Logo used for printing

HN afstemning
Hvor meget betaler du i staldleje pr hest? (Foreslag: Sebrina )

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater
Hyggesnak

Du kan her give din kommentar til nyheden:

Er vore træningsmetoder tilpasset hestens læringsproces?


Harmonerer vores træningsmetoder med hestens læringsproces og er vores bedømmelseskriterier gode nok, eller kan de forbedres, så hestens indlæring og velfærd får bedrer betingelser? Det er der meget der tyder på.

 

Læring og kognition, er et omfattende og spændende emne, der er mere aktuelt end nogen sinde, og samtidig det andet temaemne, som ISES havde sat på agendaen ved verdenskonferencen for hestevidenskab som afvikles i disse dage på dansk jord.

 

Hvorledes stress påvirker læring

Seancen om læring og kognition, tog afsæt i det første tema om stress, med en række forskningsstudier, der havde fokus på de læringsvanskeligheder, der følger af stress, og flere havde bud på, hvad der kan gøres for at undgå det.

 

Hoppers tilvænning til stimuli gavner deres føl

Et foreløbigt studie af co-chair for ISES konferencen, adfærdsforsker Janne Winther Christensen, havde en nogen anden fokus. Resultaterne fra et foreløbigt studie viser, at tilvænning af følhopper til forskellige fremmedartede objekter, havde en afledede effekt på deres føl.

 

Forsøget viste, at man med fordel kan tilvænne hoppen til diverse stimuli, såsom at blive berørt med plastikposer og paraplyer og andre potentielt skræmmende stimuli, som de-sensitisering, uden nogen som helst håndtering af hoppens føl. Alligevel kunne man opnå en tilsvarende virkning hos føllet."Det er muligt at reducere frygt hos føl ved hjælp af social overførsel fra hoppen, til det unge føl", konkluderer Janne Winther Christensen.

 

Det er særdeles enkel metode, der med fordel vil kunne anvendes af avlere, til at forberede deres føl til deres fremtidige karriere og samtidig gøre dem, lettere og sikrere at omgås og håndtere.

 

Andrew McLean på podiet

Et af fredagens mest interessante indlæg var, også dagens første, præsenteret af senior vice præsidenten for ISES, den respekterede australske adfærdsforsker Dr. Andrew McLean. McLean præsenterede sit indlæg under overskriften: 'Objektivitet i bedømmelser af dressurklasser: nye horisonter der opstår fra læringsteori'.

 

Dressurbedømmelser - ikke gode nok

McLean påpegede, at bedømmelser i dressurkonkurrencer i dag kun i begrænset omfang korrelerer med evidensbaseret viden. Bedømmelserne er udsat for bias, da de ud fra overordnede rammer er udtryk for dommernes subjektive point-afgivelse. I flere tilfælde med afvigelser mellem de enkelte dommere på op mod 30-40 % for samme præstation. Det giver naturligvis nogle meget upræcise og langt fra entydige bedømmelser. Så vidt vides, forekommer der ikke tilsvarende upræcise bedømmelser i nogen andre sportsgrene. Det må derfor ifølge McLean, være muligt, at udarbejde bedømmelseskriterier, der er langt mere objektive og mindre udsatte for bias og subjektivitet end de nuværende kriterier.

 

Den tyske uddannelsesskala og shaping

McLean gav først et historisk tilbageblik på tilblivelsen af den tyske træningsskala fra 1912, hvorefter den blev brudt ned i enkeltelementer, der blev analyseret i henhold til de forskellige videnskabelige bud på 'shaping'. Ved shaping forstås, at hestens respons skal forbedres trin for trin. En øvelse skal derfor brydes op i mange små trin som læres individuelt. Gode trænere formår at opdage og forstærke de små tilnærmelser og forbedringer som hesten foretager på vej mod det endelige mål.

 

Objektive dressurmål

På baggrund af analysen af uddannelsesskalaen gav McLean, sit eget første bud på en alternativ bedømmelsesskala, der i stedet tager udgangspunkt i en mere empirisk tilgang til bedømmelse af indøvede reaktioner hos hesten. En skala, som vil kunne anvendes i hestesporten såvel til bedømmelse i dressurkonkurrencer,som i træningssammenhænge.

 

Det vil ifølge McLean være et mere objektivt og transparent bedømmelsesgrundlag, som på sigt vil kunne revolutionere den måde dressurklasser i dag bedømmes på. Det vil ikke alene kunne bidrage til at bedømmelser bliver mere præcise, fair og mere enkle at foretage, det vil også få en positiv indvirkning på hestes velfærd.

 

Stor interesse

Selvom Andrew McLean mest er kendt for sit arbejde indenfor læring og træning, vakte indlægget stor interesse blandt tilhørerne. "Jeg var selv spændt på, hvorledes indlægget ville blive modtaget, da jeg som bekendt primært forbindes med træning og læring" afslørede McLean i et interview til Heste-Nettet. McLean oplyste samtidig, at arbejdet med skalaen har været længe undervejs. Det var imidlertid tydeligt, at McLean var engageret i emnet og bekymret over udviklingen i dressursporten.

 

Lineær skala til bedømmelse af personlighedstræk

En interessant fortsættelse af McLeans indlæg var et forskningsstudie af Klingbeil og Borstel, under overskriften 'Lineært Evaluerings system for heste vist for hånd: Korrelationer mellem egenskaber og observatør reliabilitet".

 

Studiet havde til formål, at udforske muligheden for at tilføje parametre til bedømmelse af hestes personlighed, i forbindelse med almindelige kåringer, hvor hesten vises for hånd. Dette var ifølge forfatterne muligt, ved at gøre brug af en lineær bedømmelsesskala, hvilket samtidigt kunne løse nogle andre af de indbyggede uhensigtsmæssigheder der er i den eksisterende metode.

 

Det skal bemærkes, at den empiriske del af forskningsprojektet var gennemført med trakhenerhopper og derfor tog udgangspunkt i trakehneravlens bedømmelseskriterier, hvorimod andre avlsforbund har deres egne bedømmelseskriterier.

 

Forskning med stor bredde

Der var flere andre indlæg under temaet 'læring og kognition' som rummede en stor bredde af forskellige forskningsprojekter, herunder bl.a. et studie om effekten af at klappe eller stryge heste hesten, som kommunikationsmiddel mellem hest og rytter. Der var et studie om føls evne til at lære ud fra forskellige opgaver, samt et studie om ryttersikkerhed på vejene.

 

Der var et første bud på en protokol for forskningen indenfor hestesporten, samt et indlæg, som viste, hvorledes, man kan åbne for at de videnskabelige konklusioner fra forskningsprojekter, bedre kan formidles til de mange udøvere og professionelle i sporten. Herudover var der flere andre og meget forskelligartede forskningsprojekter, der blev præenteret fra podiet.

 

Plakat-præsentationer

Udover de mundtligt fremførte indlæg, var der yderligere forskningsprojekter, som blev præsenteret som A3 plakater, ophængt på væggene i de tilstødende lokaler. De delegerede kunne så nærstudere plakaternem i de mange små indlagte pauser i løbet af dagen.

 

Alt i alt en samling meget forskelligartede forskningsprojekter, der for hovedpartens vedkommende var både velgennemførte og godt fremført og fremvist. Samlet bidrog de til at øge vor forståelse af hesten.

 

Billede

 

Andrew McLean på ISES konferencen (forsidefoto: Tine Lessèl)

 Nyt indlæg (Kræver login)
(Oprettelse og logind på Heste-Nettet foregår via Peercraft)


Fora og Emner | Museum | Vejledning | Adfærdsregler | Opsætning


Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider