Logo used for printing

HN afstemning
Rider du i din lokale skov?

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater
Køb og salg af hest på afbetaling

Køb og salg af hest på afbetaling

 

Til artikeloversigt

 

Af advokat K. M. Frederiksen

 


Køb og salg af hest på afbetaling

I forbindelse med finanskrisens indtog i de danske hjem er der flere, som ikke har haft mulighed for at betale den fulde købesum for hesten straks ved handlens indgåelse, men i stedet har valgt at afdrage købesummen over en længere periode.

Jeg bliver ofte kontaktet af brugere på Heste-Nettet, som er kommet i problemer på grund af en afdragsordning, hvorfor jeg aldrig anbefaler, at man som sælger vælger at acceptere, at der laves en afdragsordning på købesummen, medmindre der først udarbejdes et gældsbrev.

Jeg er blevet præsenteret for flere problemstillinger i forbindelse med indgåelse af en af-dragsordning. Det største problem er dog købers manglende overholdelse af afdragsordningen, hvilket enten skyldes, at køber ikke har pengene til at afdrage, eller at hesten ikke lever op til de forventninger, som køber havde til hesten i forbindelse med handlens indgåelse.

Sælger har to valgmuligheder, når køber ikke overholder afdragsordningen:

Første valgmulighed:
Sælger kan ophæve handlen som følge af købers manglende betaling. Denne løsning medfører, at sælger får hesten retur, og køber får den eventuelle betalte del af købesummen retur.

Denne løsning ønskes ofte ikke af sælger, idet sælger tit har haft en årsag til at sælge hesten, hvorfor hesten netop ikke ønskes retur.

Såfremt denne løsning vælges, skal sælger være opmærksom på, at sælger ikke er garanteret at hesten kommer retur i samme tilstand, som da den blev solgt, idet køber har behandlet hesten som sin egen i sin ejertid.

Såfremt sælger modtager en hest retur, som ikke svarer til den hest, som sælger solgte, så har sælger kun mulighed for at rette et erstatningskrav mod køber, hvis hesten er i væsentlig dårligere stand end ved salget, og hvis dette skyldes et forhold, som køber bevist er skyld i.

Sælger har således ikke mulighed for at rette et erstatningskrav mod køber, såfremt sælger modtager en hest retur, som blot er redet og passet anderledes, end da sælger solgte hesten.

Såfremt køber ikke ønsker at tilbagelevere hesten, så er sælger nødsaget til at kontakte retten for at få dom på, at handlen er ophævet, og at hesten skal tilbageleveres til sælger, hvorefter fogedretten kan hjælpe til den fysiske afhentning af hesten.

Sælger kan således ikke blot hente hesten på købers ejendom, hvis køber ikke overholder afdragsordningen.

Anden valgmulighed:
Sælger kan vælge at sende køber i fogedretten for manglende betaling af købesummen. Denne løsning medfører, at køber vil beholde hesten, og at sælger vil få en dom på køber, hvoraf det fremgår, at køber skylder sælger et beløb svarende til købesummen.

Problemstillingen i denne situation kan være, at køber ikke har pengene til at opfylde dommen, hvilket medfører, at dommen ikke er det stykke papir værd, som dommen er skrevet på.

Såfremt der ikke er lavet et gældsbrev i forbindelse med handlens indgåelse, så vil sælger være nødt til at fremsende et betalingspåkrav til fogedretten, hvorefter der skal laves en udlægsforretning, hvis køber ikke kommer med indsigelser mod betalingspåkravet.

Kommer køber med indsigelser mod betalingspåkravet indenfor den af retten fastsatte frist, så skal sælger og køber igennem en civil retssag, før der kan laves udlægsforretning.

En udlægsforretning betyder, at køber kaldes ind til et møde i fogedretten, hvor det undersøges, hvorvidt køber ejer noget af værdi, der kan foretages udlæg i.

Ejer køber noget af værdi, så tages der udlæg heri og aftales en afdragsordning. Overholder køber ikke denne afdragsordning, så kan sælger anmode fogedretten om at iværksætte et tvangssalg af den ting, der er foretaget udlæg i.

Når jeg bliver kontaktet af en sælger, som ønsker at sælge en hest på afdragsordning, så fraråder jeg sælger at sælge hesten til denne køber, medmindre køber finder alternative måder at fremskaffe hele købesummen på, hvilket kan være lån fra familien eller et lån i banken.

Såfremt sælger fastholder sit ønske om at sælge hesten via en afdragsordning, så råder jeg sælger til at få udarbejdet et gældsbrev på købesummen hos en advokat.

Et gældsbrev sikrer sælger, at såfremt køber ikke overholder afdragsordningen, så kan sælger sende gældsbrevet direkte i fogedretten med henblik på foretagelse af udlæg, uden der først skal sendes et betalingspåkrav.

Et gældsbrev udarbejdet af en advokat sender endvidere et signal til køber om, at sælger er seriøs og ikke accepterer en manglende overholdelse af afdragsordningen.

Hvis køber nægter at underskrive et gældsbrev, så skal man som sælger vælge en anden køber, idet dette klart sender et signal om, at køber ikke har rent mel i posen.

Jeg har udarbejdet flere gældsbreve i forbindelse med hestekøb og hver gang, så har jeg tjekket køber i RKI. Såfremt køber har været registeret i RKI, har jeg frarådet sælger at sælge hesten til denne køber.

Det er derfor mit råd, at du i en salgssituation kontakter din advokat, hvis du ønsker at sælge hesten på en afdragsordning, idet din advokat vil kunne give dig et konkret råd, tjekke køber i RKI samt udarbejde et gældsbrev, der kan spare dig for en masse besvær, hvis køber ikke afdrager som lovet.

Til artikeloversigt


Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider