Logo used for printing

HN afstemning
Hvor meget betaler du i staldleje pr hest? (Foreslag: Sebrina )

Log ind for at deltage i afstemningen

Tidligere resultater
Hyggesnak

 Nogen der ved noget om udlån??
Forfatter: 
Dato:  02-09-2019 12:19

Hej allesammen

 

Jeg står i den dejlige situation at jeg muligvis skal låne en rigtig fin hest. (På kontakt)

Har ikke haft lånehest på kontrakt før, og vil gerne have 100% styr på det, inden der bliver skrevet under, og ejer og jeg er enige.

 

Først og fremmest er det så lånekontrakten jeg skal kigge på eller leje kontakten?

 

Jeg har derfor læst HN's lånekontakt igennem, men har stadig nogle spørgsmål. Både til dem som har lånt deres heste ud, men også til de som har lånt heste.

 

Er der noget man især skal være opmærksom på?

Hvem står for hvad? dyrlægeregninger osv. (ved godt det er noget man skal snakke sammen om, men hvad har i gjort?)

 

Hvad skal dette betyde?

 

"6.1. Låntager skal afholde alle løbende udgifter i forbindelse med hesten i perioden fra levering til fortrydelsesrettens udløb."

"6.1. Er hesten som følge af låntagers handlinger eller undladelser kommet til skade i perioden for fortrydelsesretten, er låntager erstatningspligtig overfor ejer efter dansk rets almindelige regler.

"11.1. Låntager afholder alle dyrlægeudgifter i lejeperioden: Ja ____ Nej ____

"11.1. Låntager er forpligtet til at lade hesten vaccinere en gang årligt samt lade hesten ormebehandle to gange årligt.
" 11.2. Ved operationer af hesten skal beslutningen om behandlingsform samt behandlingsgrad træffes af ejer. Ejer forpligter sig i denne situation til at afholde _____ % af udgifterne til operationen. Såfremt ejer beslutter, at hesten skal gennemgå en operation, er låntager berettiget til at opsige nærværende lånekontrakt uden forudgående varsel.

"Ved behandling af arvelige sygdomme samt ved behandling af hændelige uheld, som ikke kan tilregnes låntager, skal ejer afholde _____ % af udgifterne til behandlingen

 

 

Har generalt bare brug for at høre jeres erfaringer. SÅ hvis i har bare lidt erfaring inde for området vil jeg modtage det med kys hånd 😊

 

0
0
Svar på denne tråd
 
 Lån af hest
Forfatter: 
Dato:  09-09-2019 12:23

Hej Emilie

 

Det lyder spændende for dig med muligheden for at låne en hest. :)

 

Det er rigtigt, at der er mange ting, du skal være opmærksom på, inden du skriver under på kontrakten. Men kontrakten er jo både din og udlåners papir på, at alle forventelige forhold er aftalt på forhånd, så ingen pludselig står i en dum situtaion.

 

Jeg har tidligere lånt en pony ud (og har pt. en i udlån nu) til dygtige konkurrenceryttere med henblik på at få stævneerfaring og resultater på ponyen til brug i efterfølgende avl. Det har været med både rigtig gode og mindre gode oplevelser til følge. Det nuværende udlån fungerer super godt, og jeg har store forventninger til, hvor langt pony og rytter når på deres tid sammen.

 

Det er rigtig vigtigt, der er god kemi ikke bare mellem dig og hesten, men også mellem dig og udlåner. Det er jo en form for samarbejde, og hvis ikke I kan sammen, så kan det godt blive noget rod. Derudover er det vigtigste at have en god kontrakt, så alle parter er enige.

 

Nu skriver du, at du har kigget på både låne- og lejekontrakt. Det er vigtigt at få afstemt, om der er tale om lån eller leje. Ved leje er der typisk en eller anden form for fast betaling til udlejer, mens det ved lån normalt er låntager (altså dig), der står for de generelle faste udgifter (opstaldning, foder, smed, alm. dyrlæge, undervisning osv.)

 

Generelt synes jeg, HNs standardkontrakt er meget fyldestgørende, men jeg vil anbefale dig, at du blandt andet får afklaret nedenstående punkter med udlåner/ejer af hest:

 

1. Hvem står for de almindelige dagelige udgifter både i hele låneperioden, og i en eventuel prøveperiode? - Dette plejer som udgangspunkt at være låner - som jeg plejer at skrive i mine lånekontrakter, så skal låner betragte og behandle hesten som værende sin helt egen i perioden.

 

2. Dyrlægeudgifter ud over det almindeligt forventelige med vacc., tandtjek/tandrasp, ormekure, alm. sundhedstjek osv. Hvem står for dette, hvis hesten bliver skadet/alvorligt syg? Er der sygeforsikring/livsforsikring på hesten? Og hvem betaler denne? - I mine tilfælde, har jeg altid sørget for betaling af forsikring samt omkostninger ved større skader/sygdom.

 

4. Smedeudgifter ud over det normalt forventelige med alm. beskæring hver 6-8. uge afhængig af slid, sko/ikke sko osv. Hvem står for evt. sygebeslag osv.?

 

3. Låneperiodens længde samt opsigelsesvarsel - hvor lang tids varsel skal enten du eller udlåner give/have for at opsige jeres aftale? I mine kontrakter står der 1 md., men hvis jeg kan se, det slet slet ikke går, så henter jeg altså min pony med dags varsel, ligesom jeg er til at tale med, hvis låner ikke føler det går længere af den ene eller anden årsag. Nu har jeg også plads i stalden, men nogle udlånere skal måske til at finde opstaldning, eller du som låner skal sige din boks op. Derfor synes jeg, 1 md. varsel er en god ting.

 

4. Er der specielle hensyn, der skal tages? Særligt foder? Specialsko? Daglig medicin? Og hvem står for udgifterne til dette?

 

5. Hvad er formålet med lånet? Uddannelse af hesten? Konkurrenceridning og på hvilket niveau? Avl? Hyggeridning? Salg - og er der i så fald provision af salsprisen til dig?

Jeg har eks. krav til låner om jævnlig undervisning hos kompetente undervisere i både spring og dressur samt jævnlig stævnedeltagelse, som låner selv planlægger...

 

6. Følger der udstyr med, og hvilket? Hvem er erstatter det, hvis noget går i stykker?

 

I forhold til de punkter, du spørger ind til, så har de i bund og grund alle noget at gøre med, hvem der betaler for hvilke udgifter.

Pkt. 6.1 omhandler typisk alle de almindelige udgifter, der er ved at have hest også i en evt. prøveperiode- altså opstaldning, foder, smed, alm dyrlæge (vacc., ormekur, alm. sundhedstjek osv.)

 

Underpunktet omkring skadeserstatning er simpelthen, hvis hesten ikke kan leveres tilbage i samme stand (eller bedre) som da du fik den, fordi den er kommet til skade/blevet alvorligt syg hos dig, enten fordi du har påført den skaden, handlet helt uforsvarligt ved håndtering af den eller lign., eller eksempelvis ikke har vedligeholdt hegn, boks osv., som den så kan komme til skade på, så kan ejer kræve erstatning herfor. Erstatningen vil sikkert typisk blive opgjort til, hvor slem skaden er, hvad betyder det for hestens fremtidige brug, og eventuelle yderligere dyrlægeomkostninger.

 

Alle punkterne i pkt. 11. omhandler så lidt mere specifikt, hvilke udgifter, du som låner skal stå for. Lidt som jeg har beskrevet længere oppe.

Er det dig, der skal stå for alle dyrlægeudgifter - også de uforudsete som ved skade, sygdom eller lign.?

Ved operationer - hvor stor en andel af dette skal du kontra udlåner stå for? Her er der så indskrevet, at du som låberhar ret til at opsige lånet uden varsel, hvis ikke du vil være med tilsådan en omgang, der typisk også indeholder en længere genoptræningsperiode.

Det sidste punkt er igen, hvem der skal stå for udgifterne, hvis hesten enten fejler noget arveligt, der skal behandles, eller kommer til skade uden, det kan tilskrives dig?

 

 

Puh det blev et langt indlæg, men der er også mange forhold at tage højde for. Håber du er kommet igennem det ;)

Dog vil jeg sige, hvis dig og udlåner kan blive enge, og har god kemi, så bare Go For It! Og held og lykke med det. :)

 

Med venlig hilsen

Gitte

1
0
Svar på denne tråd
 Svar på denne tråd (Kræver login)
(Oprettelse og logind på Heste-Nettet foregår via Peercraft)


Fora og Emner | Museum | Vejledning | Adfærdsregler | Opsætning | Kontakt Heste-Nettet


Informationer om HN


Annoncering


Mest populære sider