Forbehold

Finansierings- og forsikringspriser er beregnet af Heste-Nettet baseret på basis af oplysninger fra Kongeriget Danmarks Hesteforsikring g/s. Priserne er angivet på månedsbasis og videregives udelukkende som en informationstjeneste. Selskabernes opkrævning af ydelser og præmie kan følge andre terminer (f.eks. 3, 6 eller 12 mdr.). Heste-Nettet fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejlberegninger og prisændringer.

Endvidere gælder selskabernes normale forbehold og betingelser for antagelse af heste til forsikring hhv. finansiering, herunder hestens alder og selskabernes individuelle vurdering af hestens sundhedstilstand og værdi, anvendelse og ejerforhold.

Når du planlægger køb af en hest, bør du derfor altid kontakte selskaberne inden du indgår købsaftale - for at undgå efterfølgende problemer med finansiering eller forsikring.