Logo used for printing

HN afstemning
Rider du i din lokale skov?

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater
Praktisk information vedr. bannerannoncer

Praktisk information vedr. bannerannoncer

Bannerstørrelser:

Topbanner: 930 x 180 pixels. (10% visninger)

Skyskraber: 160 x 600 pixels. (50% visninger)

Højre sidebanner: 180 x 150 pixels. (10% visninger)

Kolofonbanner: 930 x 180 pixels. (10% visninger)

Tværbanner: 728 x 90 pixels. (10 % visninger)

Generelle regler for udformning af materialet:

- Annoncøren er ansvarlig for annonce materiale, funktionalitet og design. Annoncer, der forstyrrer det redaktionelle indhold eller forårsager tekniske problemer for de besøgende vil blive fjernet fra siden med det samme. Tekniske problemer kan f.eks. være overdreven belastning af brugeres CPU-resurser til afvikling af Flash animationer.

- Al annoncemateriale skal ligge inden for rammerne af den udpegede annonceplads. Dvs. at der Ikke må forekomme fremspringende billeder, lag eller popups, som går ud over den specificerede størrelse på banneret.

- Links skal altid åbne i et nyt vindue (target = "_blank").

- Ved brug af lyd, bør der være tydelig start- og stopknap. Lyden må først starte efter klik.

- Et flash-banner må ikke fylde mere end 60kb.

- Et gif-banner må ikke fylde mere end 40kb.

- GIF animerede bannere, bør minimum have 2,5 sek / frame.

- FLASH animerede banner bør max . have 25 fps.

- Den totale animation, som afvikles uden brugerinteraktion, må aldrig overstige 45 sekunder (inkl. loops).

- Det totale antal loops inden for 45 sekunder må max. være 5.

- Bannere må ikke indeholde vedvarende, hurtige "stroboskopiske" animationer af grafik, tekst, farver eller baggrundselementer.

 

Specifikationer for bannere
Bannermateriale modtages i følgende formater: PNG, GIF (almindelige og animeret), JPG og Flash (SWF). Heste-Nettet understøtter de 4 bannerformater, der indgår i IAB's "Universal Ad Package" med specifikationer som beskrevet på IAB.net. Dog må forsidebannere fylde maksimalt 50 KB.

Heste-Nettet forbeholder sig endvidere ret til at afvise eller uden varsel fjerne annoncer, der ikke overholder FDIMs generelle retningslinjer vedr. bannerannoncering. Som annoncør er det vigtigt at du sikrer dig at den, der producerer dine bannere er bekendt med disse retningslinier. Bemærk at Heste-Nettet kun tillader brug af lydeffekter, der starter ved klik på annoncen og IKKE blot ved visning eller når musen føres henover annoncen ("mouse-over").

 

Kontrol af flashbannere
For at klik på flashbannere kan fungere korrekt og antallet af klik registreres i Heste-Nettets statistiksystem, skal flashbannere understøtte "ClickTag".

 

Her finder du vejledninger og kontrolværktøj til test af ClickTag

 

Fremstilling af animerede GIF filer
Her finder du et værktøj til fremstilling af animerede GIF filer fra enkeltfiler

 


Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider