Logo used for printing

HN afstemning
Rider du i din lokale skov?

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater
Hvordan kan man forsikre værdien af sin hest?

Hvordan kan man forsikre værdien af sin hest?


Til artikeloversigt

 

Af advokat K. M. Frederiksen

 

 

Hvordan kan man forsikre værdien af sin hest?

Der findes to måder, hvorpå man kan forsikre sin hests værdi. Den ene er ved tegning af en livsforsikring, den anden er ved tegning af en uanvendelighedsforsikring.

Der er meget stor forskel på de to forsikringsformer, og du skal være opmærksom på disse forskelle, når du tegner forsikring på hesten.

Livsforsikring

En livsforsikring omfatter normalt forsikring af hestens liv og bortkomst samt aflivning i henhold til dyreværnsloven.

Enkelte forsikringsselskaber foretager en indskrænkning af dækningsomfanget i forsikringsbetingelserne. Det er derfor meget vigtigt at gennemlæse forsikringsbetingelserne grundigt, inden forsikringen tegnes.

Forsikring af hestens liv omhandler de situationer, hvor en hesteejer finder sin hest død, enten pga. en naturlig død eller pga. en ulykke.

Der er dækning ved enhver bortkomst, hvad enten der er tale om tyveri ved bortfjernelse af hesten, eller at hesten eksempelvis er brudt ud af sin indhegning.

Aflivning kræver i henhold til dyreværnsloven, at hesten ikke kan helbredes, og at det vil medføre unødig lidelse at lade hesten leve. Der er kun meget begrænsede tilfælde, hvor der sker aflivning i henhold til dyreværnsloven. Situationen kan forekomme ved f.eks. et brækket ben, en trafikulykke eller et meget alvorligt koliktilfælde.

Uanvendelighedsforsikring

En uanvendelighedsforsikring kommer til udbetaling, når hesten erklæres uanvendelig til det formål, der er tegnet forsikring for.

Det er derfor vigtigt, at du ved tegning af forsikringen er opmærksom på at angive det korrekte formål med hestens anvendelse. Skal hesten f.eks. anvendes som ridehest, motionshest eller galophest, skal dette angives, idet forsikringen først udbetales, når hesten er uanvendelig til det angivne formål.

Ved gennemgang af forsikringsbetingelserne fra de forskellige selskaber opdager man, at selskaber ikke har samme dækningsomfang for deres uanvendelighedsforsikring.

Der er flere selskaber, der har indsat et maksimumbeløb, som kan udbetales ved uanvendelighed. Det er derfor vigtigt, at du, inden du tegner en forsikring, sammenligner dit behov og selskabernes forsikringsbetingelser.

Jeg er blevet kontaktet af flere af Heste-Nettets brugere som har stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt forsikringsselskaberne kan kræve ubegrænset behandling af hesten, inden forsikringsselskabet vælger at udbetale uanvendelighedsforsikringen. Det kan forsikringsselskaberne ikke, idet der foreligger et krav om, at der skal være et formål med behandlingen af hesten.

Mange er ikke klar over, at forsikringsselskaberne kun er forpligtet til at dække de lidelser, som opstår i den periode, hvor forsikringen har været tegnet. Bliver hesten erklæret uanvendelig på grund af en arvelig lidelse, vil dette eksempelvis ikke være dækket af en uanvendelighedsforsikring, som først blev tegnet, da hesten var tre år.

Ved tegning af en uanvendelighedsforsikring vil selskaberne stille krav om en dyrlægeundersøgelse af hesten. Bliver det ved dyrlægeundersøgelsen konstateret at hesten har en lidelse, tager forsikringsselskabet ofte forbehold for denne lidelse i forsikringen. Dette betyder, at forsikringen ikke dækker, hvis hesten bliver erklæret uanvendelig som følge af den pågældende lidelse.

Ejerskifte

Muligheden for at køber kan overtage en eksisterende forsikring, spiller ofte en stor rolle i mange handeler.

Fordelen ved at overtage en eksisterende forsikring er, at køber er dækket ind for hele den periode, hvor forsikringen har været tegnet, og ikke kun i købers ejertid.

Overtagelse af en uanvendelighedsforsikring uden forbehold er således en stor fordel i mange handler, idet man som køber har en beskyttelse af sin investering.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle selskaber lader forsikringerne ejerskifte, ligesom visse forsikringsselskaber kræver en dyrlægeundersøgelse ved ejerskifte.

Foreligger der et krav om foretagelse af en ny dyrlægeundersøgelse ved ejerskifte, er der ikke mening med at overtage forsikringen. Der vil i stedet være tale om en nytegning af forsikring, hvor forsikringsselskabet tager forbehold for de forhold, der findes ved dyrlægeundersøgelsen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at den der har tegnet forsikringen, har en pligt til at meddele et ejerskifte inden 14 dage efter ejerskiftet. Glemmer man at oplyse forsikringsselskabet om ejerskiftet, vil konsekvensen være, at forsikringen ikke længere dækker.

Til artikeloversigt


Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider