Logo used for printing

HN afstemning
Rider du i din lokale skov?

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater
Manglende boksleje

Manglende boksleje

 

Til artikeloversigt

 

Af advokat K. M. Frederiksen

 

 

Når staldlejen udebliver.

Når krisen kradser, er der flere og flere opstaldningssteder, som oplever, at bokslejen udebliver, hvilket ofte resulterer i et opkald til advokaten.

Mit formål med denne artikel er at forklare, hvad man som udlejer kan gøre, såfremt bokslejen udebliver.

Manglende betaling af bokslejen.

Hvis en hesteejer ikke betaler bokslejen i henhold til den indgåede opstaldningskontrakt, så kan udlejer udøve tilbageholdelsesret i hesten.

Tilbageholdelsesret betyder, at udlejer kan nægte at udlevere hesten til hesteejeren eller andre, som ønsker hesten flyttet, før den manglende boksleje er betalt til udlejer.

Det eneste krav, der stilles, for at denne tilbageholdelsesret kan udøves er, at udlejer har givet hesteejeren en korrekt meddelelse om, at der er udøvet tilbageholdelsesret i hesten som følge af den manglende betaling af boksleje.

Meddelelse om tilbageholdelsesret gives i et anbefalet brev, som sendes til hesteejeren, hvori det fremgår, at udlejer på grund af mangelende betaling udøver tilbageholdsret i hesten til sikkerhed for sit tilgodehavende i henhold til opstaldningsaftalen.

I det anbefalede brev, skal udlejeren endvidere meddele hesteejeren, at hesten vil blive solgt til højeste bud, såfremt der ikke er sket betaling inden 10 dage. Det er vigtigt, at udlejer vedlægger en korrekt og opdateret opgørelse over gældens størrelse sammen med en angivelse af, hvortil beløbet kan indbetales.

Skulle det ske, at hesten forsvinder i ly af mørket, så kan udlejer rette henvendelse til fogedretten, som vil bistå udlejer med at få hesten tilbage i stalden.

Såfremt der ikke er sket betaling ved 10 dages fristens udløb, skal udlejer indhente mindst to skriftlige tilbud på salg af hesten, og hvis ikke salg er muligt, tilbud på slagtning af hesten.

Priserne skal sendes til hesteejer ved et anbefalet brev, hvori det meddeles, at hesten vil blive solgt til den tilbudte pris, såfremt der ikke er sket betaling inden 10 dage. Det skal endvidere fremgå, at provenuet for salg af hesten, vil blive anvendt til dækning af udlejers tilgodehavende, hvorefter et eventuelt resterende beløb vil blive overført til hesteejer.

Såfremt hestens værdi ikke dækker det skyldige beløb, kan udlejer vælge at foretage en almindelig kreditorforfølgning af hesteejer for det resterende beløb efter salg af hesten.

Når hesten bliver efterladt af hesteejeren.

Jeg har haft flere henvendelser fra opstaldningssteder, hvor en hest er blevet opstaldet, hvorefter hesteejer er forsvundet.

Denne situation er meget omkostningsfuld for udlejer, idet man som opstaldningssted skal tage vare på hesten, hvilket omfatter, at man skal sørge for, at hesten bliver passet med smed og dyrlæge, når det er nødvendigt.

De udgifter, som udlejer har haft til pasning af hesten, vil være omfattet af samme regler som beskrevet for manglende betaling af boksleje. Udlejer skal dog være opmærksom på at medtage samtlige udgifter i de opgørelser, som skal vedlægges de anbefalede breve til hesteejer.

Gode råd til opstaldningskontrakten.

Det vigtigste er at udarbejde en opstaldningskontrakt, således at man altid har mulighed for at bevise, hvad der er aftalt mellem udlejer og hesteejer.

I kontrakten skal man bl.a. nævne vilkår om opstaldningsprisen, hvad der er inkluderet i opstaldningsprisen, depositum, konsekvensen ved manglende betaling af boksleje, opsigelses­varsel, regelsæt for det pågældende opstaldningssted og fuldmagt til at tilkalde dyrlæge og smed, såfremt det bliver nødvendigt.

Inden hesten opstaldes og kontrakten underskrives, skal udlejer have en kopi af hestens papir, således at udlejer har hestens data og kan kontrollere ejerskabet af hesten.

Hestens papir.

Pr. 1. januar 2010 blev det lovpligtigt at ejerskifte heste i forbindelse med en handel, hvilket ligeledes er et krav, hvis heste bortsælges af udlejer.

Udlejer skal derfor rette henvendelse til Videncentret for Landbrug og anmode om, at der sker ejerskifte af hesten. Ved henvendelse til Videncentret for Landbrug skal udlejer kunne dokumentere, at alle formalia er overholdt, ligesom udlejer skal være i besiddelse af hestens data, hvorfor en kopi af hestens papir er relevante for udlejer.

Såfremt du har konkrete spørgsmål til en verserende sag omkring manglende betaling af boksleje, så skal du altid kontakte din advokat, som vil kunne give dig en helt konkret vejledning i din sag.

 

Til artikeloversigt

 


Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider