Logo used for printing

HN afstemning
Rider du i din lokale skov?

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater

Heste-Nettets Salgsguide for Hest og Pony


Til artikeloversigt

Af advokat K. M. Frederiksen

 

 

 


Guide til salg af hest


Denne guide har Heste-Nettet udarbejdet i samarbejde med advokat Karen Margrethe Frederiksen, for at hjælpe en kommende sælger igennem hele salgsprocessen fra overvejelser om annoncering til afsluttet handel.

Annoncering på internettet

De fleste hestehandler i Danmark indgås på baggrund af en salgsannonce på internettet. Det er derfor meget vigtigt, at du som sælger forbereder en god salgsannonce af hesten/ponyen inden du lægger den på internettet.

På Heste-Nettet skal salgsannoncen som minimum indeholde:

 • Hesten/ponyens køn, alder, farve og højde,
 • Hesten/ponyens race og afstamning
 • Hesten/ponyens uddannelsesniveau,
 • Hesten/ponyens adfærd,
 • Kontaktperson i forbindelse med handelen,
 • Hesten/ponyens opstaldningssted,
 • Prisidé,
 • En beskrivelse af hesten/ponyen.

Hvis hesten/ponyen er registreret i et anerkendt avlsforbund, finder og udfylder Heste-Nettet i de fleste tilfælde selv hestens/ponyens stamoplysninger på basis af dens ID.

Hesten/ponyens køn, alder, farve og højde: Især ved køb af ponyer er højden meget vigtig. Det er derfor vigtigt, at du som sælger angiver om ponyen er målt af en DRF-ponymåler som Kat I, Kat II, eller Kat III pony eller om ponyens højde er oplyst på baggrund af sælgers skøn.

Hesten/ponyens race og afstamning: Mange købere søger efter en bestemt race, når de søger efter den kommende hest/pony. Det er derfor vigtigt, at du husker at angive hesten/ponyens race korrekt, hvis du kender den.

Hestens uddannelsesniveau: Det er vigtigt, at du udelukkende skriver hvilke klasser hesten/ponyen reelt har gennemført. Hesten/ponyen går således ikke på LA-klasser, hvis den udelukkende har sprunget et enkelt spring på LA-niveau eller kan en dressurøvelse på LA-niveau.

Du kan i beskrivelsen redegøre for hesten/ponyens niveau til træning samt niveauet til stævner. En potentiel køber har således mulighed for at vurdere hesten/ponyens udviklingsmuligheder.

I dag har en kommende køber mulighed for at gennemtjekke om hesten/ponyens resultater er korrekt oplyst, hvorfor du som sælger vil kunne blive bedt om at forklare en diskvalifikation eller et usædvanligt dårligt resultat.

Det er meget vigtigt, at du er ærlig omkring hesten/ponyens resultater, da resultaterne ofte betyder meget for en køber.

Heste-Nettet anbefaler at få indskrevet i kontrakten, hvad hesten/ponyen blev anvendt til i sælgers ejertid samt hesten/ponyens konkurrence- og øvelsesniveau i sælgers ejertid.

Hesten/ponyens adfærd: Du skal som sælger udfylde hesten/ponyens temperament og trafiksikkerhed ved oprettelse af en annonce på Heste-Nettet.

Har hesten/ponyen store adfærdsmangler på staldgangen, i boks eller ved transport, bør dette nævnes allerede i beskrivelsen af hesten/ponyen i annoncen, så potentielle købere til en hest/pony til stævnebrug ikke unødigt spilder deres (og din) tid på at undersøge en hest/pony som f.eks. ikke vil læsses.

Kontaktperson i forbindelse med handlen: Det er vigtigt, at du som sælger er opmærksom på, at du kan blive anset for at være professionel, hvis hesten/ponyen bliver fremvist af en professionel træner/berider, som formidler eller deltager i handlen. Dette har den konsekvens, at køber kan blive omfattet af de særlige beskyttelsesregler, der gælder ved forbrugerkøb.

Det er derfor vigtigt, at du overvejer det nøje om du selv vil sælge hesten/ponyen eller du vil lade en professionel hjælpe med salget.

Prisidé: Du skal være opmærksom på, at køber naturligvis søger heste/ponyer efter pris. Det er derfor vigtigt, at du foretager en nøje vurdering af den rette pris for hesten/ponyen.

Heste-Nettet anbefaler at du spørger en professionel til råds f.eks. en underviser som kender hesten/ponyen, idet undervisere ofte ser mange heste/ponyer og har en god fornemmelse af markedet.

Du har også selv mulighed for at undersøge markedet ved at kigge på tilsvarende heste/ponyer på internettet og sætte prisen derefter.

Heste-Nettet fraråder, at du finansierer købesummen ved indgåelse af en afdragsordning, medmindre du har et underskrevet gældsbrev eller et gyldigt ejendomsforbehold. Kontakt en advokat, inden du indgår en afdragsordning med køber.

Beskrivelse af hesten/ponyen: Her skal du lave en kort og korrekt beskrivelse af hesten/ponyen. Har hesten/ponyen en negativ adfærd som ikke er normal for heste/ponyer, skal dette skrive, således at en potentiel køber ikke spilder tid på hesten/ponyen.

Negativ adfærd kan f.eks. være boksvandring, vævning, problemer ved smed, gjordkrampe mv.

Har hesten/ponyen sundhedsmæssige problemer og er prisen sat lavt som følge af dette, bør forholdet være nøje beskrevet i annoncen, så en potentiel køber kender til risikoen ved hesten/ponyen allerede ved gennemlæsning af annoncen.

En annonce med billeder og video: En annonce med billeder og video får mere opmærksomhed end en annonce uden, idet en potentiel køber ved billeder og video har mulighed for at bedømme hesten/ponyen hjemmefra.

Billederne bør vise hesten/ponyens eksteriør og præsentationsvideoen bør som minimum indeholde en fremvisning af hesten/ponyen, hvor den vises under rytter i alle tre gangarter og til det formål hesten/ponyen sælges til.


Håndtering af mulige købere

Telefonsamtale med en potentiel køber: En potentiel køber har sikkert en masse spørgsmål om hesten/ponyen. Spørgsmålene skal du besvare, så du giver en potentiel køber et godt og rigtigt indtryk af hesten/ponyen. Pynter du på hesten/ponyens evner og sundhedsmæssige tilstand, så vil det hurtigt blive opdaget og en potentiel køber som har brugt tid på at se hesten/ponyen vil blive skuffet.

Du skal være opmærksom på, at en køber har mulighed for at søge hesten/ponyen på internettet inden opkaldet. Du skal derfor være forberedt på at skulle forklare et usædvanligt dårligt resultat.

Et godt råd vil være, at spørge ind til købers formål med hesten/ponyen. Du kan således selv vurdere om hesten/ponyen vil være et godt valg til køber og dermed råde køber.

Oplyser køber, at hesten/ponyen skal anvendes som begynderhest, så bør du oplyse, hvis hesten/ponyen f.eks. ikke kan rides af andre end en rutineret rytter.

E-mailkorrespondance med en potentiel køber: Skriver du sammen med en potentiel køber omkring hesten/ponyen, så skal du gemme korrespondancen i minimum 2 år efter handlens indgåelse.

Fremvisning af hesten/ponyen: Ved fremvisning af hesten/ponyen bør du vise hesten/ponyen på staldgangen, i alle tre gangarter samt til det formål som hesten/ponyen sælges til. Det er også en rigtig god idé, at have køber med ud og hente hesten/ponyen på folden.

Vil køber bruge hesten til bl.a. turhest/pony, så foreslå at køber rider en kort tur på hesten/ponyen i forbindelse med prøveridningen.

Det er vigtigt, at du videofilmer købers prøveridning, således at du kan dokumentere hestens/ponyens adfærd, såfremt der senere opstår en tvist om hesten/ponyen.

Du bør lade en potentiel køber prøve hesten/ponyen, så mange gange som muligt. Dette hindrer ofte fejlkøb. Det er også en god idé, hvis en potentiel køber tager sin underviser med, således at underviseren kan vurdere om hesten/ponyen er den rette, inden handlen bliver indgået.

Skal hesten/ponyen bruges til stævnedeltagelse, bør du give en potentiel køber mulighed for at se den til et stævne.


Inden du skriver under

Prøveperiode: Heste-Nettets juridiske rådgiver ser mange sager, hvor en prøveperiode går helt galt. Heste-Nettet kan derfor ikke anbefale, at du som sælger accepterer en prøveperiode, hvor hesten/ponyen står hos en potentiel køber.

Grunden til dette er, at hesten/ponyen er et levende dyr som ofte udgør en høj værdi. Når hesten/ponyen ikke længere er i stalden har du ikke længere mulighed for at kontrollere fodringen, den daglige pasning og ridningen.

Såfremt den potentielle køber springer fra handlen og meddeler, at hesten/ponyen ikke længere er interessant, risikerer du at få en hest/pony tilbage som f.eks. er redet meget anderledes uden at du kan gøre noget ved det.

Fortrydelsesret: Ligesom med prøveperioden, så medfører en fortrydelsesret, at en potentiel køber får hesten/ponyen med hjem uden du kan kontrollere, hvordan den bliver behandlet.

Heste-Nettet fraråder derfor at du indgår aftale om fortrydelsesret.

Handelsundersøgelse: Du skal som sælger opfordre til, at hesten/ponyen bliver handelsundersøgt inden handlen indgås.

Undlader køberen at foretage handelsundersøgelsen, skal dette skrives ind i kontrakten og du skal foretage en ansvarsfraskrivelse på baggrund af opfordringen. Du bør kontakte en

advokat for en drøftelse af ansvarsfraskrivelsen inden kontrakten underskrives, således at du er sikker på, at ansvarsfraskrivelsen holder i Retten.

Handelsundersøgelsen skal foretages af købers dyrlæge og inden kontrakten underskrives og hesten/ponyen leveres.

Kontrakten bør indeholde en henvisning til attesten for handelsundersøgelsen, som ligeledes bør vedlægges kontrakten.

Inden handelsundersøgelsen skal du fremsende hesten/ponyens journal og allerede foretagne røntgenbilleder til den handelsundersøgende dyrlæge, så denne kan gennemgå materialet inden handelsundersøgelsen.

Det er vigtigt, at både køber og sælger er til stede ved handelsundersøgelsen.

Husk, at en handelsundersøgelse med anmærkninger ofte medfører en lavere pris for hesten/ponyen, idet køber løber en risiko ved køb af en hest med en anmærkning. Det bør derfor skrives ind i kontrakten, hvorfor der er givet et afslag i prisen.

Røntgenundersøgelse og ansvarsfraskrivelser: Du skal som sælger opfordre til, at der bliver foretaget en røntgenundersøgelse af navngivne områder fx ben, ryg, hals og nakke.

Undlader køberen at foretage røntgenundersøgelsen, skal dette skrives ind i kontrakten og du skal foretage en ansvarsfraskrivelse på baggrund af opfordringen. Du bør kontakte en advokat for en drøftelse af ansvarsfraskrivelsen inden kontrakten underskrives, således at du er sikker på, at ansvarsfraskrivelsen holder i Retten.

Kontrakten: Det er vigtigt, at der bliver udarbejdet en kontrakt, hvor der står alle de ting, som er blevet oplyst om hesten/ponyen i forbindelse med handlen. Heste-Nettet har fået udarbejdet en standardkontrakt, som med fordel kan anvendes.

Eksempler på ting som bør nævnes inden handlens indgåelse og skrives ind i kontrakten:

 • Står hesten/ponyen uroligt på staldgangen eller har den problemer ved f.eks. strigling eller skoning.
 • Har hesten/ponyen gjordkramper,
 • Har hesten/ponyen sommereksem,
 • Har hesten/ponyen været inde i en længerevarende skadeperiode,
 • Er hesten/ponyen boksvandrer, væver eller sluger den luft,
 • Har hesten/ponyen problemer med at springe vand,
 • Kan hesten/ponyen ikke læsses,
 • Har hesten/ponyen problemer i naturen skal det oplyses

Som udgangspunkt skal det nævnes, hvis hesten/ponyen har en adfærd eller en lidelse som ikke er normal sammenlignet med andre heste/ponyer.

Husk at en mundtlig aftale er bindende, men den er svær at bevise. Derfor skal ALT ned på skrift.

Hvis du ofte handler meget værdifulde heste/ponyer kan det anbefales at du opretter et selskab, hvorfra hestene/ponyerne sælges. Salg fra et selskab giver dig mulighed for at begrænse dit ansvar som sælger. Er du i tvivl om, hvorvidt det vil kunne svare sig, at oprette et selskab med det formål at sælge heste, så anbefales det, at du kontakter en advokat for at modtage den korrekte rådgivning om din situation.

Hvis der ikke er tale om et forbrugerkøb, har du mulighed for at forkorte den periode på 2 år, hvor køber i henhold til købeloven kan reklamere over hesten. Dette skal dog skrives tydeligt ind i kontrakten. Heste-Nettet anbefaler, at du som sælger kontakter en advokat herom, så du er helt sikker på, at du har udarbejdet kontrakten korrekt, så fravigelsen af købeloven holder i en evt. retssag.

Forsikring: Er hesten/ponyen uanvendelighedsforsikret ved handlens indgåelse, så bør du som sælger kræve, at køber overtager uanvendelighedsforsikringen ved handlens indgåelse.


Når handlen er indgået

Hjemtransporten: Det er vigtigt, at køber selv kommer og henter hesten/ponyen, idet køber således ikke efterfølgende kan påstå, at hesten/ponyen ikke kan transporteres.

Hesten/ponyens papirer: Det er vigtigt, at du udleverer ALLE hesten/ponyens papirer i forbindelse med handlens indgåelse.

At der sker ejerskifte indenfor en 30 dags frist fra handlens indgåelse er købers ansvar, hvorfor køber ofte vil være meget opmærksom på udlevering af ejercertifikat.

Der foreligger meget klare regler om, at hestepasset skal følge hesten/ponyen, hvorfor det er meget vigtigt, at hestepasset udleveres inden hesten/ponyen skifter ejer.


Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider