Logo used for printing

HN afstemning
Rider du i din lokale skov?

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater
Ansættelse i en stald

Ansættelse i en stald

Til artikeloversigt

Af Advokat K. M. Frederiksen

Ansættelse i en stald

Mange unge ryttere går med en drøm om at arbejde med heste som erhverv. Desværre bliver mange skuffet over arbejdsvilkårene, da drømmen ofte udvikler sig til et mareridt.

Har du fulgt med i pressen, har du sikkert hørt om episoder med unge mennesker, som i stedet for at ride dagen lang har muget hele dagen. Der er også eksempler på arbejdsdage på 12 timer og lønninger, som udebliver.

Formålet med denne artikel er at give et indblik i de tanker, du som minimum skal gøre dig i forbindelse med ansættelse i en stald, for at undgå at drømmen udvikler sig til et mareridt.

Jobopslaget

Læs altid jobopslaget godt igennem. Opslaget giver den første beskrivelse af jobbet. Det er vigtigt, at du i den forbindelse mærker efter, om du kan forestille dig selv i dette job.

Mange stalde har i dag en hjemmeside, hvor du kan læse mere om stedet. Brug lidt energi på at læse om stalden, inden du søger jobbet.

Hvis du har spørgsmål vedrørende jobbet, er det vigtigt at få svar på disse spørgsmål, inden du søger jobbet. Som regel vil du i jobopslaget kunne finde kontaktoplysninger, som du kan benytte og dermed få svar på dine spørgsmål.

Ansøgningen

Skriv hvem du er, og hvilken erfaring du har indenfor det pågældende område. Det er vigtigt, at du er ærlig omkring dine evner, da det er på baggrund af oplysningerne i ansøgningen, at arbejdsgiveren træffer sit valg om en kommende ansættelse.

Rider du LC - klasser, skal du skrive det i ansøgningen. Det nytter ikke at skrive middelsvær, da dette vil blive opdaget på et senere tidspunkt og som oftest vil medføre en opsigelse.

Ansættelsessamtalen

Det er meget vigtigt, at du spørger ind til de relevante fakta om jobbet, blandt andet.

 • arbejdstid
 • lønniveau
 • arbejdsfunktion
 • fri kost og bolig
 • mulighed for medtagelse af egen hest
 • mulighed for undervisning
 • mulighed for stævnedeltagelse

Under jobsamtalen er det vigtigt, at du siger, hvilke krav DU stiller til ansættelsesforholdet. Hvis du har forventninger om videreudvikling af dine rideegenskaber, er det vigtigt at oplyse dette og ikke blot nikke, hvis der til samtalen udelukkende bliver talt om staldarbejde.

Ansættelseskontrakten

Lov om ansættelsesbeviser stiller visse minimumskrav til ansættelseskontrakten. Arbejdsgiveren skal opfylde disse krav ved udarbejdelsen af ansættelseskontrakten.

Grunden til at der er udarbejdet en lov, som opstiller krav til ansættelseskontakten, er, at ansættelseskontrakten er hele grundlaget for aftalen mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Begge parter kan efterfølgende henvise til ansættelseskontrakten, hvis kontrakten ikke overholdes.

Nedenfor har jeg kort oplistet de krav, der stilles til en ansættelseskontrakt for en ansat, som arbejder mere end 8 timer om ugen:

 • Den ansattes og arbejdsgiverens navn og adresse.
 • Hvor man skal arbejde - arbejdsstedets beliggenhed.
 • Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af titel, rang, stilling eller jobkategori.
 • Hvornår starter ansættelsen
 • Ansættelsens forventede varighed
 • Den ansattes rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie
 • Varigheden af den ansattes og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom
 • Den gældende eller aftalte løn, som den ansatte har ret til ved ansættelsesforholdets start samt eventuelle tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt i lønnen, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi
 • Hvornår lønnen udbetales
 • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
 • Angivelse af en eventuel kollektiv overenskomst eller aftale der regulerer arbejdsforholdet

Det er et krav, at den ansatte får udleveret sin ansættelseskontrakt senest en måned efter ansættelsesforholdets start.

Da ansættelseskontrakten skal udarbejdes på et tidligt tidspunkt for ansættelsen, er det desværre min erfaring, at mange er bange for at stille krav. Det er en fejl, som kan koste bitter erfaring for den ansatte. Det skyldtes, at du eksempelvis ikke kan gøre gældende, at du har ret til at ride staldens heste og deltage i stævner, hvis der kun står i ansættelseskontrakten, at du er ansat til at udføre staldarbejde.

Ansættelsesforholdet falder ikke indenfor funktionærlovens område, hvorfor man ikke nyder den beskyttelse som funktionærloven giver den ansatte. Det eneste der regulerer ansættelsesforholdet er derfor ansættelseskontrakten.

Det er derfor vigtigt at få skrevet ALT ind i ansættelseskontrakten, da den er bevis for de aftaler, som er lavet om ansættelsen.

Viser det sig efterfølgende, at din arbejdsgiver ikke overholder det, som er skrevet i ansættelseskontrakten, er det vigtigt, at du kontakter din fagforening eller advokat, som derefter kan tage "kampen" for dig.

Kontraktformular fra Heste-Nettet

Heste-Nettet har udarbejdet en ansættelseskontrakt for timelønnede, som arbejdsgivere gratis kan downloade, udskrive og udfylde.

Til artikeloversigt


Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider