Logo used for printing

HN afstemning
Hvor meget betaler du i staldleje pr hest? (Foreslag: Sebrina )

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater

Kompensation til rideklubber

Der er mulighed for midlertidig kompensation for rideklubbens faste udgifter via hjælpepakke fra regeringen under Corona pandemiens hærgen af landet

 

Stor hjælpepakke tilgodeser også rideklubber

Som følge af COVID-19 har Folketinget vedtaget en ny, stor hjælpepakke til erhvervslivet, og denne indbefatter bl.a. en midlertidig kompensation for virksomhedens faste udgifter. Denne del af hjælpepakken kan være interessant for en række klubber, og vi har derfor samlet de vigtigste informationer herunder.

 

Følgende principper er gældende:

- Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation
- Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen (mere end 40 pct.)
- Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 pct.
- Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt
- Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen efterfølgende betales tilbage
- Virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke, kan få kompensation på 100 pct. af de faste udgifter


Sådan afgrænses ordningen
Virksomheder kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og uopsigelige kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing), hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang som følge af COVID-19.

 

 

Andelen af de faste udgifter, der kompenseres, er følgende:

- 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
- 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
- 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.

 

Herudover vil virksomheder, som regeringen har udstedt midlertidigt forbud mod at drive forretning for at inddæmme smittespredning af COVID-19, blive kompenseret svarende til 100 pct. af de omfattede faste udgifter, så længe forbuddet er gældende.


Ansøgning, kriterier og kontrol
Virksomheden kan ansøge om kompensation ved at sende en revisorpåtegnet opgørelse over sine faste udgifter de tre foregående måneder. Den forventede omsætningsnedgang som følge af COVID-19 opgøres for hele eller dele af perioden fra 9. marts 2020 til 9. juni 2020 med reference til samme periode i 2019. Virksomheden bekræfter med tro og love, at omsætningen er faldet. Dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen. Der desuden kan ydes 80 pct. støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, såfremt en ansøgning udløser kompensation.

 

Ved udgangen af perioden vil der ske en kontrol på baggrund af momsindberetninger, hvorefter der vil kunne ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab. Det betyder, at såfremt omsætningstabet har været mindre end forventet, skal en tilsvarende del af kompensationen tilbagebetales efterfølgende.

 

Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 25.000 kr. i perioden (her henvises til de udgifter, der er opgjort på revisorpåtegnelsen).


Brug for yderligere rådgivning?
Har I som klub brug for yderligere rådgivning om jeres muligheder, opfordres I til at kontakte Erhvervsstyrelsens hotline (for virksomheder og organisationer) på tlf. 70 20 00 34. I kan desuden læse mere via følgende link her.

 

Billede

 

Der er mulighed for midlertidig kompensation forrideklubbens faste udgifter via hjælpepakke fra regeringen under Corona pandemiens hærgen af landet


Tilføjet d. 23-03-2020 kl. 16:25 af i kategorien Nyheder generelt.
Forsidebillede: Ingen titel af Tinele (hesti)

Seneste relaterede nyheder
07-11-20 DRF-udmelding ifm. nye restriktioner i Nordjylland
03-11-20 Ingen championatsfinaler i 2020
23-10-20 Nye Covid-19 restriktioner - hvad betyder de?
30-09-20 DRF nyt om Corona forbehold
25-09-20 Championatsfinalerne er aflyst
25-09-20 Corona nyt fra DIF
23-09-20 DRF Corona-retningslinjer
18-09-20 DRF om de nye corona restriktioner
18-09-20 Forbud mod at samles mere end 50 igen
09-09-20 Hvordan rammer Corona stramninger os?


Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider