Logo used for printing

HN afstemning
Rider du i din lokale skov?

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater

Heste-Nettets Købsguide for Hest og Pony


Til artikeloversigt

Af advokat K. M. Frederiksen

 

 

 

 

 

Guide til køb af hest

Denne guide har Heste-Nettet udarbejdet i samarbejde med advokat K. M. Frederiksen, for at hjælpe en kommende hesteejer igennem hele handelsprocessen fra de forudgående økonomiske overvejelser til forsikringen af den indkøbte hest/pony.


Købers personlige forhold

Økonomi: Inden du køber en hest/pony, skal du undersøge, hvor mange penge du har til rådighed hver måned, når de faste udgifter er betalt.

Undersøgelsen er nødvendig, da en hest/pony koster mange penge HVER måned til opstaldning, smed, dyrlæge, udstyr, undervisning mv. Du skal være opmærksom på, at købesummen ofte er den mindste udgift ved at have en hest/pony.

Som hesteejer er det vigtigt at du har en opsparing, således at der altid er penge stående til f.eks. smed og dyrlæge.

Når du køber hest/pony, skal du ikke forvente, at sælger vil låne dig til købesummen ved at indgå en afdragsordning. Det er derfor vigtigt, at du ikke køber en hest/pony, som koster mere end du faktisk har råd til.

Hvis sælger siger god for en afdragsordning, skal du ikke blive overrasket hvis sælger kræver, at du underskriver et gældsbrev. Sælger kræver det udelukkende for at beskytte de penge, som sælger har lånt dig.

Sælger kan også kræve ejendomsforbehold i hesten/ponyen. Dette er også en beskyttelse af de penge som sælger har lånt dig.

Erfaring: En hest/pony kræver korrekt pasning og er fuldstændig afhængig af, at du som ejer forstår dens behov for pasning. Det er derfor vigtigt, at du har stor erfaring med pasning af hest/pony, før du køber din egen.

Et godt råd er, at du får halvpart på en hest/pony og først køber din egen, når du kan klare pasningen af den hest/pony du har halvpart på.

Det kan være en god idé at have hesten/ponyen opstaldet på et professionelt opstaldningssted, hvor du kan få hjælp med den daglige pasning af hesten/ponyen.

Tid: At eje en hest betyder, at du har det fulde ansvar for hesten/ponyen, uanset om du er syg eller på anden måde er forhindret. Det er derfor meget vigtigt, at du som kommende hesteejer overvejer, om du har tid til at have hest/pony.

Du bør også undersøge om du har personer, som kan hjælpe dig med pasningen, når du selv er forhindret.


Hesten/ponyen

Hvilken hest/pony: Det er vigtigt, at du som kommende hesteejer gør dig tanker om drømmehesten/ponyen.

Ting, der er vigtige at overveje, er:

 • Hvad hesten/ponyen skal bruges til
 • Hesten/ponyens alder
 • Hesten/ponyens talent indenfor forskellige discipliner
 • Hesten/ponyens højde
 • Hesten/ponyens race
 • Hesten/ponyens køn
 • Hesten/ponyens temperament
 • Hesten/ponyens resultater
 • Hesten/ponyens afstamning
 • Hesten/ponyens pris

Det er vigtigt, at du er realistisk om dit eget niveau som rytter, da der desværre ofte ses retssager om heste/ponyer som på handelstidspunktet går på et højt niveau, som køber så optimistisk forventer at hesten/ponyen kan fortsætte på, uanset købers eget niveau.

Domstolene har flere gange afgjort, at sælger ikke har ansvaret for hesten/ponyens fald i niveau efter handlens indgåelse.

Det er derfor vigtigt, at du ikke tror, at en hest/pony, som kan en masse med sælger, kan - eller vedbliver med at kunne - det samme med dig.

Undersøgelse af markedet: Det er vigtigt, at du undersøger markedet grundigt, inden du forelsker dig i den første og bedste hest/pony. Det er derfor en god ide, at undersøge internettets salgsannoncer grundigt samt foretage en rundringning til salgsstalde og avlere for at høre, hvilke heste/ponyer der er til salg.

Ved en undersøgelse af markedet får du som kommende hesteejer også et godt indtryk af, hvad man kan få for de penge, du har til rådighed.

Oplysninger om hesten/ponyen: Når du har fundet en eller flere egnede heste/ponyer, så er det vigtigt, at du foretager en undersøgelse af hesten/ponyens resultater og omdømme i al almindelighed.

Er hesten/ponyen fundet via Heste-Nettet, kan du ofte direkte via en rød roset i annoncen se hesten/ponyens resultater. Hvis der er tale om en hest/pony, som ikke er fundet på Heste-Nettet, kan du søge resultater via Dansk Rideforbund.

Ved at google hesten/ponyens navn kan du ofte finde mange interessante oplysninger om den. Oplysninger som ofte er bedre at kende, før du bruger tid på at prøve hesten/ponyen.

Den telefoniske kontakt til sælger: Lav et stykke papir med spørgsmål, inden du ringer op til sælger, så du ikke glemmer noget i løbet af samtalen.

Det er vigtigt, at du hurtigt gør sælger klart, hvilken hest/pony du søger, så sælger hurtigt kan svare på, om hesten/ponyen lever op til dette.

Hvis sælger i en salgsannonce har skrevet, at hesten/ponyen aldrig stopper ved en forhindring og du ved en gennemgang af dens resultater kan se, at den flere gange er blevet diskvalificeret, så er det vigtigt, at du spørger ind til grunden til diskvalificeringerne.

Står der, at hesten/ponyen avler godt, så spørg sælger om der er afkom på sælgers adresse, som du har mulighed for at se.

Du skal spørge ind til de punkter, som gør, at hesten/ponyen er interessant for dig.

Det er vigtigt at få spurgt ind til, hvorfor sælger har valgt at sætte hesten/ponyen til salg.

Det er endvidere vigtigt at få oplysninger om hesten/ponyens fortid med henblik på en klarlægning af skader og evt. dårlige oplevelser i forbindelse med trailer og ridning.

Følgende spørgsmål kan være relevante:

 • Hesten/ponyens temperament
 • Hesten/ponyens opførsel på staldgangen
 • Hesten/ponyens opførsel i boks
 • Hesten/ponyens evne til at indgå i en ny flok
 • Hesten/ponyens resultater
 • Træningsmetoder i forbindelse med den daglige ridning
 • Hesten/ponyens opførsel ved ridning i det fri
 • Hvorvidt hesten/ponyen er vant til dækken, hårklipper mv.
 • Hesten/ponyens evner til at gå i trailer og transporter
 • Hesten/ponyens skadeshistorie
 • Er der taget røntgenbilleder af hesten/ponyen, som du kan se
 • Hvorfor hesten/ponyen er til salg
 • Hesten/ponyens fortid - evt. oplysninger om en tidligere ejer
 • Hvorvidt hesten/ponyen har særlige behov, f.eks. specialsko, kiropraktor, specialfoder mv.
 • Om der er mulighed for at hesten/ponyen kan sælges med udstyr


Inden du skriver under

Prøveridningen: Det er vigtigt, at du som køber prøver hesten/ponyen, inden handlen bliver indgået og gerne flere gange.

I forbindelse med prøveridningen skal du meddele sælger, at du gerne vil være med til at hente hesten/ponyen på fold, deltage i opsadlingen, opvarmningen, ridningen, afsadlingen samt se hesten/ponyen i boks. Hermed opnår du det bedste indblik i hesten/ponyens opførsel.

I forbindelse med prøveridningen er det vigtigt, at du får prøvet hesten/ponyen i de discipliner, som den skal anvendes til. Skal hesten/ponyen også benyttes til ture i det fri, så skal du spørge, om du må ride en tur på den.

Et rigtig godt råd er, at du videofilmer prøveridningen og viser det til en underviser, som kan rådgive om hesten/ponyen. Ved anden prøveridning bør underviseren deltage, så underviseren selv kan prøve og vurdere hesten/ponyens kunnen, inden handlen indgås.

Videoen af prøveridningen skal gemmes, idet videofilmen kan være et vigtigt bevis, hvis der senere opstår en tvist omkring hesten/ponyens adfærd.

Skal hesten/ponyen anvendes til konkurrenceridning, så spørg sælgeren om hesten/ponyen er tilmeldt et kommende stævne med sælgeren, så du har mulighed for at se dens opførsel til et stævne, inden handlen indgås.

Skal hesten/ponyen anvendes til spring på et højere plan eller military, så spørg om der er mulighed for at springe vand på den i forbindelse med prøveridningen.

I forbindelse med prøveridning af en springhest/pony, er det vigtigt, at du får lov til at springe en bane og ikke bare enkeltstående spring.

Prøveperiode: Det er altid en god ting, hvis du har mulighed for at få hesten/ponyen hjem i en periode for at se, hvorvidt I passer sammen i hverdagen, inden købesummen betales.

Såfremt sælger accepterer en prøveperiode, er det meget vigtigt, at I får klarlagt, hvad der skal ske, såfremt hesten/ponyen kommer til skade i prøveperioden.

Fortrydelsesret: I dansk ret har du som køber udelukkende en fortrydelsesret, hvis der er indgået aftale herom. Det er derfor vigtigt, at det bliver indskrevet i kontrakten, hvis I aftaler en fortrydelsesret.


Handelsundersøgelsen: Handelsundersøgelsen skal foretages af DIN dyrlæge. Det skal være en dyrlæge, som du kender og stoler på, idet den handelsundersøgende dyrlæge netop er din rådgiver.

Inden handelsundersøgelsen skal du spørge sælger om muligheden for fremsendelse af hesten/ponyens journal og allerede foretagne røntgenbilleder til din dyrlæge, så denne kan gennemgå materialet inden handelsundersøgelsen.

Det er vigtigt, at både du og sælger er til stede ved handelsundersøgelsen.

Det er vigtigt, at du retter dig efter dyrlægens vurdering og rådgivning.

Får hesten/ponyen en anmærkning i handelsundersøgelsen, skal du få uddybet og forklaret grundigt, hvad anmærkningen vil betyde for din brug af hesten/ponyen.

Husk, at en handelsundersøgelse med anmærkninger ofte medfører en lavere pris for hesten/ponyen, da du som køber løber en risiko ved køb af en hest/pony med en anmærkning.


Røntgenundersøgelse: Hesten/ponyens værdi kan være afgørende for, hvorvidt det kan svare sig at få foretaget en røntgenundersøgelse. Dyrlægen kan dog på baggrund af den kliniske undersøgelse have behov for foretagelse af en røntgenundersøgelse for at kunne vurdere hesten/ponyen korrekt.

Opfordrer sælger dig til at få foretaget røntgenundersøgelse af navngivne områder fx ben, ryg og nakke og foretager en ansvarsfraskrivelse på baggrund af opfordringen, så er det vigtigt, at du foretager disse undersøgelser.

Såfremt der allerede foreligger røntgenundersøgelse af hesten/ponyen, skal den handelsundersøgende dyrlæge naturligvis have mulighed for at gennemgå røntgenbillederne.

Kontrakten: Det er vigtigt, at der bliver udarbejdet en kontrakt, hvor der står alle de ting, som er blevet oplyst om hesten/ponyen. Heste-Nettet har fået udarbejdet en standardkontrakt, som med fordel kan anvendes.

Det er vigtigt, at sælger udfylder alle oplysninger om hestens sundhedstilstand, hvad hesten/ponyen skal anvendes til samt hesten/ponyens pris.

Såfremt hesten/ponyen er indkøbt med henblik på anvendelse til børn, er det vigtigt, at det skrives ind i kontrakten, da dette vil være et vigtigt bevis i en sag, såfremt hesten/ponyen viser sig uanvendelig som børnehest/pony.

Husk at en mundtlig aftale er bindende, men den er svær at bevise. Derfor skal ALT ned på skrift.

Er sælger angivet som et selskab, så kontakt en advokat for at få foretaget en undersøgelse af selskabet samt en rådgivning af risikoen ved at indgå en handel med et selskab, idet salg igennem et selskab er sælgers mulighed for at begrænse sit ansvar.

Fremgår der ansvarsfraskrivelser af kontrakten, så kontakt en advokat inden du skriver under, idet en ansvarsfraskrivelse kan have vidtgående konsekvenser, såfremt der på et senere tidspunkt findes fejl og mangler ved hesten/ponyen.

Det sker ofte, at heste/ponyer sælges med vilkår om, at sælger skal modtage et beløb, såfremt hesten/ponyen opnår avlsgodkendelse eller opnår et angivet niveau mv. Såfremt der er indskrevet et uklart vilkår i kontrakten, bør du kontakte en advokat for en drøftelse af vilkåret, inden du underskriver kontrakten.

Hjemtransporten: Det er vigtigt, at du selv henter hesten/ponyen hos sælger, idet du så selv får prøvet at læsse den, inden handlen endelig er indgået.

Der er set flere eksempler på heste/ponyer, som er blevet leveret hos køber, fordi hesten var meget svær at læsse. Dette havde sælgerne dog valgt at skjule i forbindelse med handlernes indgåelse, hvorfor hestene/ponyerne også er blevet leveret hos køber.

Køber opdager derfor først manglen, når hesten/ponyen skal læsses igen. Der vil ofte være gået et godt stykke tid, og tilbagedatering af manglen til handelstidspunktet kan være svær.

Forsikring: Såfremt hesten/ponyen skal forsikres, er det vigtigt, at forsikringen tegnes inden hesten/ponyen tranporteres hjem.

Heste-Nettet har fået udarbejdet en artikel om de forskellige forsikringstyper som med fordel kan læses, inden der træffes beslutning om forsikringsform.

Såfremt du har mulighed for at overtage en eksisterende uanvendelighedsforsikring, vil dette være en stor fordel, idet du herved vil dækket for hele den periode, hvor forsikringen har været tegnet, og ikke kun i din ejertid.

Overtagelse af en uanvendelighedsforsikring uden forbehold er således en stor fordel i mange handler, idet du som køber har en beskyttelse af din investering.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle selskaber lader forsikringerne ejerskifte, ligesom visse forsikringsselskaber kræver en dyrlægeundersøgelse ved ejerskifte.


Når handlen er indgået

Hjemtransporten: Som beskrevet foroven er det meget vigtigt, at du selv henter hesten/ponyen hos sælger, idet du så selv får prøvet at læsse den.

Opstaldningsstedet: Sørg for, at opstaldningsstedet har gjort boksen klar til hesten/ponyen, når den kommer hjem. Det er vigtigt, at opstaldningsstedet er valgt med udgangspunkt i dine behov, idet der er stor forskel på at have hesten/ponyen opstaldet hjemme, på et privat opstaldningssted eller på en rideskole.

Hesten/ponyens papirer: Det er vigtigt at få udleveret ALLE hesten/ponyens papirer i forbindelse med handlens indgåelse. Du skal som køber ikke acceptere, at der ikke udleveres et ejercertifikat underskrevet af sælger eller en underskrevet sælgererklæring i forbindelse med handelens indgåelse. Dette er begrundet med, at hesten/ponyen skal ejerskiftes, hvilket skal ske inden 30 dage fra handlens indgåelse.

At der sker ejerskifte indenfor fristen er dit ansvar som køber, hvorfor det er meget vigtigt at få udleveret hestepas, vaccinationsbog mv. samt et ejercertifikat underskrevet af sælger eller en sælgererklæring underskrevet af sælger. Dette skal udleveres i forbindelse med handlens indgåelse.

Korrespondance i forbindelse med handlens indgåelse: Det er vigtigt, at du gemmer alt skriftlig korrespondance mellem dig og sælger i forbindelse med handelens indgåelse, idet dette kan være brugbart, såfremt du på et senere tidspunkt ender i en handelstvist.

Du skal også gemme salgsannoncen og videoen optaget i forbindelse med prøveridningen.

Denne guide har Heste-Nettet fået udarbejdet i samarbejde med advokat K. M. Frederiksen, Guiden er udarbejdet med henblik på, at give en kommende hesteejer gode råd i forbindelse med indgåelse af en handel.


Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider