Logo used for printing

HN afstemning
Hvor meget betaler du i staldleje pr hest? (Foreslag: Sebrina )

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater

Hesteforsikring

KDH

Krav til tegning
Alder
Hesten skal være under 16 år ved nytegning.

Undersøgelse
Ved nytegning kræves dyrlægeundersøgelse af hesten. Påvises væsentlige skavanker vil der oftest blive taget forbehold for disse, hvis forsikring tegnes. Ved forsikring i fuld livs- og uanvendelighedsforsikring kræves først røntgenattest ved forsikringsbeløb over 60.000.

Ejerskifte
Forsikringen dækker i 14 dage hos ny ejer, såfremt ny forsikring ikke er tegnet.

Rabatter og yderligere tilbud
5% ved 3 eller flere heste forsikret af samme forsikringstager for en samlet forsikringssum/risikosum på min 100.000 og betaling forud på årsbasis

Nedskrivning og udløb af forsikring
Fra det år hesten fylder 16 år, nedskrives forsikringssummen med 12,5% om året uden præmiereduktion.
Forsikringen udløber ved udgangen af det kalenderår hesten bliver 22 år.

Særlige regler
Renracede islandske heste og specielt indtegnede ponyer nedskrives fra det år hesten fylder 22 år og forsikringen udgår ved udgangen af det år hesten fylder 24 år.

Vilkår for udbetaling af livs- og uanvendeligheds-forsikringer
Grundlaget er altid en dyrlægeattest, der for livsforsikringerne begrunder påbudt aflivning og for fuld livs- og uanvendelighedsforsikring begrunder uanvendelighed til ridebrug eller påbudt aflivning. Dokumentation for aflivning er enten attest fra dyrlæge eller slagter om at hesten er aflivet.

Ved slagtning fratrækkes slagteprisen i udbetalingen.

Der er ikke yderligere fradrag i udbetalt erstatningsbeløb.

Skyldig forsikringspræmie modregnes i det udbetalte beløb.

Ved forsikring i fuld livs- og uanvendelighedsforsikring er der mulighed for at vælge delvis erstatning uden aflivning af hesten, hvis sygdommens natur gør, at dyrlægen vurderer at hesten kan have et godt liv. Der udbetales 50% af aktuelle forsikringssum og hesten udgår af forsikringen.

Præmie og selvrisiko m.m. for sygeforsikring
Selvrisiko: Ingen
Kr. 1.000 pr. skade pr. behandlingsperiode på 90 dage
Dækningsgrad efter fradrag af selvrisiko: 75%
75%
Max udbetaling pr. år: Kr. 5.000
Kr. 15.000 dog op til 25.000 i alt ved operation for kolik, tarmslyng og seneskader
Årlig præmie: Kr. 2.448
Kr. 1.908

Årlig præmie for forsikring af hest til kr. 20.000
Livsforsikring: Kr. 792
Livs- og uanvendeligheds-forsikring: Kr. 1.824

Årlig præmie for forsikring af hest til kr. 30.000
Livsforsikring: Kr. 1.176
Livs- og uanvendeligheds-forsikring: Kr. 3.096

Årlig præmie for forsikring af hest til kr. 50.000
Livsforsikring: Kr. 2.292
Livs- og uanvendeligheds-forsikring: Kr. 7.488

Årlig præmie for forsikring af hest til kr. 70.000
Livsforsikring: Kr. 3.696
Max forsikringssum er kr. 300.000
Livs- og uanvendeligheds-forsikring: Kr. 11.760
Max forsikringssum for uanvendelighed: Kr. 100.000 max som kan kombineres med livsforsikring til dækning i alt på kr. 300.000

Kontakt
Telefon: 33153970
Internetadresse: http://kdh.dk
E-mail: info@kdh.dk


Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider