Logo used for printing

HN afstemning
Hvor meget betaler du i staldleje pr hest? (Foreslag: Sebrina )

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater

Opdaterede svar på Corona-spørgsmål

Dansk Ride Forbund har produceret en opdateret liste over oftest stillede Corona-relaterede spørgsmål, pe. 27 april. Du kan holde dig orienteret her

 

Meget er anderledes for tiden

Coronakrisen har på meget kort tid vendt op og ned på hverdagen for både klubber, ryttere og hesteejere, og der kommer løbende nye opdateringer og restriktioner, som vi alle skal forholde os til. DRFhar forståelse for, at det kan være svært at finde hoved og hale i alt det, der bliver meldt ud, og derfor har samlet en opdateret liste med svar på jeres oftest stillede spørgsmål til forbundet pr. 27. april.

 

1. Bliver pony-, children-, junior- og YR-tiden forlænget?
Svar: Det er naturligvis frustrerende, at en række ryttere vil miste en del af deres pony-, children, junior eller YR-tid pga. coronakrisen, men DRF kan desværre ikke dispensere og fravige reglementet på den baggrund.

2. Bliver alle stævner frem til og med august aflyst?
Svar: DRF ved på nuværende tidspunkt ikke, om/hvordan forbuddet mod store forsamlinger og arrangementer til og med august (ej at forveksle med forbuddet mod forsamlinger på over 10 personer) vil påvirke ridesportens stævner i perioden, men er i tæt dialog med DIF, som er i dialog med relevante myndigheder herom, og DRF vil naturligvis melde ud, så snart de ved mere.

3. Har I en plan for om- og tildeling af resten af sæsonens stævner, når der atter åbnes op?
Svar:​ Coronakrisen har allerede nu medført aflysning af mange stævner, og DRF ved som sagt endnu ikke, hvornår der igen kan åbnes op for stævneafvikling. Den 6. april blev der, efter ønske fra DRFs bestyrelse, nedsat en arbejdsgruppe bestående af 3 distriktsrepræsentanter, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 repræsentanter fra DRFs administration, som sammen har udarbejdet et oplæg til retningslinjer for stævneplanlægning resten af sæsonen, og bestyrelsen har netop godkendt dette. Retningslinjerne beskriver specifikke rammer og regler for ansøgning om- og tildeling af nye stævneterminer frem til 31. marts 2021, gældende for spring og dressur (de øvrige discipliners stævner koordineres af disciplinudvalgene).

- B-stævner: klubber/stævnearrangører kan inden d. 20. maj 2020 fremsende ansøgning om ny(e) stævneterminer til DRF's administration (info@rideforbund.dk)
- C-, D- og E-stævner: klubber/arrangører kan inden 31. maj 2020 fremsende ansøgning om ny(e) stævneterminer til distriktets stævnekoordinator.

4. Hvorfor får jeg ikke mine 40 kr. retur, når stævnet bliver aflyst pga. corona?
Svar: DRF har valgt ikke at refundere onlinegebyret på 40 kr., da beløbet går til de gebyrer, som DRF pålægges i forbindelse med onlinebetalinger, samt drift og videreudvikling af vores IT-systemer - herunder DRF Go! - som stadig kører videre, selvom stævnerne pt. er aflyst.

5. Bliver ridelejre frem til og med august aflyst?
Svar: DRF ved på nuværende tidspunkt ikke, om/hvordan forbuddet mod store forsamlinger og arrangementer til og med august (ej at forveksle med forbuddet mod forsamlinger på over 10 personer) vil påvirke afholdelse af ridelejre o.l. i perioden, men DRF er i tæt dialog med DIF, som er i dialog med relevante myndigheder herom, og vi vil naturligvis melde ud, så snart DRF ved mere.


Derudover anbefaler DRF klubberne at tage kontakt til de lokale politimyndigheder herom, da de potentielt set vil kunne foretage en vurdering af den konkrete situation og klubbens muligheder.

6. Må man afholde undervisning - både privat og elevskolerelateret - udendørs?
Svar: Udendørs rideundervisning er ikke længere omfattet af myndighedernes forbud, og det er således tilladt at afholde undervisning (både elevskole og privat) samt for både elevskoler og privatryttere at motionere/ride deres heste udendørs - f.eks. på bane eller i terræn. Det forudsætter dog grundig koordinering fra klubbens side, da det skal sikres, at alle holder behørig afstand til hinanden, samt at antallet, der deltager i samme aktivitet, ikke overstiger 10 personer (se opdateret definition af forsamlingsforbuddet i pkt. 7).

7. Hvordan skal forsamlingsforbuddet på max. 10 personer forstås?
Svar:​ Myndighedernes forbud mod forsamlinger på flere end 10 personer er naturligvis stadig gældende, men som udgangspunkt må der gerne være flere end 10 personer på samme matrikel, såfremt der ikke er flere end 10 personer samlet til samme aktivitet. Det betyder altså, at der f.eks. godt kan foregå undervisning/træning/motionering (både elevskole og privat) på flere udendørsbaner ad gangen, samtidig med at der opholder sig personer f.eks. i stalden (er der flere stalde, gælder det pr. stald), på folden, på parkeringspladsen, osv., såfremt der fortsat ikke er flere end 10 personer samlet pr. aktivitet/sted/facilitet.


Der findes ikke noget konkret svar på, præcis hvor stor afstand, der skal være mellem grupperne, og det vil derfor kræve en konkret vurdering af faciliteterne/arealerne fra politiets side. Derfor anbefaler DRF fortsat, at man kontakter det lokale politi for at få deres skøn, således at man ikke løber unødige risici.


Overordnet set handler alle forbud og retningslinjer om at minimere smitterisikoen mest muligt, og derfor er det stadig helt essentielt, at man sørger for at holde behørig afstand (min. 2 meter) for at nedbringe antallet af sociale kontakter, og at man derudover fortsat sikrer en god hygiejne (gælder både personer og diverse kontaktflader). DRF opfordrer stadig til, at man f.eks. benytter turnusordninger, online bookingsystemer, osv. til at koordinere ophold i klubben/på stedet.

8. Må man ride i ridehallen, hvis man blot overholder reglen om max 10 personer?
Svar: Ridehaller er omfattet af myndighedernes forbud mod indendørs idrætsaktivitet og skal derfor holdes lukkede. Alle heste skal således, som udgangspunkt, motioneres udendørs - og jf. Lov om hold af heste have adgang til 2 timers motion om dagen mindst 5 gange om ugen. Kun i helt ekstraordinært særlige tilfælde, og med begrundelse i hestevelfærd, kan klubbens ledelse vælge at dispensere herfor. I dette tilfælde handler det om, at klubbens ledelse skal foretage en meget grundig vurdering af, hvilke heste i stalden, der pga. manglende træning ikke kan motioneres udendørs og vil være til fare for sig selv og andre heste og mennesker, samt hvilke heste der på baggrund af manglende træning ikke kan motioneres udendørs og potentielt vil blive syge eller skadet af markant nedsat aktivitetsniveau eller inaktivitet. DRF anbefaler desuden, at man som klub kontakter de lokale politimyndigheder og/eller myndighedernes Corona-hotline, hvis man er i tvivl om, hvorledes man skal agere for at overholde forbuddet fra myndighederne.

9. Vores lokale politi siger, at vi godt må benytte ridehallen i begrænset omfang - hvad skal vi rette os efter?
Svar: DRFs udmelding omkring lukning af ridehaller for at begrænse smitten med coronavirus er stadig gældende, men DRF anbefaler dog, at hver enkelt klub kontakter de lokale politimyndigheder for at rådføre sig omkring, hvordan klubben agerer mest hensigtsmæssigt og forsvarligt ift. myndighedernes anbefalinger og påbud. Under alle omstændigheder følger man naturligvis politiets anvisninger, og helt grundlæggende beder DRF om, at alle tager hensyn og udviser ansvarlighed så vi hurtigst muligt kommer ud af Coronakrisen igen.

10. Hvordan skal vi forholde os til brug af tilkørende fagpersonale?
Svar: I ridesporten har vi med levende dyr at gøre, som naturligvis kan have behov for behandling af dyrlæge eller smed, og hestevelfærden skal naturligvis prioriteres højt selv i den nuværende situation. Samtidig er det dog helt afgørende, at vi i fællesskab mindsker antallet at personer i klubben på samme tid, så derfor anbefaler DRF, at man begrænser brug af eksterne fagpersoner mest muligt.

 

 

Smed og dyrlæge
Har din hest behov for dyrlæge eller smed, skal man naturligvis rekvirere dette som normalt. Her opfordrer DRF dog til at følge disse retningslinjer

- Planlæg så vidt muligt besøg af fagpersonale, når der er så få personer i stalden som muligt
- Tal med dit opstaldningssted om fælles retningslinjer

Udskyd alle ikke-akutte besøg


Har man derimod aftaler om f.eks. sadeltilpasning, massage, tandraspning o.l., som ikke er af akut/absolut nødvendig karakter, er det DRFs klare anbefaling at udskyde disse på nuværende tidspunkt.

11. Der er stor forskel på DRFs udmeldinger og de svar, vi får hos det lokale politi og/eller corona-hotlinen. Hvordan kan det være?
Svar: De gældende corona-relaterede forbud og restriktioner fra myndighedernes side er, qua situationens alvorlighed, gennemført på meget kort tid og tager ikke højde for f.eks. hvilken type sportsgren, de regulerer. DRFs udmeldinger består derfor nødvendigvis i høj grad af en kvalificeret fortolkning af myndighedernes udmeldinger. Det er ikke muligt for DRF at komme med detaljerede retningslinjer/guidelines, der passer på hver enkelt klub i den nuværende situation, og derfor kan der være forskel på vores svar og det, man vil få hos sit lokale politi og/eller corona-hotlinen, da disse instanser kan foretage en individuel vurdering af klubbens konkrete forhold og muligheder. Ydermere er det vigtigt at pointere, at DRF ikke er en myndighed, der kan kontrollere eller sanktionere i denne sammenhæng - dette tager politiet sig naturligvis af.

 

Pas godt på hinanden herude!

 

Billede

 

Dansk Ride Forbund har produceret en opdateret liste over oftest stillede Corona-relaterede spørgsmål, pe. 27 april.


Tilføjet d. 28-04-2020 kl. 13:02 af i kategorien Nyheder generelt.
Tags: DRF og Corona.
Forsidebillede: Ingen titel af Tinele (hesti)

Seneste relaterede nyheder
26-05-20 Over 1/2 million indsamlet til elevskoler
26-05-20 Agria DRF-Mesterskaber udskydes
25-05-20 Covid-19 og dyr: Vi har brug for viden
20-05-20 Britisk væddeløb genoptages 1. juni
18-05-20 Dansk Ride Forbund under Corona
15-05-20 DM i springning udskudt
15-05-20 Tolkning af regler giver fortsat udfordringer
15-05-20 Forvirring om tolkning af arrangementer
15-05-20 Stævnekalenderen for resten af 2020/2021
12-05-20 Udmelding fra DRF angående ’professionel idræt’ og ridestævner


Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider