Logo used for printing

HN afstemning
Hvor meget betaler du i staldleje pr hest? (Foreslag: Sebrina )

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater
Økonomi, samfund og love

 Transportforordningen - kort fortalt
Forfatter: 
Dato:  18-03-2007 21:03

Fra januar måned i år er der blevet indført nye regler for transport af heste, der berører mange hesteholdere. Reglerne er sammenfattet og forklaret i Justitsministeriets 50 siders vejledning fra 21. december 2006 om EU's Transportforordning.


HVEM GÆLDER REGLERNE FOR?


Transportforordningen gælder kun, når transporten sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, der til gengæld er særdeles bredt defineret i Justitsministeriets vejledning.


"Transport i forbindelse med økonomisk virksomhed" omfatter stort set altid:

-traditionel transportvirksomhed

-transport til udstillinger, kåringer og stævner, såfremt dyrenes handelsværdi forventes at stige væsentligt ved deltagelsen, eller der eventuelt forventes udbetalt store pengepræmier

-transport af dyr til slagtning

-transport med henblik på salg

-transport af heste til væddeløb med totalisatorspil

-transport af heste i forbindelse med drift af f.eks. en stutterivirksomhed, en hingstestation eller en professionel træner-/beridervirksomhed

-transport af dyr i forbindelse med erhvervsmæssig handel eller opdræt


Undtaget fra Transportforordningens krav om autorisation, uddannelse m.m. er privatpersoners "hobbybetonede" transport af dyr til dyrskuer, kåringer, udstillinger, transport af heste til nationale ridestævner og til skovsturs- og fritidsbrug, såfremt dyrenes værdi ikke øges væsentligt ved deltagelse. Undtagelsen gælder dog ikke privatpersoners transport af heste til internationale FEI-stævner og til Hingstekåringen i Herning. Her gælder Transportforordningens krav og regler.

Fødevarestyrelsen betragter også som hovedregel privates transport af en enkelt hest til slagtning, salg og væddeløb som hobbybetonet, og dermed undtaget fra Transportforordningen.

Privatpersoners hobbybetonede transport af egen hest er ikke begrænset af landegrænser eller tid, så længe transporten ikke har til formål at indbringe et udbytte.


Skillelinien for, om man er privatperson eller driver økonomisk virksomhed, går efter Fødevarestyrelsens fortolkning af reglerne ved antallet af avlshopper man har, og hvorvidt man er momsregistreret eller ikke. Såfremt man har mere end 3 avlshopper og/eller er momsregistreret, betragtes man automatisk som drivende økonomisk virksomhed, og er derfor omfattet af
transportforordningens regler.


For de, der driver "økonomisk virksomhed" og derfor egentlig er omfattet af transportforordningens regler, er der dog 2 undtagelsessituationer, hvor transportforordningens krav om uddannelse, autorisation m.m. ikke er gældende:

-transporter til og fra dyrlægepraksis efter forudgående samråd med en dyrlæge. Gælder kun i nødsituationer!

-transporter af dyr over en afstand af højst 65 km, regnet fra begyndelsen af transporten af dyrene til bestemmelsesstedet.


HVAD GÅR REGLERNE UD PÅ?


Før en transport af dyr kan finde sted, skal en række betingelser være opfyldt:

-De personer, der skal håndtere dyrene undervejs, skal være ordentlig uddannet.

-Transportmateriel og udstyr skal være egnet og godkendt til at transportere dyrene.

-Transportøren skal være i besiddelse af en autorisation.

-Selve transporten skal være omhyggeligt planlagt.

-Dyrene skal være egnede til transport.

-Der er en række konkrete krav til læsning og håndtering af dyrene undervejs.


KRAV OM UDDANNELSE


For at erhverve det nødvendige kompetencebevis skal føreren og ledsageren have gennemgået og bestået et kursus i løbet af 2007. Kurset omhandler beskyttelse af dyr under transport, vandings- og fodringsbehov, dyreadfærd og -stress, praktisk håndtering af dyr, førerens køreadfærd, nødhjælp til dyr og sikkerhedsmæssige hensyn for det personale, der håndterer dyrene.


TRANSPORTMATERIEL OG UDSTYR


Transportmateriellet skal - som hidtil - være godkendt til transport af heste. Som noget nyt skal transportmateriel til lange transporter (over 8 timer) inden udgangen af 2007 være godkendt/synet dertil. Nyt er også kravet om en maksimal hældningsgrad på rampen på 20 grader og en indvendig længde på minimum 1,5 gange hestens stangmål. Derimod er der ikke indført regler om minimal højde undtagen i situationer, hvor der er tale om transport af heste på køretøjer med flere dæk. Endvidere er sidebeskyttelse kun et krav ved løfteplatforme og etagedæk, ikke ved en almindelig trailer-rampe.


TRANSPORTAUTORISATION


De nødvendige formularer til ansøgning om transportautorisation findes via linket til Fødevarestyrelsen nedenfor.

Autorisation til lange transporter (over 8 timer) kræver, at der fremlægges:

-gyldige kompetencebeviser for førere og ledsagere

-gyldige godkendelsescertifikater for transportmateriel

-driftsprocedurer der sikrer, at bestemmelserne om temperatur/ventilation, strøelse og vand/foder undervejs overholdes

-beredskabsplaner til brug i nødsituationer

Autorisationen er gyldig i højst 5 år og koster henholdsvis 3.005 kr (for lange transporter) og 2.171 kr (for korte transporter). Autorisationen for lange transporter gælder også for korte transporter.


TRANSPORTPRAKSIS


Heste skal transporteres i individuelle båse, undtaget hopper med føl ved siden. Ved transporter indenfor Danmarks grænser skal arealet til hoppe og føl være tilstrækkeligt til, at både hoppe og føl bekvemt kan ligge ned samtidigt. Minimumskravet er 4,08 kvm.

Når et dyr er bundet under transporten, skal tøjret opfylde følgende krav:

-det skal være stærkt nok til ikke at briste under normale transportforhold

-dyrene skal have plads til at lægge sig ned samt til at æde og drikke

-tøjringen må ikke være til fare for dyrene og skal hurtigt kunne frigøres

Der er ingen tidsmæssige begrænsninger på transporttiden for heste, der er registreret i et avlsforbund.


Links:


- Vejledning fra Justitsministeriet: 147.29.40.91/DELFIN/HTML/C2006/ 0014560.htm

- Fødevarestyrelsens vejledninger:

www.foedevarestyrelsen.dk/ Dyrevelfaerd/Transport_af_dyr/ Autorisation_af_transp...rksomheder/ forside.htm

0
0
Svar på denne tråd
 
 Transportautorisation hvornår?
Forfatter: 
Dato:  21-03-2007 15:52

I hver af disse situationer kræves der transportautorisation:


- Hvis dit hestehold er momsregistreret

- Hvis du har mere end 3 avlshopper

- Hvis du udfører hestetransport for andre mod betaling

- Hvis du transporterer heste til FEI-stævner eller til Hingstekåringen i Herning

- Hvis du transporterer heste til udstillinger, kåringer og stævner, hvor dyrenes handelsværdi forventes at stige VÆSENTLIGT ved deltagelsen eller der eventuelt forventes udbetalt STORE pengepræmier

- Hvis du transporterer mere end én hest til slagtning

- Hvis du transporterer mere end én hest til salg

- Hvis du transporterer mere end én hest til væddeløb med totalisatorspil

- Hvis du transporterer heste i forbindelse med drift af stutterivirksomhed, hingstestation, beridervirksomhed og lignende

- Hvis du transporterer heste i forbindelse med erhvervsmæssig handel eller opdræt

- Hvis du kører din hoppe til bedækning i udlandetI hver af disse situationer kræves der ikke transportautorisation:


- Hvis du tager andres heste med på transporter i Danmark, som en vennetjeneste

- Hvis du transporterer heste til dyrskuer, kåringer, udstillinger, nationale ridestævner og til skovturs- og fritidsbrug, indenfor Danmarks grænser

- Hvis du transporterer en enkelt hest til slagtning

- Hvis du transporterer en enkelt hest til salg

- Hvis du transporterer en enkelt hest til væddeløb

- Hvis du kører din hoppe til bedækning indenfor Danmarks grænserOvenstående er en forenklet fremstilling af reglerne. For en mere udførlig fremtilling, se www.123hjemmeside.dk/dansk-frieser- avl/2936374


Med venlig hilsen

Lars

0
0
Svar på denne tråd
 
 Hej Lars
Forfatter: 
Dato:  27-11-2007 15:26

Vil det sige at jeg, som privatperson, frit kan transportere en hest i ca 9 timer fra andet land(køber hest til hobby) til dk blot med en importørregistrering fra fødevareregionen og en godkendelse fra sælgers fødevarestyrelse i dette tilfælde Tyskland?


Hvad har mon et "rødbedepas" med længden af transporten at gøre


Fødevareregionen Ringsted kunne nemlig ikke give mig svar..


Hvad med den meget omdiskuterede regel om spåner i bunden af traileren, for den har jeg heller ikke kunne læse mig frem til.

Fødevareregionen mener ikke at det er et krav til privatpersoner, mht. strøelse, det lyder lidt underligt for mig, men ved du om det er rigtigt.


(jeg havde nu tænkt mig at give strøelse på sådan en lang tur, men vil da gerne kende reglerne)


Håber du kan gi´mig et svar
MetteNyt sommerhus sælges ved vesterborg sø. 795.000!!

se præsentation

0
0
Svar på denne tråd
 
 Økonomisk virksomhed.
Forfatter: 
Dato:  04-04-2008 00:29

Som jeg læser Fødevaredirektoratets direktiver om transportforordningen, så gælder den kun, når man transporterer i forbindelse med økonomisk virksomhed.


Dette defineres af Fødevaredirektoratet som værende stutterier med 4 eller flere følhopper.


Jeg tolker det som, når vi har 4 hopper hvoraf de 2 er med føl og 2 er goldhopper, ja så har vi færre end 4 følhopper, hvorfor vi ikke, når vi transporterer heste fra vores stutteri, kan siges at transportere i forbindelse med økonomisk virksomhed, hvorfor transportforordningen ikke gælder os.


Dermed kan vi ikke rammes af transportforordningens skrappe krav til lange transporter!


Dog er der altid gråzoner og sålænge domstolene ikke har afsagt domme om spørgsmålet, kan ingen give et svar på det, som ikke senere kan vise sig at være forkert, når domstolene afsiger de første domme.


Indtil det sker kører vi vore egne dyr til/fra kåringspladser, dyrskuer, hingstestationer og ridestævner.


Når vi engang får ponyer, der skal starte internationalt - ja så rammes vi af transportforordningen, hvis ikke Fødevaredirektoratet bestemmer sig for at pengepræmierne for ponyer er så små, at det ikke er økonomisk virksomhed.


Med hensyn til spåner har jeg læst, at de kræves af miljømæssige hensyn - de skal til for at forhindre "udslip" af hestens affaldsstoffer.
0
0
Svar på denne tråd
 
 Kompetancebevis
Forfatter: 
Dato:  07-05-2008 12:50

Min mand er i disse dage ved at tage kompetancebevis, og når han kommer hjem og fortæller så ryster jeg på hovedet.


Fx. behøves man ikke have transportautorisation, hvis man kører UNDER 8 timer OG målet ligger uden for DK's grænser. Hvorimod man skal have det hele iorden for at køre UNDER 8 timer indenfor DK's grænser.


Noget andet er at ALLE skal have kompetancebevis for at køre over 65 km, men ikke transportautorisation hvis ikke man driver erhverv.


Mvh.
Charlotte
Züchten heißt: Denken in Generationen!

Lovende DV- og Welsh Mountain-føl/ungheste sælges
* * * * *
Jord bortgives
* * * * *
0
0
Svar på denne tråd
 
 kompetancebevis
Forfatter: 
Dato:  15-05-2008 12:30

Og hvor får man dette bevis?? Og der der så nogle regler vedr. hestetraileren der er blevet lavet om??


Mvh Dorthe

0
0
Svar på denne tråd
 
 Hej Lar.
Forfatter: 
Dato:  08-06-2008 00:13

Jeg kan stadig ikke hitte ud af de regler, du er så flink at udpinsle. Men så kan jeg da spørge dig;


Jeg har pt. avls hopper gående, den ene med føl og den anden i vente. Hvis nu jeg kunne tænke mig at køre dem til hingst, eller dyrskue, kåring osv, skal min bedre halvdel så ud og have det der transport noget eller hvad?

Jeg er ikke moms registreret og kommer det helle aldrig, da jeg vil holde det på hobbyplan.


Har afstande noget at sige? Hvis nu man har fundet en hingst i Støvring, og man bor i Aulum, skal man så have det der transport noget? - du kan godt se jeg er lidt forvirret over det.


Håber du har tid til svar.
Mvh. Lotte

Dejlig oldenborg hingst sælges, se mere på www.staldmiller.dk Købes:hoppeføl/plag eft. Uffe Korshøjgård. Mail venligst.

0
0
Svar på denne tråd
 
 kompetancebevis
Forfatter: 
Dato:  20-07-2008 23:40

kompetancebevis og transportautorisation


hvad er forskelen???


Jeg skal til stævne 100 km væk?? Hvad kræver dette??

Den der køre har alt i kørekort og bil og trailer ??


Eva

0
0
Svar på denne tråd
 
 I kan læse om det på nettet
Forfatter: 
Dato:  27-07-2008 14:49

Stald Miller:

Når du "kun" har 2 følhopper, ikke er hingsteholder og ikke er momsregistreret, så kan du roligt køre afsted uden hverken kompetencebevis eller transportautorisation.


Evamarie:

Kompetencebevis kan for hestefolk erhverves gennem et 2-dages AMU-kursus, og giver ihændehaveren ret til at køre rundt med heste, når de/man driver "økonomisk virksomhed" med hestene, f.eks. hvis man har 4 eller flere følhopper, er hingsteholder eller lignende.


Transportautorisation er meget mere omfattende, og er noget man bruger når man er professionel vognmand - eller på anden vis transporterer dyr/heste rundt mod betaling.


Søg på ordene på google, så kommer der helt sikkert noget frem, I kan bruge - og med hensyn til kompetencebeviset, så har AMU-Nordjylland på sin hjemmeside en fin og overskuelig brochure.


Hilsen Sif


Det er sjovt at tage fjordheste alvorligt


Husk DM for fjordheste den første weekend i september.

0
0
Svar på denne tråd
 
 xxxxxxxxxxxxxxx
Forfatter: 
Dato:  11-01-2009 21:52

Jeg forstår ikke helt det der med de 65 km.....

Hvis jeg en søndag beslutter at køre til Lundtofte og ride i de skove, som jeg red tynde som teenager, skal jeg køre ca 80 km. Skal jeg så ha' noget som helst andet end mit kørekort? Altså fx kompetencebevis?

Og hvad med alle de der dokumenter,- ejerforhold på hest, hvor fra, hvor til, hvor længe osv?


Maria


Box udlejes i lille hyggelig stald i Haslev. Egen bane. 800 m til ridehus. 1200 kr incl foder, strøelse osv.


Kig på www.flickr.com/photos/mundboegaard


Hellere tilgivelse end tilladelse c")

0
0
Svar på denne tråd
 
 forvirret
Forfatter: 
Dato:  09-09-2010 15:45

Undskyld mig men jeg er komplet forvirret nu.


Jeg skal f.eks inde for den nærmeste tid flytte mit hest til Sverige til Linköping og det tager ca alm i bil op til 8 timer. (så vil atge mere når der er trailer og hest med)


Og det skal siges det er privat flytning af hest og mig selv der til. Men hvad skal jeg egentlig have og havd kræver det af cheføren (da det ikke er mig selv der skal kører)


Mette Bang Christensen

medlem af DI og Snegla

og den lykkelige ejer af Röskva fra Baverslund

0
0
Svar på denne tråd
 
 Nye regler igen ?
Forfatter: 
Dato:  05-12-2014 10:13

Hej jeg har hørt rygter om at der igen er kommet nye regler !

Nogen der kender til det ?


EN RIGTIG HEST ER EN OLDENBORG.

0
0
Svar på denne tråd
 
 Nye regler
Forfatter: 
Dato:  04-09-2016 15:07

Mette/ Det var også min tanke. Tudse gammel tråd med forældede regler, den burde slet ikke være låst i tråden!


 

 

~ Anette

 

vind-alarm-danmark.eu

 

Buckskin farvet, Eventyr hest, vallak, 2 år,

utrolig velopdragen, håndteres af børn,

leder efter godt og kærligt hjem.

 

0
0
Svar på denne tråd
 Svar på denne tråd (Kræver login)
(Oprettelse og logind på Heste-Nettet foregår via Peercraft)


Fora og Emner | Museum | Vejledning | Adfærdsregler | Opsætning | Kontakt Heste-Nettet


Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider