Logo used for printing

HN afstemning
Rider du i din lokale skov?

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater

Hesteforsikring

Denne forsikringsoversigt er lavet ud fra forespørgsler hos forsikringsselskaberne. Oplysningerne gælder kun for forsikringer for rideheste til privat brug.

Oplysningerne her er en kort opsummering. Vi anbefaler at man ALTID selv læser selskabernes forsikringsvilkår grundigt igennem inden tegning, og spørger dem direkte i tvivlstilfælde.

Benyt eventuelt formularen på denne side til at rekvirere oplysninger eller stille spørgsmål til selskaberne.

Alle priser der nævnes i skemaet er før fratrækkelse af eventuelle rabatter.

Forsikringsbetingelserne i skemaet nedenfor er sorteret, så du kan sammenligne selskaberne på forskellige områder. Du kan vælge i stedet at få om hvert selskab vist separat: Alm. Brand, KDH, Tryg.

Krav til tegning
Selskab Krav
Alm. Brand Alder
Hesten skal være over 9 dage og under 12 år ved nytegning. (Dog max. 12 år ved uanvendelighedsforsikring)

Undersøgelse
Ved en forsikringssum på under 40.000 kr i uanvendlighed eller 80.000 ved ren livsforsikring, skal hesten besigtiges af Alm. Brand's hestekonsulent. Er summerne højere skal der forevises forsikringsundersøgelse fra dyrlægen.

Ejerskifte
Ved ejerskifte skal overtagelsen af eksisterende forsikring ske senest 14 dage efter overtagelsen.
KDH Alder
Hesten skal være under 16 år ved nytegning.

Undersøgelse
Ved nytegning kræves dyrlægeundersøgelse af hesten. Påvises væsentlige skavanker vil der oftest blive taget forbehold for disse, hvis forsikring tegnes. Ved forsikring i fuld livs- og uanvendelighedsforsikring kræves først røntgenattest ved forsikringsbeløb over 60.000.

Ejerskifte
Forsikringen dækker i 14 dage hos ny ejer, såfremt ny forsikring ikke er tegnet.
Tryg Alder
Uanvendelighedsforsikring tegnes kun for heste der er under 12 år.
Livsforsikring tegnes kun for heste der er under 16 år.

For islændere er aldersgrænsen dog 22 år.

Undersøgelse
Ved uanvendeligheds-forsikring skal der altid foreligge en dyrlægeundersøgelse.

Ved livsforsikring for under 30.000 kr skal ejer underskrive tro og loveerklæring om hestens helbred. Ved en forsikringssum over 30.000 skal hesten dyrlægeundersøges.

Ejerskifte
Forsikringen dækker i 14 dage hos ny ejer, såfremt ny forsikring ikke er tegnet.

Rabatter og yderligere tilbud
Selskab Rabatter
Alm. Brand 15% ved at samle dine forsikringer hos Alm. Brand
Der gives også rabat til medlemmer af diverse avlsforbund
OBS: Rabatterne kan ikke kombineres!
KDH 5% ved 3 eller flere heste forsikret af samme forsikringstager for en samlet forsikringssum/risikosum på min 100.000 og betaling forud på årsbasis
Tryg Rabat til islandske heste samt til kunder der har deres øvrige forsikringer i Tryg eller kunder der har minimum 5 heste.

Nedskrivning og udløb af forsikring
Selskab Nedskrivning
Alm. Brand Forsikringssummen nedskrives med 15% om året fra det år hvor hesten fylder 15 år. Der sker ingen nedskrivning for ponyracer.

Forsikring mod uanvendelighed ophører, når forsikringsperioden ophører, i det kalenderår hesten fylder 18 år.
KDH Fra det år hesten fylder 16 år, nedskrives forsikringssummen med 12,5% om året uden præmiereduktion.
Forsikringen udløber ved udgangen af det kalenderår hesten bliver 22 år.

Særlige regler
Renracede islandske heste og specielt indtegnede ponyer nedskrives fra det år hesten fylder 22 år og forsikringen udgår ved udgangen af det år hesten fylder 24 år.
Tryg Forsikringen ophører ved hestens fyldte 22. år. For islændere dog 24 år.

Fra det år hvor hesten fylder 16 år (islændere dog 22 år og 33%), nedsættes forsikringssummen med 15% om året - uden præmiereduktion.

Vilkår for udbetaling af livs- og uanvendeligheds-forsikringer
Selskab Vilkår
Alm. Brand Hvis hesten har en slagteværdi, fratrækkes 1500 kr fra udbetalingen af erstatningssummen for heste over 300 kg. For føl og for heste under 300 kg fratrækkes intet.

Skriftlig dokumentation for slagtning eller destruktion skal sendes før erstatningen udbetales.
KDH Grundlaget er altid en dyrlægeattest, der for livsforsikringerne begrunder påbudt aflivning og for fuld livs- og uanvendelighedsforsikring begrunder uanvendelighed til ridebrug eller påbudt aflivning. Dokumentation for aflivning er enten attest fra dyrlæge eller slagter om at hesten er aflivet.

Ved slagtning fratrækkes slagteprisen i udbetalingen.

Der er ikke yderligere fradrag i udbetalt erstatningsbeløb.

Skyldig forsikringspræmie modregnes i det udbetalte beløb.

Ved forsikring i fuld livs- og uanvendelighedsforsikring er der mulighed for at vælge delvis erstatning uden aflivning af hesten, hvis sygdommens natur gør, at dyrlægen vurderer at hesten kan have et godt liv. Der udbetales 50% af aktuelle forsikringssum og hesten udgår af forsikringen.
Tryg Livsforsikring udbetales, hvis det konstateres af en dyrlæge, at hesten skal aflives i henhold til dyreværnsloven.

For at få udbetalt uanvendelighedsforsikring, skal der attesteres fra dyrlæge at hesten er uanvendelig til ethvert ridebrug. Hvis hesten IKKE bliver aflivet, får man kun udbetalt 50% af forsikringssummen, og forsikringen ophører.

I begge tilfælde skal det godkendes af Trygs dyrlæge.

Præmie og selvrisiko m.m. for sygeforsikring
Sygeforsikringerne dækker ikke for forebyggende behandlinger som vaccination, tandraspning o.l . Det er en forudsætning for sygeforsikring at der er tegnet livsforsikring.
Selskab Selvrisiko Dækningsgrad efter fradrag af selvrisiko Max udbetaling pr. år Årlig præmie
Alm. Brand Ingen 60% Kr. 25.859 Kr. 1.617
KDH Ingen
Kr. 1.000 pr. skade pr. behandlingsperiode på 90 dage
75%
75%


Kr. 5.000
Kr. 15.000 dog op til 25.000 i alt ved operation for kolik, tarmslyng og seneskader
Kr. 2.448
Kr. 1.908


Tryg Kr. 2.500 pr. kalenderår
Ingen
100%
75%
Kr. 45.000
Kr. 25.000
Kr. 4.000
Kr. 2.500

Årlig præmie for forsikring af hest til kr. 20.000
Selskab Livsforsikring Livs- og uanvendeligheds-forsikring
Alm. Brand Kr. 1.200 Kr. 2.400
KDH Kr. 792 Kr. 1.824
Tryg Kr. 600-1.200 Kr. 1.000-1.700

Årlig præmie for forsikring af hest til kr. 30.000
Selskab Livsforsikring Livs- og uanvendeligheds-forsikring
Alm. Brand Kr. 1.800 Kr. 4.050
KDH Kr. 1.176 Kr. 3.096
Tryg Kr. 900-1.800 Kr. 1.800-2.850

Årlig præmie for forsikring af hest til kr. 50.000
Selskab Livsforsikring Livs- og uanvendeligheds-forsikring
Alm. Brand Kr. 3.000 Kr. 6.750
KDH Kr. 2.292 Kr. 7.488
Tryg Kr. 1.500-3.000 Kr. 5.500-7.250

Årlig præmie for forsikring af hest til kr. 70.000
Selskab Livsforsikring Livs- og uanvendeligheds-forsikring Max forsikringssum for uanvendelighed
Alm. Brand Kr. 4.200 Kr. 10.500 Kr. 80.000
KDH Kr. 3.696
Max forsikringssum er kr. 300.000
Kr. 11.760 Kr. 100.000 max som kan kombineres med livsforsikring til dækning i alt på kr. 300.000
Tryg Kr. 2.100-4.200 Vides ikke Kr. 60.000

Kontakt
Selskab Telefon Internetadresse E-mail
Alm. Brand 35477484 http://www.almbrand.dk dyreforsikring@almbrand.dk
KDH 33153970 http://kdh.dk info@kdh.dk
Tryg 46331030 http://www.tryg.dk Hesteforsikring@tryg.dk


Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider