Logo used for printing

HN afstemning
Hvor meget betaler du i staldleje pr hest? (Foreslag: Sebrina )

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater

Forbered dig på vinteren

Varmegraderne er efterhånden på vej ned og vinteren står for døren. Vinteren er den tid, hvor det er sværest og mindst belønnende at holde hest, men det er muligt at lette besværet og det sure arbejde, ved at være godt forberedt på de mørke og kolde dage

 

Vi er midt i november og varmegraderne er efterhånden på vej ned. Vinteren står for døren og er den tid, hvor det er sværest og mindst belønnende at holde hest, men det er muligt at lette besværet og det sure arbejde, ved at være godt forberedt på de mørke og kolde dage


Følgende forberedelser kan være en hjælp til at komme igennem de kolde og mørke måneder der ligger foran os. Forberedelserne er særligt vigtige, hvis du har heste i løsdrift eller heste der går mange timer ude, da de er langt mere udsatte for vejrliget, end heste der tilbringer mange timer på stald og primært røres i ridehus.

 • Tjek hestens helbredstilstand: I de kolde vintermåneder er hestens henbred mest udfordret, så inden vinteren for alvor sætter ind, er det væsentligt at tjekke og sikre, at hesten er fuld dækket ind med ormekure, vaccinationer og at tænderne er som de skal være. Tjek tillige dens huld. Er hesten lidt til den tynde side, er det væsentligt at rette op på dette inden kulden for alvor sætter ind, da den ellers kan have vanskeligt ved at holde den fornødne huld vinteren igennem. Sørg også for at hestene bliver dækket godt ind med vitaminer og mineraler igennem vinterperioden. Tag din dyrlæge med på råd, hvis der er noget du er i tvivl om.
 • Fyld grovfoderlageret op: Heste der går mange timer ude, skal have rigeligt med grovfoder. Beregn hvor stort et behov der er for hele vinterperioden, ud fra reglen om, at en hest skal have 2% af sin kropsvægt i grovfoder om dagen. Sørg for at lageret er fyldt op med godt kvalitetsgrovfoder. og sørg for at der er rigeligt, i tilfælde af spild og såfremt der er dårlige baller imellem. Hvis der er begrænset lagringsplads, er det en god ide, at sikre sig sæsonaftaler med leverandører, så man ikke risikerer at lageret sipper op og det ikke er muligt at skaffe godt grovfoder sidst på sæsonen.
 • Forstærk trafikerede arealer: Arealer hvor heste færdes meget er meget udsatte for slid og for at der opstår dybt mudder, der både er en gene og absolut ikke sundhedsfremmende for heste. Sørg for at jorden er godt drænet i disse områder, så vandet kan løbe væk, for at reducere jorderosion, forurening af jorden og mudder. Læg evt. plastikriste under stabilgrus på gangarealer og i løbegange. Foran led til folde kan der ligeledes lægges stabilgrus ud. Vil man hellere have organiske materialer fordi det er på arealer der senere skel pløjes op, eller hvor der er græs på, kan man udlægge et lag af groft træflis ud, men husk det skal være i et tykt lag, ellers forsvinder det hurtigt ned i mudderet.
 • Saml gødning op: Det er ikke alene en god ide at samle gødning op på folde alene i sommerperioden, for at begrænse parasitbyrden, det giver lige så god mening i vinterperioden. Da heste producerer over 20 kg gødning om dagen, er det en stor belastning på vinterfoldene, hvor hestene ofte har langt mindre plads end om sommeren. Gødningen bliver hurtigt blandet op med jordlaget, og bidrager til at der bliver endnu mere mudder på foldene i de våde perioder, og skaber et endnu dårligere miljø for våde følsomme hesteben. Desuden er det med til at beskytte grundvandet, da det ikke udvaskes.
 • Sørg for korrekt regnvandsafledning: Tjek at tagrender og afløb fungerer optimalt, og at regnvand kan løbe af fra stalde og skure, så det ikke bliver samlet i store pytter som bidrager til at skabe mudder. Tjek at der ikke løber vand til de arealer hvor der er stor trafik og tilrettelæg det om muligt således, at arealer med megen trafik ligger højt. Placer f.eks. et grovfoderhus på en bakke eller forhøjning i forhold til den omgivende jord, hvis det er muligt.
 • Installer timere eller selvvanding: Ved vandtrug kan man lette påfyldning af vand i kar og balje med timere, eller ved at etablere selvvandere. Det er vigtigt at kar og baljer ved påfyldning ikke får lov til at løbe over, da det blot bidrager til at gøre området omkring drikkevandskilder mere mudrede. Igen er det en fordel hvis drikkevandsområder er placeret højt i forhold til det omgivende areal, således at evt. overskydende vand kan løbe af. Pas dog på med frostvejr. Her kan selvvandere springe, hvs ikke du har frostfrit vand. Ellers bør du koble vandet fra og i stedet bruge en lang vandslange som du ruller sammen efterfølgende og trækker ind i et frostfrit lokale som fx i stalden.
 • Fjern hestene fra græsfolde: Folde der er blevet græsset tæt ned i efteråret, tager meget nemt skade hvis de fortsat anvendes hen over vinteren, og vil have vanskeligt ved at komme i gang igen til foråret. Dette skyldes at planterne går i dvale når kulden sætter ind og ikke er i stand til genvækst, samtidig med at jorderne er mættede med fugt og bliver meget let komprimerede. Sørg derfor for at græsset ikke er græsset helt ned, før foldene hviler for vinteren, og lad hestene gå på en dertil indrettet vinterfold.
 • Læmuligheder: Sunde heste kan modstå kolde vintertemperaturer, men de har behov for at kunne i læ for kolde vinde, heldagsregn og våd sne. Heste mister betydelige mængder kropsvarme, når det blæser og det bliver endnu værre hvis også det regner. Et almindeligt læskur giver tilstrækkeligt beskyttelse, men kan også bestå af en klynge tætte træer, som hestene kan gå ind under.
 • Sundt staldmiljø: vintersæsonen er tid for luftvejsinfektioner, men de kan godt undgås, hvis stalden har haft sin årlige rengøring, og man er opmærksom på de to store trusler: ammoniak og svampesporer. En lukket stald giver tilstrækkeligt med fugt og varme til at skabe optimale betingelser for udviklingen af ammoniak dampe og støv, for mug vækst og fremme af bakterier. Sørg derfor en god staldhygiejne med hyppig udmugning og god udluftning. Opbevar gerne grovfoder væk fra hestene.
 • Undgå skadedyr: I vinterperioden søger skadedyr gerne ind i stalde, hvor der er lunt og godt og rigelig adgang til foder. Sørg derfor at have en god hygiejne omkring foder. Sørg for at det opbevares i lukkede beholdere og at evt. spild fejes op. Læg evt. gift blokke ud, og anlæg mødding væk fra stalden.
 • Frostfrit vand: Installer frostfrit selvvandingsanlæg udenfor og overvej at frostsikre rør og vandkilder indenfor i stalden. Hvis der vandes i kar på folden, skal isen på evt. tilfrosne kar brydes og isen fjernes, Det tager nemlig længere tid for vandet at fryse til igen, hvis ikke der er is i karret.
 • Tjek hegnet efter: Tjek hegnet på vinterfoldene grundigt efter inden kulden sætter ind. Skal der skiftes pæle eller repareres hegn, er det på tide at sætte ind. Når først frosten går i jorden er det næsten umuligt at banke nye pæle ned.

Husk at være ordentlig forberedt på vinteren kan spare meget surt arbejde i den mørke og kolde tid, så man kommer lettest muligt igennem den, hvor det i forvejen er mere omstændigt at holde hest end på andre årstider.

 

Billede

 

 

Varmegraderne er efterhånden på vej ned og vinteren står for døren. Vinteren er den tid, hvor det er sværest og mindst belønnende at holde hest, men det er muligt at lette besværet og det sure arbejde, ved at være godt forberedt på de mørke og kolde dage (Foto: Tine Lessèl)


Tilføjet d. 24-11-2019 kl. 19:16 af i kategorien Ridesport.
Forsidebillede: Ingen titel af Tinele (hesti)
Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider