Logo used for printing

HN afstemning
Rider du i din lokale skov?

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater
Hyggesnak

Du kan her give din kommentar til nyheden:

DRF strømliner licenstyper- og priser


Dansk Ride Forbund meddeler at der pr. 1. januar strømlines licenstyper- og priser, for at sikre større ensartethed

 

Strømliner licenstyper-og priser fra årsskiftet

"I forbindelse med årsskiftet foretager vi en række justeringer i vores licenser og de tilhørende priser for at sikre en så ensartet, logisk og gennemskuelig struktur som muligt, samtidig med at vi tager højde for de øgede omkostninger, der følger med afviklingen af især B-stævner. Det betyder bl.a., at nye licenstyper erstatter gamle, at eksisterende ekstragebyrer fjernes, og at prisforskellene mellem junior- og seniorlicenserne udjævnes i langt de fleste tilfælde", oplyser Dansk Ride Forbund til deres medlemmer

 

Ekstragebyrer fjernes
Pr. 1. januar vil der ikke længere være forskel på, om man tegner en ny licens, eller om man fornyer en eksisterende licens - prisen vil være den samme, da DRF fjerner det eksisterende gebyr på 150 kr. for en førstegangslicens. Derudover forsvinder også gebyret på 150 kr. for generhvervelse af en tidligere licens, som ikke er blevet fornyet rettidigt.

Ud med ABC-licensen og ind med separate B- og C-licenser
Også ift. typer af licenser sker der ændringer. ABC-licensen, som vi kender den, bortfalder pr. 1. januar. I stedet afløses den af hhv. en separat B- og C-licens. B-licensen vil fremover gælde ved danske B-stævner i spring og dressur inklusiv de to årlige A-stævner (DM i dressur for seniorer og DM i springning for seniorer), samt ved øvrige discipliner på alle niveauer. C-licensen gælder fortsat ved C- og D-stævner. D-licensen fortsætter uforandret. Hidtil har der været forskel på priserne, alt efter om der var tale om en junior- eller seniorlicens, men pr. 1/1-2021 vil priserne være ens uanset alder og se således ud:

  • B-licens (junior og senior): 900 kr.
  • C-licens (junior og senior): 600 kr.
  • D-licens (junior og senior): 250 kr.

Den mest betydelige prisjustering sker hos de juniorer og seniorer, som skal starte B- og evt. A-stævner, da de nu skal erhverve sig en B-licens frem for den tidligere ABC-licens, men det er der en logisk forklaring på. Der er nemlig væsentligt øgede udgifter til især officials ved B-stævner i forhold til f.eks. C- og D-stævner, og det har der hidtil ikke været taget højde for i prissætningen. De øgede udgifter dækker bl.a. over uddannelse af dommere og TD'er, aflønning af ekstra TD'er såvel som honorar til den veterinærkonsulent, som skal understøtte vores øgede fokus på hestevelfærd.

Ændringer ift. voltigeringslicenser
Pr. 1. januar bliver den nuværende voltigeringslicens lavet om til en D-licens, hvilket betyder, at prisen reduceres fra 300 kr. til 250 kr. Derudover indføres der samtidig internationale FEI-voltigeringslicenser for både enkeltudøvere og grupper, som ikke eksisterer i dag.

Fremover er der internationale FEI-licenser i alle discipliner
Som noget nyt indføres der nu international FEI-licens for voltigering, military og distance, hvor det hidtil kun har været tilfældet i springning og dressur. I samme ombæring hæves prisen på FEI-licens for juniorer for at udligne den store forskel, der eksisterer i dag, og som ikke afspejler det egentlige arbejde og de udgifter, der er forbundet med at udstede licensen. Pr. 1/1-2021 vil priserne derfor se således ud:

  • FEI-licens (senior): 2100 kr.
  • FEI-licens (junior): 1600 kr.
  • FEI-licens (voltigering, gruppe): 350 kr.

Opgradering af licenstype i løbet af en gældende licensperiode
Ønsker man i løbet af den 12-måneders licensperiode at opgradere sin licens fra f.eks. en D-licens til en C-licens, vil det være til fuld pris, da licenserne fra og med 1. januar vil være fortløbende 12 måneder, hver gang man erhverver en licens. Hidtil har man kunnet opgradere ved at betale differencen mellem de to licenser, men her har licenserne ikke været fortløbende. Ændringen betyder altså, at det nu er endnu vigtigere end før, at man som rytter er opmærksom på at få købt den rette licens i første omgang - DRF oplever nemlig ofte, at man får købt en forkert licens og umiddelbart efter har brug for at opgradere den. Herunder har vi derfor listet de forskellige typer af licenser samt hvilke stævneniveauer, de kan bruges ved.

Fortløbende licenser med virkning fra 1. januar 2021

 

[[outstream]]

 

Billede

 

Dansk Ride Forbund meddeler at der pr. 1. januar strømlines licenstyper- og priser, for at sikre større ensartethedNyt indlæg (Kræver login)
(Oprettelse og logind på Heste-Nettet foregår via Peercraft)


Fora og Emner | Museum | Vejledning | Adfærdsregler | Opsætning


Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider