig viser den høje andel af antimikrobiel resistens, der blev fundet i de prøver der blev analyseret i studiet, at resistensen er høj for både blandt patologiske og ikke patologiske varianter af staphylococcus bakterien.

 

Uddannelse og bedrer kontrol

For at tage hånd om de høje resistensrater, må fremtidige studier i højere grad fokusere på hvordan antibiotika administreres via recepter m.v. og hvorledes man informerer og uddanner både veterinærer og hesteejere, mener forskerne. Bedre management er vigtigt for at forsinke den videre udvikling af resistens blandt heste, konkluderer forskerne, der tillige mener at det er vigtigt at have styr på, og kontrol med administration og dokumentation af anvendelse af de midler der fortsat er virksomme.

 

Studiet blev gennemført af Odoi og Ronita Adams, fra University of Tennessee og Jackie Smith, Stephen Locke, Erica Phillips, Erdal Erol og Craig Carter, fra University of Kentucky.

 

Kilde An epidemiologic study of antimicrobial resistance of Staphylococcus species isolated from equine samples submitted to a diagnostic laboratory, BMC Veterinary Research, Ronita Adams, Jackie Smith, Stephen Locke, Erica Phillips, Erdal Erol, Craig Carter and Agricola Odoi. BMC Veterinary Research 2018 14:42 doi.org/10.1186/s12917-018-1367-6

Abstraktet på Studiet findes her.

 

Billede

 

Staphylococcus bakterier forstørret 20.000 gange via elektron mikroskop ved brug af farvesto. (Foto: Janice Haney Carr (Public domain))


Tilføjet d. 28-02-2018 kl. 17:36 af i kategorien Forskning.
Forsidebillede: Ingen titel af Tinele (hesti)

Seneste relaterede nyheder
19-05-20 Resistens overfor antibiotika er stigende
28-09-15 Kender du din hests vægt?


Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider