Logo used for printing

HN afstemning
Hvor meget betaler du i staldleje pr hest? (Foreslag: Sebrina )

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater

Digitalt repræsentantskabsmøde

Dansk Ride Forbunds årlige repræsentantskabsmøde afholdes som følge af Corona-krisen ikke fysiski år, med derimod digitalt og vil finde sted i maj måned

 

Digitalt repræsentantskabsmøde

Årets repræsentantskabsmøde måtte som bekendt aflyses pga. af Corona-krisen. Aflysningen skal dog ikke afholde os fra at gennemføre de vedtægtsmæssige demokratiske handlinger, for så vidt angår godkendelse af årsrapport, afstemning om forslag og klubpris samt div. valghandlinger. DRF har derfor indgået et samar-bejde med Assembly Voting om at gennemføre årets repræsentantskabsmøde som et digitalt repræsentant-skabsmøde via et online valg- og afstemningssystem.

 

Det digitale repræsentantskabsmøde 2020 vil finde sted i perioden 7. - 15. maj jf. tidslinjen nedenfor.

Det digitale repræsentantskabsmøde 2020 indeholder følgende handlinger:

 1. Repræsentantskabets godkendelse af forbundets årsrapport (regnskab 2019) samt orientering om budget for 2020
 2. Afstemning om bestyrelsens fremsatte forslag om afskaffelse af vedtægternes §6 Aldersgrænse (70-års reglen)
 3. Valg til bestyrelsen (medlemmer og evt. suppleant)
 4. Valg til appeludvalget
 5. Valg af revisorer
 6. Afstemning om optagelse af nye klubber
 7. Afstemning om tildeling af klubpris 2020


Tidslinjen for gennemførsel af årets digitale repræsentantskabsmøde ser ud som følger:

 

 

Mandag den 20. april

 • Alle dokumenter, præsentationer, forslag og kandidater på valg offentliggjort på rideforbund.dk
 • Alle klubber modtager via mail information om gennemførsel af digitalt repræsentantskabsmøde 2020

Onsdag 22. april - fredag 1. maj

 • Høringsperiode - i denne periode har alle klubber mulighed for at fremsende spørgsmål og kommentarer til alle offentliggjorte dokumenter (rideforbund.dk). Spørgsmål og kommentarer sendes til bestyrelsen@rideforbund.dk

Torsdag 7. maj - fredag 15. maj

 • Torsdag 7. maj fremsendes følgende til alle klubber:
 • - DRF's bestyrelses besvarelser på alle indkomne spørgsmål og kommentarer
 • - Mail fra Assembly Voting indeholdende information om valg- og afstemningsprocedure, information om den enkelte klubs antal stemmer samt login og password til valg- og afstemningsportalen

Deadline for afgivelse af stemmer til de forskellige valg og afstemninger er fredag 15. maj kl. 12.00

 

Senest onsdag 20. maj;

 • Resultaterne af de forskellige valg og afstemninger offentliggøres, så snart de foreligger og er blevet verificeret af en kontrolgruppe. Offentliggørelsen sker både via en direkte mail til alle klubber samt på rideforbund.dk.

Til at verificere valg- og afstemningshandlingerne samt resultaterne heraf, har bestyrelsen nedsat en kontrolgruppe bestående af en repræsentant fra DRF's administration, en repræsentant fra DRF's appeludvalg samt DRF's dirigent Peter Schäfer.


Al korrespondance foregår via mail til klubbens formand
Al korrespondance fra DRF til klubberne vedr. det digitale repræsentantskabsmøde sendes til klubbernes respektive formænd via den e-mailadresse, der er registreret på go.rideforbund.dk. DRF beder derfor klubberne om at sikre, at formandens kontaktoplysninger på go.rideforbund.dk er opdaterede. Kontaktoplysningerne kan opdateres ved at logge ind på go.rideforbund.dk med klubbens login og password, vælge "bestyrelse" og opdatere kontaktinfo. Modtager man som klubformand ikke en mail den 7. maj, bedes man kontakte Maibritt Viffeldt på mv@rideforbund.dk, som vil sørge for evt. at få tilrettet mailadresse og/eller sendt ny mail afsted.

I forbindelse med valg og afstemning har klubberne, jf. DRF's vedtægter §9, stemmeret med 1 stemme for hver fulde 50 medlemmer. Hver klub har dog mindst 1 stemme. Hvorledes klubberne kan fordele deres stemmer ved de forskellige valg og afstemninger ved det digitale repræsentantskabsmøde fremgår af den digitale stemmeseddel, hvortil der er adgang via Assembly Voting fra torsdag 7. maj 2020. Alle klubformænd skal således være opmærksomme på, at man torsdag 7. maj vil modtage en mail fra Assembly Voting med information om, hvorledes afstemning og valg foregår, samt login og password til online-portalen.

Tildeling af ærestegn
En af de mere festlige begivenheder ved repræsentantskabsmødet er tildeling af Dansk Ride Forbunds ærestegn, der af bestyrelsen kan tildeles til personer, som har udøvet en betydelig indsats til fremme af ridesporten. Med aflysningen af det "fysiske" repræsentantskabsmøde, og med gennemførsel af denne digitale udgave i 2020, har bestyrelsen besluttet at udskyde tildeling af ærestegn til repræsentantskabsmødet i 2021.


DRF håber at alle, i denne udfordrende og meget anderledes tid, tager godt imod initiativet om at gennemføre et digitalt repræsentantskabsmøde i 2020, således at de, på trods af Corona-krisen, sikrer vedtægternes demokratiske handlinger.

Læs mere om årets digitale Repræsentantskabsmøde her.

 

Billede

 

Dansk Ride Forbunds årlige repræsentantskabsmøde afholdes som følge af Corona-krisen ikke fysisk med derimod digitalt og vil finde sted i maj måned


Tilføjet d. 20-04-2020 kl. 20:15 af i kategorien Ridesport.
Forsidebillede: Ingen titel af Tinele (hesti)

Seneste relaterede nyheder
26-05-20 Agria DRF-Mesterskaber udskydes
18-05-20 Dansk Ride Forbund under Corona
15-05-20 Forvirring om tolkning af arrangementer
15-05-20 Stævnekalenderen for resten af 2020/2021
12-05-20 Udmelding fra DRF angående ’professionel idræt’ og ridestævner
28-04-20 Tolkning af fortsat forsamlings-forbud
28-04-20 Opdaterede svar på Corona-spørgsmål
26-04-20 Ridesportens fælles aktivitetsdag hver for sig
26-04-20 Ridesportens fortsatte ageren under Corona
20-04-20 Corona og Ridesporten


Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider