Logo used for printing

HN afstemning
Rider du i din lokale skov?

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater
Adfærdsregler på Heste-Nettet

Heste-nettet som debatforum / Uenighed skaber debat.

Det er ikke Heste-Nettets ønske, at alle brugere hermed skal være enige med hinanden om alt! Uenighed, mange forskellige synspunkter og erfaringer er det, der skaber den gode og spændende debat. Men det er Heste-Nettets ønske, at sproget og tonen ved selv endog meget store uenigheder, holdes på et sobert niveau, samt at der fokuseres på emnet og ikke personen.

Det er meget nemt at sidde trygt og godt bag sin skærm derhjemme. Desværre får det af og til det værste frem i folk. Under dække af anonymitet tør de bruge sprogets værste gloser og de grimmeste sider af deres personlighed.

Følgende accepteres ikke på Heste-Nettet:

F1 Racistiske og politiske budskaber eller propaganda

F2 Nedsættende ytringer rettet mod Heste-Nettet, dets ansatte, ejere eller frivillige og dets omdømme

F3 Udsagn af stærkt injurierende karakter

F4 Offentliggørelse af viden om andre personers private forhold

F5 Offentliggørelse af fortrolige virksomhedsrelaterede oplysninger som er uretmæssigt erhvervet

F6 Rygter uden verificerbar kilde

F7 Personlige angreb

F8 Reglen er udgået

F9 Telefonnumre, adresser og andre kontaktoplysninger på private personer

F10 Breve, meddelelser o. lign. med kommercielt, stødende, diskriminerende eller irrelevant (spam)indhold, herunder kædebreve af enhver art

F11 Enhver form for pædofilt indhold samt andet sexuelt indhold

F12 Det er kun tilladt at have én brugerprofil på Heste-Nettet
Denne er personlig og må ikke benyttes af andre.

F13 Det ikke er tilladt at agere talerør for andre personer - uanset om disse har, eller ikke har, en profil på heste-nettet

F14 Overtrædelse af ophavsret (gælder Ryttersnak og Markedsplads)
Ved overtrædelser af loven om ophavsret på alt materiale - det være sig musik, billeder mm. gives først en advarsel/henstilling, derefter uddeles en banning på 1 måned. Ved gentagne overtrædelser øges banningsperioden.
Dette gælder også ved opfordring til at benytte ulovlige down-loads sider.


Regler for Ryttersnak:

R1 Det er Heste-Nettet der alene vurderer om et indlæg/tråd er relevant.

R2 Der må ikke skrives det samme indlæg i flere fora

R3 Reglen er udgået

R4 Reglen er udgået

R5 Private beskeder hører ikke til på fora - brug i stedet beskedcenter/mail.
Indlæg med opfordringer til at sende en privat besked for udveksling af navne og lign. er ikke tilladt på fora.

R6 Reglen er udgået.

R7 Reglen er udgået.

R8 Offentliggørelse af privat korrespondance uden øvrige parters samtykke er ikke tilladt

R9 Diskussion af annoncer fra heste-nettets Markedsplads og andre sites som fx heste-forum, Den Blå Avis, QXL og lign. er ikke tilladt.

R10 Efterlysning af og tilbud om kontaktoplysninger fra andre sider hvor der betales for disse accepteres ikke. Eksempler på dette er, men ikke begrænset til: Boligportalen, heste-forum og HesteData.

R11 Indlæg som annoncerer eller tilbyder ydelser eller varer er ikke tilladt. Herunder også annoncering under dække af en debat.

R12 Research, undersøgelser og lign. til kommercielle produkter tillades ikke på forum.
Vi henviser i stedet til bannerannoncer. Læs nærmere om priser m.m. her

R13 Reklame for hjemmesider er tilladt i C_ME på Opslag og Billeder. Indlæg må ikke have karakter af selvstændig præsentation af produkter eller ydelser, der sælges på hjemmesiden: Der ikke må oplyses priser på varer eller ydelser og vises max. ét billede som eksempel på disse. Tråde om samme site må max. oprettes en gang pr. 30 dage


Tråde og indlæg slettes kun, hvis de overtræder adfærdsreglerne. Følgende eksempler, men ikke begrænset hertil, berettiger ikke til at få slettet tråde eller indlæg:
- At man har fortrudt det skrevne
- At man ikke bryder sig om de svar der er kommet
- At tråden har taget en anden drejning end den var tiltænkt
- At man gerne vil rette noget i sit indlæg

Hvis du fortryder noget du har skrevet, skifter mening, eller af andre årsager ønsker at rette/tilføje noget er du derimod velkommen til at gøre opmærksom på det ved at skrive et nyt svar i tråden.

Klager over Heste-Nettets afgørelser eller over Heste-Nettets Support må ikke skrives på debatfora men skal sendes direkte til Heste-Nettet via kontaktformularen.
Klager sendt privat til supporter bliver ikke behandlet.

Sanktioner

Brud på adfærdsreglerne behandles efter Heste-Nettets bedste skøn.
? I langt de fleste tilfælde vil indlægget blot blive slettet og/eller brugeren få en henstilling om at overholde reglerne i fremtiden.
? I grove tilfælde samt gentagelsestilfælde gives en formel advarsel eller brugeren nægtes adgang til heste-nettet i kortere eller længere tid.
? I særligt grove tilfælde rettes om nødvendigt henvendelse til internetudbyder eller til politi for at få stoppet eller påtalt overtrædelserne.

Mobbepolitik for Heste-Nettet

Heste-Nettet definerer mobning som følger:
"En person bliver mobbet eller chikaneret, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger (chikane, angreb og/el. udelukkelse af fællesskab) fra en enkelt eller flere personer, der er i sammenspil med hinanden."

Ud fra definitionen kan mobning kendetegnes ved:

? Det er ofte et gruppefænomen
? Et mønster der gentager sig over tid (systematik)
? Formerne kan være aktive ved synlig forfølgelse og mudderkast
? Eller passive ved den mere tavse udelukkelse eller via private beskeder over beskedcentret
? Mobning sker ofte på et sted, som offeret ikke kan eller ønsker at forlade

Holdning og målsætning

Det er Heste-Nettets holdning og målsætning, at ingen som kommer på Heste-Nettet, må udsættes for mobning, og vi vil aktivt bekæmpe al tilløb til mobning. Vi har alle, både brugere og supportere, et ansvar for at denne målsætning opfyldes.

Vi forventer, at alle som ønsker at være på Heste-Nettet lever op til Heste-Nettets målsætning om mobning.

Vi opdeler drillerier og mobning i 3 trin:
1. trin: Drilleri - få og uplanlagte handlinger.
2. trin: Groft drilleri eller chikane - planlagte handlinger som gentager sig få gange.
3. trin: Mobning - er gentagelser, hvor en eller flere udsætter andre for handlinger, hvor de føler sig krænkede.

Gentagne handlinger kan være:

? Øgenavne, bagtalelse, latterliggørelse
? Man holdes udenfor det sociale fællesskab
? Trusler, tvang

Hvorfor mobber man?

Mennesker, både børn og voksne, mobber hinanden af mange grunde. Måske er det et ønske om at fremstå som sej, som at være en dygtigere rytter eller hestekender end andre, et forsøg på at skabe sammenhold, få opmærksomhed, kompensere for andre nederlag - listen er uendelig.

Hvilken skade gør mobning?

Mobning gør både børn og voksne kede af det, får dem til at skamme sig og føle sig ensomme. De mister deres selvværd, bliver indadvendte og måske syge. De prøver at fortrænge mobningen, som de måske oven i købet selv føler sig skyld i. Det skader ganske enkelt menneskets trivsel. Også mobberne får på sigt en dårligere trivsel. Deres evne til at føle med andre mennesker er i forvejen svag og trænger til at blive styrket. Unge har ca. fire gange så stor risiko for at ende i ungdomskriminalitet, hvis de ikke bliver stoppet i tide.

Den voksne som rollemodel

Det er vigtigt at vise, hvilke værdier og holdninger vi selv har, hvad enten vi er brugere, supportere eller forældre. Det er vigtigt, at vi tydeligt og klart tager afstand fra mobning, forfølgelse og intolerance - og efterlever det i praksis.

Retningslinier for uddeling af advarsler og banninger på Ryttersnak og Markedsplads.

F-Reglerne:

Overtrædes en af de generelle regler som gælder for hele heste-nettet.dk (F-reglerne) udløser dette en advarsel til den pågældende bruger. Har brugeren indenfor 3 måneder fået en advarsel for en tilsvarende overtrædelse, så udløser det en banning på 14 dage.

R-reglerne
Overtrædes en af de regler som specifikt gælder for brug af debatforum på Ryttersnak (R-reglerne) udløser dette som udgangspunkt IKKE en advarsel, men indlægget/tråden slettes.
Dog vil gentagne overtrædelser af reglerne udløse en advarsel, 3 advarsler resulterer i en banning på min. 14 dage.

I særligt grove tilfælde kan en banning gives uden forudgående advarsel. Følgende eksempler, men ikke begrænset til dette:
- Pædofilt eller zoofilt indhold.
- Personlige angreb på andre brugere udført i større flok.

Banninger på Ryttersnak:
En banning vil typisk være på 14 dage. Ved gentagne advarsler og banninger vil brugeren blive bannet i minimum 1 måned. Længden på en banning kan aldrig overstige 6 måneder. Dog undtaget en bannet bruger som opretter en ny profil for at omgå banning. Ny profil bannes permanent.

Undtaget er dog også:
Hvis 2/3 dele af det samlede support-team er enige, kan en banning gøres tidsubestemt.
Dette bruges kun i tilfælde af grove overtrædelser af heste-nettets adfærdsregler, konstateret snyd på MPL og andre overtrædelser af lovgivningen i DK.

Banninger på Markedspladsen:
En banning vil typisk være på 7 dage. Den gives efter 3. overtrædelse af reglerne.
Ved gentagne henstillinger og banninger vil brugeren blive bannet i minimum 1 måned. Længden på en banning kan aldrig overstige 6 måneder. Dog undtaget en bannet bruger som opretter en ny profil for at omgå banning. Ny profil bannes permanent.

Undtaget er dog også:
Hvis 2/3 dele af det samlede support-team er enige, kan en banning gøres tidsubestemt.
Dette bruges kun i tilfælde af grove overtrædelser af heste-nettets adfærdsregler, konstateret snyd på MPL og andre overtrædelser af lovgivningen i DK.

Overtrædelse af ophavsret:
Overtrædelse af ophavsret (gælder Ryttersnak og Markedsplads):
Ved overtrædelser af ophavsret på billeder gives først en advarsel/henstilling, derefter uddeles en banning på 1 måned. Ved gentagne overtrædelser øges banningsperioden.

 

Ryttersnak Supportere (Kontakt)

OBS: Al henvendelse vedrørende specifikke indlæg,
skal ske ved brug af "Kontakt Heste-Nettet"-linket under indlægget
HN-navn  
Jan (HN) Præsentation
Lisbeth (Humle) Præsentation
mie h Præsentation
Jan Petersen Præsentation
Charlotte (Stutteri Lund) Præsentation


Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider