Logo used for printing

HN afstemning
Hvor meget betaler du i staldleje pr hest? (Foreslag: Sebrina )

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater

DRF etablerer eliteafdeling og styrker fokus på disciplinudvikling

Dansk Ride Forbund tilpasser nu organisationen for at etablere en eiteafdeling og yderligere styrke fokus på forbundets disciplinudvikling

 

Med afsæt i et ønske om at opruste elitedisciplinerne dressur, springning og military, samt at understøtte og vækste udviklingsdisciplinerne voltigering, distance og TREC, foretager Dansk Ride Forbund ved årsskiftet en række tilpasninger i organisationen for bedst muligt at kunne understøtte det øgede fokus på hhv. elite- og talentarbejde samt disciplinudvikling.


Ekstra fokus på talent- og elitearbejdet i dressur, springning og military
Pr. 1. januar 2020 etableres en eliteafdeling, der skal sætte ekstra fokus på talent- og elitearbejdet i de tre største discipliner; springning, dressur og military. Eliteafdelingen bliver forankret hos en elitechef i en nyoprettet stilling, der får det overordnede ansvar for både de kortsigtede resultatmål og det langsigtede udviklingsarbejde. Til at understøtte de mange administrative opgaver i eliteafdelingen, samt varetage det store koordineringsarbejde forbundet med de mange bruttogruppe- og landsholdsaktiviteter, flyttes Michelle Kjær Petersen, som i dag er sportskoordinator i Sports- & Serviceafdelingen, over i en funktion som Elitekoordinator i den ny eliteafdeling.


Den ny elitestruktur har ikke kun betydning for administrationen, men får også indflydelse på træner-/holdlederstaben inden for de forskellige discipliner.

Sådan påvirker det dressur som disciplin
Med henblik på at styrke sammenhængskraften i talentarbejdet samt fokus på overgangene imellem de enkelte alderskategorier lægges bruttogruppe- og landsholdsarbejdet for pony, junior og young rider sammen under én funktion. Pr. 1. januar 2020 er Dennis Fisker adnævnt som assisterende landstræner for dressur med ansvar for pony, junior og young rider, og Janne Jensen tilknyttes som holdleder. Nuværende ponylandstræner Jette Nevermann's ansættelseskontrakt udløber pr. 31. december 2019 og forlænges således ikke. Nuværende holdleder for ponydressur Rigmor Kristensen stopper ligeledes pr. 31. december 2019, men fortsætter som rådgiver på talentområdet for elitechefen vedr. særlige udviklings- og indsatsområder.


Teamet omkring senior-dressuren fortsætter uforandret med Nathalie zu Sayn-Wittgenstein som landstræner, Helle Krasnik som chef d'equipe, og Mette Müller som holdleder for U25.

Sådan påvirker det springning som disciplin
Med de flotte resultater i 2019 har springsporten for alvor fået tydeliggjort de store resultat- og udviklingsperspektiver. Den kommende elitechef får blandt andet til opgave, i samarbejde med trænerteamet, at udarbejde en langsigtet udviklingsstrategi, der skal sikre, at dansk springsport i fremtiden er med på allerhøjeste internationale niveau. Til at stå i spidsen for springsportens videre udvikling fortsætter Bo K. Møller som landstræner for springning med ansvar for senior, junior og young rider. Til at varetage talentarbejdet med children og pony fortsætter Lars Trier Kjøller som assisterende landstræner for springning. I forbindelse med deltagelse i internationale cups og mesterskaber tilknyttes en ad hoc-baseret holdleder. Kristian Skovrider, der har fungeret som assistentlandstræner, stopper pr. 1. december 2019.

Sådan påvirker det military som disciplin
Military-sporten i Danmark skal have et boost. Også her skal der fokus på den langsigtede udvikling, og elitechefen får til opgave at udarbejde en strategi, der sætter fokus på talent- og elitearbejdet. Til at stå i spidsen for military-sportens videre udvikling fortsætter Peter Flarup som landstræner, men i et kraftigt opnormeret engagement. Også her tilknyttes en ad hoc-baseret holdlederfunktion i forbindelse med internationale cups og mesterskaber.

Udviklingsfokus i distance, voltigering og TREC
I en strategisk sammenhæng betragtes disciplinerne distance, voltigering og TREC som udviklingsdiscipliner. Det betyder, at de ressourcer, der prioriteres til de respektive disciplinudvalg, og de indsatser, som administrationen i samarbejde med udvalgene iværksætter, primært vil have fokus på at udbrede disciplinerne i flere klubber og udvikle antallet af deltagere. I samarbejde med disciplinudvalgene udarbejdes en udviklingsplan med et perspektiv på 3-5 år, hvor hovedmålet er at opnå en aktivitetsgodkendelse i Danmarks Idrætsforbund, der blandt andet kræver, at disciplinen er udbredt i minimum 10 klubber og dyrkes af minimum 1.000 medlemmer.

Sådan påvirkes udviklingsdisciplinerne
Til at understøtte udviklingen af distance, voltigering og TREC bedst muligt ansættes pr. 1. januar 2020 en udviklingskonsulent, der får base i Sports- & Serviceafdelingen, og blandt andet får til opgave at justere og bygge videre på udvalgenes udviklingsplaner samt udbrede aktiviteterne i klubberne.

"Med et øget fokus på talent- og elitearbejde samt disciplinudvikling styrker vi rammerne for det langsigtede udviklingsperspektiv i ridesporten og ikke mindst samarbejdet på tværs af disciplinerne, og det er noget, jeg ser en stor værdi i" siger Generalsekretær Morten Schram Rodtwitt.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Generalsekretær Morten Schram Rodtwitt pr. mail: mro@rideforbund.dk eller tlf.: 4326 2810.

 

Billede

 

 


Tilføjet d. 30-10-2019 kl. 18:55 af i kategorien Nyheder generelt.
Tags: DRF.
Forsidebillede: Ingen titel af Tinele (hesti)

Seneste relaterede nyheder
26-05-20 Agria DRF-Mesterskaber udskydes
18-05-20 Dansk Ride Forbund under Corona
15-05-20 Forvirring om tolkning af arrangementer
15-05-20 Stævnekalenderen for resten af 2020/2021
12-05-20 Udmelding fra DRF angående ’professionel idræt’ og ridestævner
28-04-20 Tolkning af fortsat forsamlings-forbud
28-04-20 Opdaterede svar på Corona-spørgsmål
26-04-20 Ridesportens fælles aktivitetsdag hver for sig
26-04-20 Ridesportens fortsatte ageren under Corona
20-04-20 Digitalt repræsentantskabsmøde


Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider