Logo used for printing

HN afstemning
Rider du i din lokale skov?

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater
Persondatapolitik

Persondatapolitik

DATAANSVARLIG
Alle formelle henvendelser om indsigt, sletning med mere jævnfør denne persondatapolitik for Heste-Nettet.dk ("tjenesten") skal ske til den dataansvarlige i henhold til EU's Persondataforordning:
Heste-Nettet ApS (CVR: 27 08 26 37).
Brandstrupvej 10
DK-2610 Rødovre
Tlf: 77 34 94 00
Kontaktformular

DATABESKYTTELSESRÅDGIVER
Heste-Nettet ApS har valgt en databeskyttelsesrådgiver. Hvis du har behov for uddybning af tjenestens persondatapolitik eller ikke mener at en afgørelse fra den dataansvarlige er i overensstemmelse med politikken kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren på: dpo@heste-nettet.dk

FORMÅL OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
a) Tjenesten tilbyder en række funktioner (marked, debatforum, nyhedsbrev m.m.) hvis anvendelse forudsætter oprettelse som bruger og behandling af personoplysninger. Tjenesten er generelt indrettet, så der kun behandles oplysninger, som er relevante for din specifikke anvendelse af tjenesten. Der anvendes til disse formål udelukkende oplysninger afgivet af dig selv. Denne behandling udføres således overordnet med hjemmel i forordningens artikel 6, stk. 1, litra b ("kontrakt") samt artikel 9, stk. 2, litra e ("offentliggjort af den registrerede").
b) Tjenesten tillader registrerede brugere umodereret at offentliggøre debatindlæg og annoncer med henblik på at skabe basis for fri debat og et frit og sikkert marked, inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning. Tjenestens vilkår indeholder bestemmelser, der forbyder brugerne unødig anvendelse af dine personoplysninger. Tjenesten kan jævnfør E-handelslovens §§ 14-16 tidligst drages til ansvar for behandling af oplysningerne, når den får kendskab til behandlingen. Tjenestens efterfølgende stillingtagen til pseudonymisering, redigering eller sletning af offentliggjorte debatindlæg og annoncer baseres på en interesseafvejning mellem hensynet til dig, hensynet til tjenesten og hensynet til tredjemand på basis af forordningens artikel 6 stk. 1, litra f ("legitim interesse") samt efter omstændighederne artikel 9, stk. 2, litra f ("forsvare retskrav").
c1) Tjenesten er delvist reklamefinansieret. For at kunne tilbyde relevante personligt tilpassede annoncer registrerer vi oplysninger om brugernes færden på tjenesten. Denne markedsføringsmæssige behandling udføres med hjemmel i forordningens artikel 6 stk. 1, litra f ("legitim interesse").
c2) Tjenesten benytter Google Analytics til statistisk analyse af hvordan og i hvilket omfang tjenestens enkelte funktioner benyttes. Tjenesten benytter Oracle AddThis til at foreslå brugerne andet relateret indhold på tjenesten. Denne statistiske behandling udføres med hjemmel i forordningens artikel 6 stk. 1, litra f ("legitim interesse")

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
a1) Har du oprettet dig som "Basisbruger" (kræves for at kunne kontakte annoncører m.m.) behandles udelukkende emailadresse og telefonnummer, et selvvalgt pseudonym ("HN-navn"), de personoplysninger du selv vælger anføre på din profilside og i dine personlige beskeder. Desuden behandles metadata (IP-adresse og tidsstempel) relateret til disse.
a2) Har du oprettet dig som "Standardbruger" (kræves for at kunne oprette annoncer og debatindlæg) behandles tillige identitetsoplysninger som folkeregisternavn, postnummer/adresse og fødselsår/dag og køn, samt de personoplysninger du selv vælger at anføre i dine annoncer og debatindlæg.
b) Hvis du ikke selv har oprettet dig som bruger på Heste-Nettet behandles kun de oplysninger som andre fysiske personer (registreret som standardbrugere) har anført om dig i debatindlæg eller annoncer. Tjenesten registrerer normalt ikke hvilke kategorier af oplysninger sådan behandling omfatter, medmindre du eller andre gør os opmærksom på behandlingen.
c) Oplysninger til brug for statistisk analyse, tilpasning af annoncer og forslag til relateret indhold omfatter tekniske parametre til identifikation af din(e) enhed(er), samt interesser gennem detektion af hvilke af tjenestens sider du og andre brugere besøger, hvilke annoncer I reagerer på, m.m.

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
a) Driften af tjenesten foregår ved eksterne databehandlere som har principiel adgang til data. Der er indgået databehandleraftaler med disse, der sikrer at data behandles med passende sikkerhed og kun anvendes til formål, der er nødvendige for driften af tjenesten. Hosting foregår på EU-baserede hosting-centre og IT-driften styres fra Danmark. Tjenesten vil endvidere dele dine oplysninger med relevante myndigheder og sikkerhedstjenester, når det er nødvendigt og proportionalt jf. formålet med tjenesten, d.v.s for at kunne fastholde et højt sikkerhedsniveau for behandlingen, herunder såvel den generelle informationssikkerhed som for at imødegå og medvirke til opklaring af konkrete tilfælde af ulovligheder.
b) Oplysninger, der af tjenestens brugere er offentliggjort i form af debatindlæg eller annoncer kan tilgås af alle, herunder generelle internetsøgetjenester.
c1) Krak A/S modtager som databehandler oplysninger til brug for formidling af målrettede annoncer. Krak kan herunder videredele oplysningerne i deres online annoncenetværk.
c2) Google og Oracle modtager som databehandlere oplysninger til brug for henholdsvis statisk analyse og til at foreslå brugerne andet relateret indhold på tjenesten.

OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER
a) De fleste oplysninger kan du selv nårsomhelst både tilføje, opdatere og slette. Profiler, der ikke har været benyttet i længere tid kan blive slettet af tjenesten, hvis der ikke reageres på 2 tilsendte varselsmails. Perioden der går inden sletning forsøges afpasset, så antallet af henvendelser vedrørende slettede profiler balancerer med antallet af forsøg på dobbeltoprettelser af den samme person.
b) Oplysninger, der af tjenestens brugere er blevet offentliggjort i form af debatindlæg eller annoncer opbevares som udgangspunkt tidsubegrænset, medmindre der forekommer konkrete henvendelser. Det samme gælder din dialog med tjenesten ("sager").
c) Tekniske oplysninger indsamlet til personalisering af indhold og annoncer samt til statistisk analyse gemmes af henholdsvis tjenesten selv, Google, Oracle og/eller Krak A/S fra 1 til ca. 2 år

DINE RETTIGHEDER
Indsigt:
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Du har adgang til disse oplysninger via Dit HN, bortset fra oplysninger du eller andre brugere måtte have offentliggjort i debatindlæg eller annoncer.

Berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet. Du kan og skal som udgangspunkt selv opdatere dine oplysninger via Dit HN.

Sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du kan selv slette mange oplysninger via Dit HN eller her slette din samlede profil bortset fra offentliggjorte debatindlæg og din direkte dialog med Heste-Nettet ApS ("sager").

Begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger af grunde, der vedrører en særlig situation hos dig. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

Dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

KLAGE TIL DATATILSYNET
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine oplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

SÅDAN HÅNDTERER VI DE OFTEST FOREKOMMENDE HENVENDELSER VEDRØRENDE BEHANDLING AF PERSONDATA

Sletning / pseudonymisering af offentliggjorte debatindlæg og annoncer
Når Heste-Nettet ApS modtager en klage over forekomsten af personoplysninger i debatindlæg eller annoncer tager vi stilling til pseudonymisering, redigering eller sletning ud fra en interesseafvejning:
1) Annoncer slettes eller skjules altid hvis de indeholder personoplysninger, der ikke er direkte relevante for det aktuelle annonceopslag.
2) Forfatternavn i debatindlæg ændres på begæring til et (selv)valgt pseudonym.
3) Personlige signaturer til debatindlæg slettes på begæring.
4) Der foretages en afvejning mellem hensynet til den person hvis oplysninger behandles og hensynet til Heste-Nettets tildelte brugsret til det specifikke debatindlæg samt ophavsret til den samlede debat.
5) Der foretages en afvejning mellem hensynet til den person hvis oplysninger behandles og hensynet til de øvrige debattørers ytringsfrihed og relevansen af fortsat offentliggørelse og forståelighed af den samlede debat.
6) Specielt for brugeranmeldelser af erhvervsdrivende, der driver virksomhed i eget navn foregår der yderligere en afvejning mellem det persondatamæssige hensyn til den berørte erhvervsdrivende og den generelle konkurrencemæssige interesse i ensartet åbenhed omkring brugeranmeldelser jf. forbrugerombudsmandens "Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser". Tilsvarende interesseafvejning kan ske for navne på bestyrelses- og direktionsmedlemmer, i det omfang det er nødvendigt for at tredjemand ikke forveksler den eller de personer, der måtte figurere i anmeldelsen.

Indsigelse mod statistik og direkte markedsføring

Der henvises til siden "Cookiepolitik"


Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider