Logo used for printing

HN afstemning
Rider du i din lokale skov?

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater
Husk handelsundersøgelsen ved køb af hest

Husk handelsundersøgelsen ved køb af hest

Til artikeloversigt

Af advokat K. M. Frederiksen

Denne artikel er skrevet på baggrund af min erfaring med flere hestesager, hvor handelsundersøgelsen har spillet en stor rolle. Formålet er at understrege, hvor vigtigt det er, at du som køber får foretaget en grundig handelsundersøgelse af hesten, inden du betaler købesummen.

Hvorfor foretage en handelsundersøgelse?

Som køber har du en undersøgelsespligt. Derfor er handelsundersøgelsen vigtig. Formålet med undersøgelsen er at opdage fejl og mangler ved hesten.

Hvis der ikke foretages en undersøgelse af hesten, kan du som køber ikke rette krav mod sælger for fejl og mangler, som burde være opdaget i forbindelse med undersøgelsen.

Brug en hestekyndig dyrlæge

Du dækker dig bedst ind ved at alliere dig med en hestekyndig dyrlæge til undersøgelsen. Ved at gøre brug af dyrlægens faglige ekspertise opfylder du din pligt til at undersøge hesten.

Dyrlægens undersøgelse bør opdage alle fejl og mangler ved hesten, og du kan herefter trygt betale købesummen.

Dyrlægens ansvar i forbindelse med handelsundersøgelsen

Dyrlægen indestår som fagmand for, at der leveres et ordentligt arbejde.

Hvis det efterfølgende viser sig, at hesten har fejl og mangler, som dyrlægen burde have opdaget i forbindelse med undersøgelsen, anses dyrlægens arbejde ikke for tilfredsstillende udført, og et krav kan derfor rettes mod dyrlægen.

Jeg har fået hestedyrlæge Maria Nørgaard fra Horseteam til at fortælle nærmere om dyrlægens ansvar:

Maria Nørgaard understreger, at dyrlægerne er meget bevidste om det store ansvar, de har i forbindelse med handelsundersøgelsen af en hest. Det er derfor vigtigt, at der er afsat god tid til handelsundersøgelsen, at undersøgelsen foretages grundigt under optimale forhold, og at dyrlægen vurderer hesten i forhold til de anmærkninger, de måtte finde på den.

Maria Nørgaard fortæller, at hun under handelsundersøgelsen noterer alle sine observationer vedrørende hesten. Ud fra et dyrlægefagligt grundlag vurderer hun observationernes betydning for hesten, dens holdbarhed og dens tiltænkte brug.

Køber får altså en grundig gennemgang af hesten inden købet og får besked om alt, der eventuelt kan have betydning for købers videre brug af hesten. Køber kan tage dette med i sine overvejelser i forbindelse med prisfastsættelsen eller overvejelser om, hvorvidt han eller hun overhovedet ønsker at købe hesten.

"Som dyrlæger skal vi kunne vurdere og dokumentere hestens sundhedstilstand på handelstidspunktet. Dette er naturligvis kun et øjebliksbillede af hesten," siger Maria Nørgaard. Sælgeren kan ofte berette om hestens fortrinligheder gennem de seneste år. Køberen er mere interesseret i, hvordan den kommer til at præstere i de kommende år. Dyrlægen skal - for at beskytte alle parter, hvis der opstår en tvist - kunne lave en attest, der kan bekræfte, hvordan hesten fremstod på handelstidspunktet.

"Men udover de juridiske og økonomiske aspekter er der også et dyreværnsmæssigt aspekt. Jeg ser egentlig mig selv som hestens advokat. Jeg skal jo som dyrlæge vurdere, om denne hest kan holde til den præstation, der kræves af den. Det skal give mening, ikke kun for den kommende ejer, men også i forhold til hesten," forklarer Maria Nørgaard.

Er en røntgenundersøgelse nødvendig?

Røntgenundersøgelsen giver køber et mere fuldstændigt billede af hestens sundhedstilstand. Man skal dog som køber vide, at røntgen ikke giver alle svar.

Røntgen skal derfor absolut ikke anses som den endelige sandhed. Mange forandringer kan slet ikke ses på et røntgenbillede.

Eventuelle røntgenfund har forskellig betydning for hesten. Nogle har ingen betydning, og andre forventes kun med meget ringe sandsynlighed at få betydning. Andre igen kan fjernes, og nogen er direkte farlige eller arvelige.

Det må understreges, at de penge, der bruges på en røntgenundersøgelse, kan spare køber for en masse besvær og omkostninger, da røntgenundersøgelsen ofte bidrager med væsentlige oplysninger til vurderingen af hesten.

Du bør derfor i forbindelse med handelsundersøgelsen tage din dyrlæge med på råd, om der samtidigt skal foretages en røntgenundersøgelse.

Det er vigtigt at vælge en dyrlæge, du kender og stoler på (og ikke sælgers dyrlæge), når du er i gang med at købe et levende dyr, som sandsynligvis udgør en stor investering for dig. Ved den mindste i tvivl om en sådan investering, bør du tillige opsøge rådgivning hos en advokat eller en anden faguddannet person, du har tillid til.

Køb af hest i udlandet

I forbindelse med køb af en hest i udlandet bør du som køber sikre dig, at handlen er betinget af, at hesten gennemgår en handelsundersøgelse i Danmark. Det skyldes, at du som køber ikke kender kvaliteten af den handelsundersøgelse, der er foretaget i udlandet.

Det er også kompliceret at føre en retssag i udlandet, hvilket skal tages med i betragtningen om, hvorvidt det kan betale sig at spare en yderligere handelsundersøgelse foretaget i Danmark.

Til artikeloversigt


Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider